Aktualijos, Tėvynė mūsų

Šimtmečio minėjimas – konferencija ,,Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!”

Written by Redakcija · 1 min read

Artėjantis Lietuvos valstybės šimtmetis bus paminėtas įvairiais šventiniais  renginiais. Tačiau visi žinome, kad dauguma jų bus oficialūs ir pompastiški jubiliejaus paminėjimai. Juose netrūks skambių kalbų apie Lietuvos „sėkmės istoriją“, tačiau tikrai bus vengiama  kelti svarbiausią klausimą: ar išliks lietuvių tauta ir jos prieš šimtmetį sukurta Lietuvos valstybė?

Todėl kviečiame Jus į Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimą – konferenciją „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!“Šiame minėjime, kartu su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo, Pirmosios vyriausybės klubo ir kitų organizacijų atstovais, sąžiningai ir kritiškai įvertinsime šiandieninę Lietuvos valstybės būklę ir perspektyvas. O svarbiausiu turėtų tapti valstybės politinio suverenumo išsaugojimo klausimas: kiek nepriklausomi esame, galime ir norime būti?

Šitoks paminėjimas galėtų tapti ne tik oriu valstybės pagerbimu, bet ir lietuvių, kaip politinės tautos, naujo prabudimo viltingu ženklu. 

Pranešėjai:

                             Kun. Robertas Grigas

                             Prof. Rasa Čepaitienė

                             Prof. Vytautas Radžvilas

Renginio vieta: Lietuvos nacionalinis muziejus (įėjimas iš Arsenalo gatvės), konferencijų salė (II aukštas)

Laikas: vasario 15 diena (ketvirtadienis), 16.45 val.

Kadangi vietų skaičius salėje ribotas, būtume dėkingi, jeigu praneštumėte apie savo dalyvavimą renginyje atsakydami į šį laišką. Savo nuožiūra galite pasidalinti kvietimu su draugais ir kolegomis.

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius  Arnas Simutis 

El. paštas: info@pilieciai.lt    www.vilniausforumas.lt

Welcome,

The upcoming centenary of the Lithuanian state will be referred to a variety of celebrations. But we all know that most of them will be the official and pompous celebration events. They will not lack pious talk about Lithuania “success story”, but will surely be avoided by raising a key question remains whether the Lithuanian nation and its century ago created the State of Lithuania?

Therefore, we invite you to the celebration of a century Lithuanian state – a conference on “The State of Lithuania was, is and will be!”

In this celebration, along with Lithuania Medal of the Founding Volunteers Association, the Movement of the steering group of the club, the club of government and other organizations, honestly and critically assess the state of today’s Lithuanian state and prospects. And most important to become a state of political sovereignty preservation issue: how independent we are, and we want to be?

Such a reference could become not only the state honoring dignified, but also Lithuanian as a political nation, re-awakening hopeful sign.

 

Speakers:

Kun. Robertas Grigas

Professor Rasa Čepaitienė

Professor Vytautas Radžvilas

Venue: Lithuanian National Museum (entrance from the Arsenal Street), conference hall (second floor)

On February 15th (Thursday), 16.45.

As the number of seats in the hall is limited, we would appreciate it if you notify your participation in the event by responding to this email. At its discretion, the invitation can share with friends and colleagues.

Yours sincerely,

Vilnius forum behalf

coordinator

Arnas Simutis

mail: info@pilieciai.lt

www.vilniausforumas.lt