Aktualijos

Skalūnai

Written by admin · 7 min read

Energetiniai resursai – tai šiuolaikinio pasaulio politikos alfa ir omega. Visos riaušės- terorizmas ir sukilimai, revoliucijos bei karai dislokuojais tik tuose žemės regionuose, kur yra dujų, naftos ar radioaktyvaus kuro.

Tai –Artimieji Rytai, jau keli dešimtmečiai niokojami „visokio plauko“ karinės technikos ir  įvairių vėliavų karinių dalinių. Ir visos valstybės Rytus puola tik dėl energetikos, bet prisidengiant tai socializmo, tai demokratijos diegimo vardu.
Nors niekas Rytuose to gero neprašo.

Be agresyvių militaristinių būdų yra ir kitos energetinių resursų užgrobimo formos, kaip „įtakos sferos“ suformavimas,  „investicijos“ ar „nuoma“, ką mes šiandien akivaizdžiai matome Lietuvoje, tiek su tylutėliai išnuomotais 47 lietuviškos naftos bokšteliais pradedant, tiek su milijoninėmis skalūnų paieškai siūlomomis investicijomis nebaigiant. O rezultatai – vis tie patys: svetimi „teisėtai“ semia mūsų Tautos gelmių turtus, o mes už juos mokame brangiausiai visame kontinente!
Tai ką daro valstybė?
Kodėl ji nesaugo Tautos nuo grobikų, plėšikų ir apgavikų, nors Konstitucijoje yra įtvirtinta tokia jos prievolė ir Tautos teisė į gelmes?! Kodėl valdžios vyrai be jokios savigarbos ir išdidumo, paklusniai ir susimenkinę kaip kokie pavaldiniai, parceliuoja Tautos turtus buvusiems okupantams?!! Taip, lyg jie būtų ne lietuviai, o grobikų tautų atstovai?

Tiesą pasakius, pradedant pirmuoju „realiu Lietuvos vadovu“ ir nebaigiant šiandienine Prezidente, atrodo, kad mūsų šalelės karūnuotos galvelės būtent ir yra „nelietuviškos kilmės grafu“ pats prisipažinęs buvęs pirmasis ir „Polikarpovnos“ tėvavardį slepianti paskutinioji?

Taigi, ar galime tikėtis iš svetimųjų Tautos supratimo, atjautimo ir globos? Nors 22 metų praktika rodo, badyte bado visiems akis, kad valdžia tik naudojasi Tautos išminties, geros širdies, lietuvių darbo rankų ir organizacinių gabumų rezultatais savo grupiniams interesams.Tai ypač akivaizdu tapo krizės metu, kai Tauta duonos kasdieninės sąskaita ištempė valstybę iš duobės, o milijonieriai taip ir nesumažino savo pyragų.

Už tokį krizės išgyvenimą apdovanojimą gavo Premjeras, o ne Tauta.
Taigi – valstybė ir valstybingumas- svetimųjų rankose, tiek vadovais pradedant, tiek buvusių okupantų partijomis (Rusų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija) nebaigiant. Štai toks pilietybės suteikimo visiems be išimties – rezultatas. Ir pasiektas sąmoningai bei tikslingai.

Šiame fone panagrinėkime skalūnų grobimo plano atvejį iš 4 pozicijų, kad nepaliktų jokių neaiškumų, o būtent, peržvelkime politinę, ekonominę, ekologinę ir socialinę problemos pusę.

Politikos reikšmę jau Biblijoje randame įtvirtintą frazėje „…ir pradžioje buvo žodis…“, o po to atsirado šviesa, atsiskyrė žemė bei vanduo ir t.t. Taigi, žodis – kaip sąmonės užvaldymo įrankis – pats svarbiausias politikoje. Tas žodis gali būti viešas – o tai gręsia Referendumais, – bet gali būti ir slaptas – kaip Molotovo-Ribentropo paktas, kurio pasekmes gerai žinome visi.

