Aktualijos

Siūlome stabdyti Kėdainių teisėjo nutarimą dėl skubiai vykdomo mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo

Written by admin · 1 min read

Skubus V. Kondratjevo sprendimo įgyvendinimas yra neįmanomas tol, kol nėra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas Kauno pedofilijos byloje, kurioje tvirkinimo veiksmais kaltinamas asmuo buvo mergaitės motinos sugyventinis, o mergaitė buvo pripažinta nukentėjusia.

Tautininkų sąjungos Taryba vakar svarstė susidariusią padėtį po mėginimų prievarta išplėšti mergaitę iš jos gyvenamosios aplinkos Garliavoje ir iš senelės glėbio,

nors antstolis nustatė faktines aplinkybes, kad mergaitė keisti gyvenamosios vietos nenori, o laikinoji globa nustatyta mergaitės tetai Neringai Venskienei, su kuria mergaitė ir gyvena. Paties Kėdainių teismo yra nustatytos faktinės aplinkybės, kad mergaitės gyvenimo sąlygos geros, emocinis ryšys su teta yra tvirtas.

Tautininkų sąjungos taryba mano, kad Kėdainių teismo sprendimo įgyvendinimas buvo traumuojančio pobūdžio ir atvedė į aklavietę. Kėdainių teisėjo V,Kondratjevo nutarimas dėl skubiai vykdomo „gyvenamosios vietos nustatymo“ įgyvendinimas yra neįmanomas, kol nėra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas Kauno pedofilijos byloje, kurioje tvirkinimo veiksmais kaltinamas asmuo buvo mergaitės motinos sugyventinis, o mergaitė buvo pripažinta nukentėjusia.

Pokuratūra nepateikė įtarimų mergaitės motinai, nors Vilniaus apygardos teismas jau prieš keletą metų nustatė tokią būtinybę. Todėl Klaipėdos apylinkės teismas nerado būtino teisinio pagrindo, kodėl mergaitė atskirta nuo motinos. Dėl visų šių aplinkybių Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentė ir teisėsaugos institucijos turi nedelsdami surasti teisinį sprendimą ir priimti reikalingus teisės aktus, kad skubus „gyvenamosios vietos nustatymas“ mergaitei būtų sustabdytas, kol nebaigtas Kauno pedofilijos bylos nagrinėjimas ir nepriimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl mergaitės pateiktų parodymų apie galimą motinos bendrininkavimą su tvirkintoju.

Toks valstybės įsikišimas ir teismo sprendimo įgyvendinimo sustabdymo teisinis mechanizmas atitinka viešąjį interesą ir yra būtinas visais atvejais, siekiant užtikrinti vaiko teises ir interesus, kai buvo nustatyta, kad teisėsaugos institucijos netinkamai atliko savo pareigas.

Tautininkų sąjunga protestuoja dėl antstolės, įgyvendinančios Kėdainių teisėjo nutarimą, veiksmų ir įspėja, kad pastarasis jos patvarkymas, numatantis specialiųjų tarnybų pasitelkimą atimant mergaitę iš jos globėjos, ne tik prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, jos civilinei teisei, JTO Vaikų teisių konvencijai, ne tik pažeidžia žmogiškumo principus bei vaiko orumą, bet jau būtų nusikalstamas.

Gintaras Songaila

Tautininkų sąjungos pirmininkas

2012-04-29