Aktualijos

2019 04 12., Zigmo Vaišvilos Spaudos konferencija Seime

Written by Redakcija · 3 min read

2019 m. balandžio 12 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dvi naujienos: Ikiteisminis tyrimas dėl Zigmo Vaišvilos „darbo Kremliui už atlyginimą“ nepradedamas. Saulius Skvernelis gynė Rasą Kazėnienę, o ar gins Rasą Bernatonytę? Kuo susijusios šios dvi naujienos?“

Laisvės TV be jokių įrodymų paskelbė, kad atskleisti Lietuvos „bomžai“ – prieš Lietuvos Respubliką Kremliui Lietuvoje dirbantis gerai organizuotas ir apmokamas Rusijos propagandos skleidimo tinklas. Šiame tinkle, anot Laisvės TV, – ir  signataras Zigmas Vaišvila.Zigmas Vaišvila nedelsdamas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteismino tyrimo dėl jo antivalstybinės veiklos pradėjimo. Tačiau pradėti šį ikiteisminį tyrimą atsisakyta, nes nustatyta, kad Laivės TV paskleista informacija nepagrįsta objektyviais duomenimis, o atskleisto „Kremliui už atlygį dirbančio“ tinklo narių veikla anaiptol nenukreipta prieš Lietuvos valstybę,  o yra teisėta veikla, viešai skelbiant savo nuomonę.

Tad kodėl tęsiami propagandiniai puolimai prieš Zigmą Vaišvilą, nors jis ir apsisprendė šiemet nedalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose? Priežasčių yra daug. Pakalbėsime apie dar vieną galimą priežastį.

Š.m. vasario 28 d. ir kovo 22 d. spaudos konferencijose Seime Zigmas Vaišvila pagarsino dar vieną mūsų valdžią demaskuojančią informaciją – šį kartą apie FNTT veiklą. Principinga FNTT vyresnioji tyrėja Rasa Bernatonytė išdrįso FNTT direktoriui Antoni Mikulskiui tarnybiniu raštu pranešti, kad FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Dainius Baršauskas ir šios valdybos NVT skyriaus viršininkas Edgaras Leškevičius nurodinėja pavaldiniams vykdyti ne ikiteisminiams tyrimams vadovaujančių prokurorų, o Dainiaus Baršausko nurodymus, kad Dainius Baršauskas baudžia pavaldinius, vykdančius ne jo, bet prokuroro nurodymus. Rasa Bernatonytė raštu FNTT direktoriui Antoni Mikulskiui nurodė, kad tai yra įprasta Dainiaus Baršausko darbo FNTT praktika, nurodė konkrečius ikiteisminius tyrimus.

FNTT direktorius Antoni Mikulskis, sužinojęs šią skandalingą informaciją, nesikreipė į prokuratūrą ir netikrino šios informacijos, nepareikalavo šių viršininkų pasiaiškinimų, bet raštu (!) liepė Rasai Bernatonytei  vykdyti jos viršininkų nurodymus, o galop pažemino ją pareigose ir siekia perkelti ją dirbti į kitą miestą. Formalus pretekstas – Rasa Bernatonytė atskleidė Zigmui Vaišvilai ikiteisminio tyrimo medžiagą, demaskuojančią jos vadovų Dainiaus Baršausko ir Edgaro Leškevičiaus neteisėtą veiklą. FNTT vadovams nė motais tai, kad tyrimui vadovaujantis prokuroras leido Zigmui Vaišvilai susipažinti su bylos medžiaga ir daryti jos kopijas, neribojo jų gavimo ir panaudojimo.