Tokiais slaptais susitarimais Lietuva neteko savo naftos – jos 47 bokštelius eksploatuoja kiti, – neteko vėjo jėgainių parko – nusipirko rusai – buvę okupantai. Netekome Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos – perpirko keli „geradariai“ ir dabar gamyklą valdo lenkai (ir vėl buvę okupantai?!), todėl ir mokame brangiausiai Europoje. Mūsų ūkis smukdomas ir mes priversti pirkti lenkiškas prekes, nes jos pigesnės! Geras viražas? Dvi buvusios okupantinės valstybės (Lenkija-Rusija) energetinėmis „žirklėmis“ nusikerpa visą Lietuvos naudą ir skandina iš išorės. O viduje valstybės – mokesčiais baigia užsmaugti sava nedesovietizuota valdžia. Keli „investitoriai“ kviečiami AE statybai, ir neva „tyrimo“ tikslu su investicijom ateina į Lietuvą „Ševronas“ (Chevron).

Dėl energetinės įtakos Europoje dabar tarpusavyje kaunasi dvi pasaulinės gigantės „Gasprom“ ir „Ševron“. Praktiškai tai įtakos sferų dalybos tarp Rusijos ir JAV. Dvi didžiosios pasaulio valstybės rungiasi, o mažutės valstybėlės, tokios kaip Lietuva, be gailesčio sumalamos tarp didžiųjų konkurenčių girnų. Praktiškai prarandamas valstybės suverenumas ir suformuojama tvirta energetinė priklausomybė, įtakojant visą ūkinę veiklą tik energijos turėtojo naudai.

Tai antra po bankų grobimo forma be „šautuvų“.

Lietuvos atveju ši įtakos sferos formulė turėjo peršokti gana svarų barjerą – šalelėje yra savų energetinių resursų! Yra aukščiausios rūšeis naftos, ir skalūninių dujų, ir terminių vandenų, kurie visi Geologijos instituto dar sovietmečiu jau išžvalgyti ir apimtys seniai nustatytos! Taip kad lyg ir nėra kaip „kuro kilpos“ užnerti valstybei ant kaklo?

Betgi neatlikta desovietizacija paliko valdžioje visą kolaborantų korpusą, sėkmingai tęsiantį savo juodą išdavystės darbą ir toliau jau 22  metus?!! Tik dabar jau ne viešai stalininiais metodais, o neva, demokratijos kūrimo priedanga. Tos demokratijos, kurios mūsų karta nežino, nematė ir negirdėjo. Todėl sukčiavimui – platus kelias vieškelėlis…

Šiuo atveju naudojamas netikras žodis. Pagal Gebelsą – 100 kartų pakartotas melas tampa teisybe. Taip ir Lietuvoje, po 50 metų „geležinės uždangos“ nuo tikros informacijos, dezinformacija (netikra, nepilna, vienašališka, nesavalaikė) ir dar plačiu frontu, daro savo juodą darbą ir užteršia piliečių sąmonę. Na, o jei ir tai negelbsti, tai vilčių neatitikusį  Referendumą galima pratęsti dar vieną dieną (kaip stojant į ES) arba pakartoti ir „lipdukų“ pagalba gauti norimą balsų skaičių. Juk už lipdukus gavęs Maximoje prekę, ubagėlis nesuvokia, kad pardavė Tėvynę. Galima Referendumo ir visai nepaisyti. O ką Tauta padarys tokiu atveju? Juk ji nežino visų demokratijos kelių ir vieškelių į Briuselį ar Strasbūrą. Ji nežino ir viešumo galios.
Todėl valdžia ne tik nutyli, sakykime, žinias apie skalūnus, bet ir slepia kitus turimus resursus, lyg tos dujos būtų vienintelis Lietuvos išsigelbėjimas!!!
O tuo tarpu Lietuva dar turi neparduotus, neišnuomotus ar kitaip nenuparceliuotus Žemaitijos terminius vandenis, kurių išgauti nereikia nei sprogdinimo, nei vandens užteršimo, nei, svarbiausia, investitorių!!! Maža to, šį ekologiškai švarios energetikos įsisavinimą neatlygintinai lėšomis remia ES!
Štai ką nutyli Lietuvos valdžia! Klausimas (kodėl?) gali turėti net kelis motyvuotus atsakymus. Nutylima dėl politinių ir ekonominių priežasčių, atvirai ignoruojant ekologines grėsmes ir socialinius praradimus.
Politines priežastis formuoja nedesovietizuotos valdžios korpusas ir toliau dirbantis okupantų naudai, bet nepamirštant ir savo merkantilinių interesų. Peržvelgus 1 200 Lietuvos milijonierių tik socialinį statusą, ar nerasime 100 proc., kad tai buvę sovietinės nomeklatūros atstovai?
Ekonomines priežastis – formuoja AMB įdiegtos „vsio zakonno“ principu įtvirtintos valdžios teisės be pareigų ir be jokios atsakomybės. Eliminuota mirties bausmė ir labai toliaregiškai iškopiuruotas Baudžiamasis kodeksas, garantuoja saugų biudžeto lėšų grobstymą įvairių priedanginių programų dėka, o ypač „amžiaus statybų“ srityje.

