Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Besiteisinantys saugumiečiai vis giliau klimpsta melo liūne

Written by Redakcija · 2 min read

2018 m. rugpjūčio 09 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Besiteisinantys saugumiečiai vis giliau klimpsta melo liūne – Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas kreipėsi dėl dar vieno ikiteisminio tyrimo dėl VSD šmeižto“

Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas.

Nors teismas panaikino Generalinės prokuratūros prokuroro Redo Savicko nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą LR VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio ir AOTD prie LR KAM buvusio direktoriaus Alvydo Šiupario piktnaudžiavimo tarnyba įrašant Zigmą Vaišvilą ir Audrių Naką į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ ir tuo juos apšmeižiant, tačiau Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyr. prokuroras Martynas Jovaiša dar kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski atmetė Z. Vaišvilos ir A. Nako skundą dėl prokuroro M. Jovaišos nutarimo.

Pranešėjai skundžia teisėjo P. Borkovski priimtą teismo nutartį. Ši Z. Vaišvilos ir A. Nako diskusija su prokuratūra ir teismu jau tapo absurdiška – siekiant išgelbėti nuo atsakomybės šiuos Lietuvos žvalgybos „asus“, aiškinama, kad į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ įrašomi asmenys nėra grėsmės nacionaliniam saugumui! Kaip įrodyti, kad juoda nėra balta? Juk teismai, panaikinę prokuroro R. Savicko nutarimą dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, vienareikšmiškai nustatė, kad Z. Vaišvilos ir A. Nako įtraukimas į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ prieštarauja vėlesniam VSD 2017-09-29 raštui, kuriame teigiama, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui. Ir ši teismo nustatyta aplinkybė yra privaloma tiek prokurorams, tiek teismams.

Pranešėjai iš Generalinės prokuratūros gavo 2018-05-18 VSD paaiškinimą dėl to. VSD direktorius D. Jauniškis, išvardinęs 8 Rusijos infomacinio karo prieš Lietuvą temas, paaiškinęs, kad šioje Rusijos informacinio karo prieš Lietuvą veikloje 2015 m. „išryškėjo ir Zigmo Vaišvilos bei Audriaus Nako vaidmuo“. Tačiau prokuroras M. Jovaiša ir teisėjas P. Borkovski „nepastebėjo“ šio vienareikšmiško ir tiesioginio VSD vadovo raštiško patvirtinimo, kad, VSD nuomone, Z. Vaišvila ir A. Nakas vykdo Rusijos informacinį karą prieš Lietuvą.

Pranešėjai klausia, kiek dar tęsis šis demagoginis ginčas, ir drauge su skundu Vilniaus apygardos teismui teikia ir www.vsd.lt skelbiamą tekstą „Grėsmės nacionaliniam Lietuvos saugumui“, kuriame VSD vardu paaiškinta, kad „…pagrindinę grėsmę kelia agresyvūs Rusijos veiksmai,… Rusija savo politiniams tikslams pasiekti naudoja karines, ekonomines, energetines, informacines ir kitokio pobūdžio civilines priemones.“

Pranešėjai supažindins ir su 2018-05-11 AOTD prie LR KAM paaiškinimu dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako įtraukimo į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“. Šiame iš Generalinės prokuratūros gautame dokumente patvirtinta, kad Zigmą Vaišvilą ir Audrių Naką Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos nevertino.“ Tai kodėl ši žvalgybos tarnyba pasirašė šį Grėsmių vertinimą, kuriame grėsmėmis įrašyti Z. Vaišvila ir A. Nakas, jei šis departamentas to nevertino? Kieno nurodymu ir kokiu pagrindu ši tarnyba pasirašė minėtą Grėsmių vertinimą?

Dėl naujai paaiškėjusių VSD ir AOTD prie KAM vadovų piktnaudžiavimo tarnyba faktų ir Z. Vaišvilos bei A. Nako naujo šmeižto Pranešėjai kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl dar vieno ikiteisminio tyrimo pradėjimo.