FNTT direktorius A. Mikulskis atsisakė pateikti D. Baršausko 2019-03-06 d. pokalbio su interesantu Zigmu Vaišvila paslapčia ir be Z. Vaišvilos sutikimo padarytą video/audio įrašą. Stebina FNTT vadovų neprofesionalumas. Matyt, įpratę naudotis tarnybinėmis pareigomis, kaip savo automobiliu – kur noriu, ten važiuoju. Gelbstint D. Baršauską, dėl kurio galimai nusikalstamų veikų įvertinimo Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinį prokurorą E. Pašilį, to nepakako. Vis kuriamos naujos priemonės prieš Z. Vaišvilą, kurio duomenimis, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Zigmo Vaišvilos ir Rasos Bernatonytės veiksmų, atskleidžiant ikiteisminio tyrimo medžiagą, demaskuojančią FNTT vadovus. Įdomu, kaip apeitas prokuroro leidimas leisti Z. Vaišvilai susipažinti su bylos medžiaga, daryti jos kopijas?

Veiksmais prieš Rasą Bernatonytę akivaizdžiai ilgam sutrikdomas ikiteisminis tyrimas dėl buvusio prokuroro ir buvusio vidaus reikalų ministro pavaduotojo Juozo Matonio galimai nusikalstamų veikų. To paties Juozo Matonio, kurio brolis Algirdas Matonis, tik po 1991 m. rugpjūtyje nepavykusio pučo Maskovoje iš etatinių KGB darbuotojų per kelias dienas perėjęs dirbti į Lietuvos Respublikos kriminalinę policiją, buvo ilgamečiu Lietuvos kriminalinės policijos vadovu.

Šiandien www.fntt.lt nebeskelbia, kad Dainius Baršauskas būtų FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas, bet ir neskelbiama, kad šis aukštas pareigūnas būtų atleistas iš šių pareigų. Matyt, tyliai perkeltas į kitas pareigas. Nenustebtume, jei būtent Edgarui Leškevičiui būtų patikėtos šios atsilaisvinusios pareigos.

 

Prieš keletą metų kilo skandalas dėl Kauno tardymo izoliatoriaus buvusios pareigūnės Rasos Kazėnienės atskleistos informacijos apie finansinius pažeidimus šioje įstaigoje. Pirmasis ją užsistojo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Netrukus buvo atleista iš pareigų Kauno tardymo izoliatoriaus direktorė Ž. Mikėnaitė.

Apie FNTT pareigūnės Rasos Bernatonytės principingumą ir nesitaikstymą su neteisėta galimai nusikalstama jos viršininkų veikla, ir FNTT vadovų susidorojimą su Rasa Bernatonyte Zigmas Vaišvila pranešė ir Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui.

Šiandien Rasa Kazėnienė – kandidato į Respublikos Prezidentus Sauliaus Skvernelio rinkimų komandoje.

Zigmas Vaišvila kviečia Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį užstoti ir kitą principingą pareigūnę – Rasą Bernatonytę, neleisti FNTT vadovams susidoroti su ja dėl to, kad ji atskleidė neteisėtą FNTT vadovų veiklą – sisteminį jų kišimąsi į ikiteisminius tyrimus, neleidžiant pavaldiniams vykdyti tyrimams vadovaujančių prokurorų nurodymus, t.y. vienintelius teisėtus nurodymus FNTT tyrėjams. Tokia FNTT vadovų veikla užtraukia jiems baudžiamąją atsakomybę būtent jiems, bet ne pareigūnei, atskleidusiai šią neteisėtą jos viršininkų veiklą. 

Svarbi Kauno tardymo izoliatoriaus veikla mūsų valstybei, tačiau nemažiau svarbi ir FNTT veikla.

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio principingumas dėl FNTT vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi padėtų apsispręsti ir Respublikos Prezidento rinkimuose.

Rasą Bernatonytę ir kitus tinkamai savo pareigas vykdančius FNTT pareigūnus būtina apginti nuo atvirai ir nebaudžiamai savavaldžiaujančių FNTT vadovų. Tokių pareigūnų kol kas nedaug. Todėl tuo svarbiau apginti ir Rasą Kazėnienę, ir Rasą Bernatonytę – gindami jas ir kitus tinkamai pareigas vykdančius pareigūnus, giname ir visus Lietuvos piliečius nuo neteisėtų veikų prieš juos. Valdžios institucijų vadovų savavaldžiavimui turime priešpastatyti mūsų vienybę ir parodyti ryžtą.