Todėl visuomenei prieš AE statybos Referendumą nebuvo pateiktas ekonominis jėgainės statybos pagrįstumas, todėl ir su skalūnais ši tema neviešinama, o dengiama milijardiniais skaičiais galimo dujų kiekio, kaip kad buvo skaičiuojama ir su AE milijardinėmis kilovatvalandėmis.

Tuo tarpu kiekvienas pilietis skaičiuoja 1 kWh kainą ir lygina su savo alga. AE atveju buvo nuslėpta, kad elektros savikainai buvus 11 ct/kWh, ji Kaliningrado karinei bazei buvo parduodama tik už 4 ct/kWh, o lietuviai mokėjo 10 kartų brangiau, kad pagenti žalą.

Šiandien nenuilstant meluojama, kad Lietuva perka elektros energiją iš Rusijos, tai todėl būtina statyti naują AE…Kai tuo tarpu Lietuvoje yra 3 kartus daugiau elektrinių nei ūkiui reikia. Mes neturime kur parduoti daug brangesnės elektros nei visoje ES, nes mokame Rusijai už kurą brangiausiai!
 Štai, kur šuo pakastas.

Ir ta pati AE radioaktyvųjį kurą pirks iš Rusijos ir brangiausia kaina bei taps pati nekonkurencingiausia 3 AE apsupty – Kaliningrado, Baltarusijos ir Lenkijos, kurios kurą pirks pigiau. Štai toks yra ekonominio Lietuvos sužlugdymo planas. Net paprasčiausia namų šeimininkė šią kainų politiką supranta, o mūsų valdžia – ne?! Ir maža to, savo „nesupratingumą“ žūtbūtinai stengiasi įdiegti visuomenei? Referendumas parodė, kad ir Čekuolio čiulbėjimu Tautai akių neapdumsi – kišenė įtikinamesnė!
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos pardavimo atveju ir valstybė gavo 3 kartus mažesnę kainą – 2,5 milijardo susišlavė perpardavinėtojai į savo kišenes! Ir kažin ar be „atkato“ Lietuvos valdžiai? O lietuviai dabar benziną perka brangiausiai Europoje ir jai nei vienoj ausy valdžios melas, kai piniginė sako ką kita.
Tas pats scenarijus kartojasi su skalūnais – Tautai nerodoma ekonominė šių dujų gavybos nauda. Tik giriamąsi, kiek milijonų „Ševronas“ investuos! O ar tai nereiškia, kad būtent „Ševronas“ ir susišluos milijardus pelno? Ir susišluos tą pelną iš mūsų kišenių.
Tada belieka tik parduoti Lietuvos žemes – ir mes tampame antrąja Palestina.
Ekologinės skalūnų  dujų gavybos pasekmės, kaip ir AE, remiasi tetoninės zonos grėsme, geriamo vandens užteršimu ir negyvenama dykviete gražiausios Lietuvos  dalies pavertimu.
Nestabili tektoninė zona tęsiasi nuo Italijos Apeninų kalnų iki Kolos pusiasalio. Žemės drebėjimai Lietuvoje fiksuojami gana dažnai ir nemaži – nuo 4 iki 7 balų stiprumo, o tai reiškia, kad „tampyti liūtą už ūsų“ ir provokuoti nestabilų tektoninį lūžį skalūninių dujų sistemingais sprogdinimais, reiškia neišvengiamą ir neprognozuojamą aidą Žemės žaizdoje.

