Aktualijos

Šiandien Gedulo diena plačiajame pasaulyje ir Lietuvoje

Written by admin · 28 sec read

Šiandien, lapkričio 16 d., 13 val., tylos minute Lietuva pagerbs kruvinojo penktadienio Paryžiuje aukas.

Lietuvoje pirmadienį 13 val. skelbiama tylos minutė teroro išpuolių aukoms pagerbti. Kviečiame prie jos prisijungti malda.

 

 

Malda už smurto ir katastrofų aukas

Gyvasis Dieve,

daugelį žmonių mirtis pasiglemžia staiga ir negailestingai. Paskutinės jų gyvenimo akimirkos dažniausiai būna perpildytos stingdančios baimės ir neapsakomo skausmo.

Meldžiame Tave už kritusius karuose, už terorizmo ir smurto aukas, už visus žuvusius gamtos stichijų ir nelaimingų atsitikimų metu.

Leisk jiems patirti, kad ir gyvendami, ir mirdami jie priklauso Tau.

Tegul Tavo meilė suteikia jiems tai, ko jiems stinga, kad galėtų regėti Tave šventųjų bendrijoje.

Amen.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.