Aktualijos

Spaudos konferencija Seime ,,Dėl nusikalstamo susivienijimo, vykdančio turto nusavinimą ir kreditorių apgavystes naudojantis bankroto bylomis teisme”

Written by admin · 43 sec read

2015-11-13 d. 11.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl nusikalstamo susivienijimo, vykdančio turto nusavinimą ir kreditorių apgavystes naudojantis bankroto bylomis teisme“. Dalyvauja Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Helstein ir Arūnas Banaitis.

2015-10-22 spaudos konferencijoje Seime buvo atskleista Lietuvos teismuose veikianti bankroto administratorių grupuotė, kurios veikla atitinka Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatytą nusikalstamo susivienijimo sąvoką. Paskelbta Pasaulio banko studija patvirtino, kad bankroto procedūros yra viena trijų pagrindinių priežasčių, trukdančių Lietuvos pažangai.

Prelegentai aptars prielaidas ir priežastis, dėl kurių Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas pradėjo bankroto bylų ir kitų bylų stebėseną Lietuvoje. Didžiąją jų dalį Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas įvardina kaip neteisėti įsiteisėję teismo sprendimai.

Ši problema Lietuvai aktuali, visų pirma dėl to, kad įsivyravo neteisėtumas. Lietuvoje trūksta ne tik politinės valios, bet ir teisės instrumentų tam, kad užkardinti šį neteisėtumą ir teisingumo įgyvendinimo sistemos naudojimą ne pagal paskirtį.

Prelegentai kviečia burtis tuos, kurie nukentėjo nuo neteisėtų įsiteisėjusių teismo sprendimų, ir pateiks dalykinius siūlymus šių tikslų siekiui įgyvendinti.