Galime peržvelgti JAV teritorijoje vykstančių kataklizmų apimtis, pasekmes ir milijardinę žalą nuo panašių gamtinių sąlygų ignoravimo.Po to, kai ateiviai iš Europos ne tik išžudė indėnus, o likutį sukišo į rezervatus, jie dar ir pažeidė visus gamtinius dėsnius bei išprovokavo neregėtus viesulus, potvynius ir gaisrus, kurių milijardinius nuostolius JAV stvirai viešina. Būtent JAV žiniasklaidos dėka ir Europa, ir Lietuva pamatė skalūninių dujų užterštus vandenis, bėgančius iš čiaupų, kurių gerti negalima, o pakišus degtuką – vanduo dega!!!
Tai tiek informacijos nuotrupų turi Lietuva, tačiau Europoje yra pilnesnis vaizdas, todėl:
–    Anglija nerekomenduoja skalūninių dujų gavybos ten, kur yra geriamo vandens ištekliai, nes vanduo gyvybei pirmaeilis resursas;
–    Prancūzija, turinti didžiausius skalūninių dujų išteklius Europoje – griežtai uždraudė šių dujų gavybą, taip saugodama ekologinę lygsvarą ir žmonių sveikatą, o ne energetikos pigumą ar monopolijų pelnus;
–    ES ruošia dar griežtesnes direktyvas sklūninių dujų eksploatacijos reikalu ir energetinę problemą visus ragina bei lėšomis remia spręsti tik alternatyviomis ekologiškai nekenksmingomis formomis, įsisavinant saulės, vėjo ir termo energiją.
Prisiminkime, Lietuva turi Žemaitijos terminius vandenis! Švarius, nekenksmingus ir  pigius. Ir turi daug – net 100  metų užtektų valstybės poreikiams patenkinti. Tuo tarpu Lietuvos valdžia užsispyrusiai laikosi AE statybos ir skalūninių dujų gavybos varianto. Akivaizdžiai grėsmingos, žalingos ir Lietuvai nepelningos energetinės politikos, slepiant Žematijos terminius vandenis, parduodant vėjo jėgainių parką ir ignoruojant Lietuvos mokslininkų sukurtas superpažangias energijos gavybos iš aplinkos technologijas!!!

Argi tai ne tolesnis kolaboravimas, tai yra valstybės išdavystė?! Nes kas gi dar gali taip akivaizdžiai pardavinėti valstybės energetinę nepriklausomybę, o su ja – ir prarandamą suverenitetą? Ir kas gali daryti tokią įtaką valstybės viduje, kai aktualiausių klausimų nesvarsto nei VSD, nei Valstybės gynimo tarnyba?
Tuo tarpu visus nuostolius tiek tiesiogiai ar per aplinkinius kanalus perdengia ir ant savo pečių neša Tauta. Ir skalūninių dujų gavybos pelnus pasiims „Ševronas“, o užteršti vandenys liks lietuviams. Skalūnų spogimvietė taps negyvenama teritorija, taigi joje dabar gyvenantys žmonės neteks gimtųjų namų, praras nekilnojamojo turto vertę ir taps dar viena nuskurdintų piliečių grupe.

Tuo socialinės pasekmės tik prasideda, nes jų grandinėlė nusitęsia per visuomenės  gyvenimus, bet ne per valdžios viršūnėles. Ir pasekmės ne tik turtinės. Gimtinės netekimas ir vien tik dėl „Ševrono“ pelnų bei valdžios vyrų „atkatų“, tai neįkainojama ir neatstatoma moralinė žala. Gimtinės netekimas sąlygoja emigraciją, darbo rankų netekimą ir pensininkų išlaikymo problemą. O kur dar švietimas, sveikatos apsauga, kultūra?

Valdžios atstovai meluoja Tautai svetimų valstybių naudai?
Valstybė nesiskaito su Tautos nuomone, išreikšta Referendume?!
Bet svarbiausiai problema – tai, kad valstybė savos Tautos negina!!!
Tai kas mes, lietuviai, esame? O Lietuva – ką – dviejų ponų tarnaitė?
Pergyvenome okupacijas, pergyvensime ir lžedemokratizacijas. Nepraleis progos, nei Tautininkai, nei Žalieji, nei Lietuvos tikroji mokslinė visuomenė, pranešti ES institucijoms apie skubinai pagreitintą „Ševrono“ investiciją į skalūnų paiešką Lietuvoje, kaip kad nepraleido progos apie AE statybai pasakytą Referendume griežtą „Ne!“. Nepadės ir pakartotiniai Referendumai, nes su kiekvienu kartu vis daugiau tiesų išaiškėja ir vis daugiau valdžios ragų ir nagų išlenda.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija