Aktualijos

Siūlymas atiduoti Kultūros ministeriją nekultūringai partijai – spjūvis kultūrai

Written by admin · 1 min read

Naujieji valdovai nebenori „tarnauti žmogui“  ir Kultūros ministeriją žada atiduoti tradicinei Lietuvos kultūrai priešiškai partijai, kurios net pavadinimas konfrontuoja su Lietuvos žemių vientisumu. Ta partija lenkiškai vadinasi ne Lietuvos (w Litwie) lenkų rinkimų akcija, o Lenkų rinkimų akcija Lietuvoje (na Litwie). Ta partija naikina seniausias indoeuropiečių šnektas ir net nenori žinoti, kaip kalbėjo jų protėviai.

Politinės partijos jau yra padarę  žalos valstybei, kviesdamos į koalicijas Lenkų rinkimų akciją Lietuvoje (LRAL), leisdamos jai kuruoti švietimo, kultūros, užsienio reikalų, finansų ir kitus reikalus. Toliau tai negali būti daroma:
 
LRAL nesilaiko Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo sutarties, teismų sprendimų, pažeidžia Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą ir nedalomumą;
 
LRAL etninių lietuvių žemių vietovardžius, pavardes, gatvių pavadinimus rašo ne pagal Valstybinės kalbos įstatymą ir teismų sprendimus;
 
LRAL savavališkai įveda vadinamąją regioninę kalbą, nors Lietuvos Respublika nėra federacinė valstybė;
LRAL nesilaiko Švietimo įstatymo, pietryčių Lietuvoje trukdo veikti švietimo įstaigoms valstybine kalba, per valstybinės kalbos egzaminą reikalauja diskriminuoti mokinius, už Lietuvos įstatymų laikymąsi atleidinėja iš darbo lojalius valstybei piliečius;
 
LRAL Kultūros ministerijoje parengė priešvalstybinę Tautinių mažumų įstatymo koncepciją, organizavo skundus, mitingus, piketus prieš Lietuvos Respubliką, trukdė stabdyti emigraciją;
 
LRAL vadovai neišmoko valstybinės kalbos  įstatymų reikalaujamu lygiu ir taip pažeidžia piliečių teises girdėti taisyklingą lietuvių kalbą;
 
LRAL nesilaiko Valstybinės komisijos Armijos krajovos veiklai Lietuvoje įvertinti išvadų ir šlovina Lietuvos okupaciją, gaivina jos padarinius;
 
LRAL nariai yra priėmę Lenko kortą, prisiekdami ištikimybę Lenkijai ir gaudami iš jos lengvatų, nors jau 2008 m. Valstybės saugumo departamentas paaiškino, kad „Lietuvos valstybei būtų nenaudinga, kad lenko liudijimo siektų ir tokį statusą įgytų Lietuvos Respublikos renkamosios ir vykdomosios valdžios, valstybės ir vietos savivaldos institucijų, viešųjų įstaigų (tarp jų ir švietimo, kultūros, teisėsaugos, sveikatos apsaugos sistemos) vadovaujantys pareigūnai. Lietuvos Respublikos interesų požiūriu, tokie jų veiksmai laikytini tam tikro nelojalumo valstybei išraiška.
 
LRAL tęsia Jedinstvos, autonomininkų, Lietuvai priešiškų organizacijų darbą, kursto tautinę nesantaiką, kenkia valstybės interesams. 

LRAL beveik 20 metų pietryčių Lietuvoje yra įvedusi diktatūrą ir „laimi“ nedemokratiškus rinkimus. 

Kol LRAL neištaisys minėtų įstatymų pažeidimų, kol Generalinė prokuratūra nebaigs tirti trijų su LRAL susįjusių bylų (dėl priesaikos sulaužymo, dėl Vilniaus r. autonomininkų ir Armijos krajovos nusikaltimų),  prašome jokių koalicijų su LRAL nesudarinėti, neskirti jai viceministrų, komitetų, komisijų vadovų postų.

alkas.lt