Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje”

Written by Redakcija · 1 min read

2022 m. vasario 11 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (PRIG) narių Lietuvos Respublikos Seimo nario Valdemaro Valkiūno ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir PRIG koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. IV dalis“.
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18669

Spaudos konferencijoje dalyvauja PRIG nariai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Bronislovas Genzelis, Egidijus Klumbys, Eimantas Grakauskas ir Audrius Butkevičius, PRIG koordinatoriai Nendrė Černiauskienė ir Tauras Jakelaitis, kiti PRIG nariai: buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas, Aušra Blažėnienė, Janina Dovydaitienė, Danutė Jasilionienė, Kęstutis Krikštaponis, Stanislav Ladinskij, Aldas Mačiulis, Vilmantas Povilaitis, Vida Stankūnienė, Danguolė Tautvydienė, Daiva Šeškauskaitė.

Vyksta Piliečių referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumo iniciatyvos sumažinimo iki 100000 piliečių parašų refrendumui inicijuoti). Teismas sprendimu šią iniciatyvą pratęsė iki 2022-04-20 d.

Žiniasklaidoje po šio teismo sprendimo nejauki tyla. Kaip elgtis su šia konstitucine grėsme Seimui ir Vyriausybei, kurie beatodairiškai vieną po kito priiminėja sprendimus, pažeidžiančius Konstituciją?

Prieš šią referendumo iniciatyvą vienas po kito siundomi įvairiausi provokatoriai.
Tad, ką darysime mes, Lietuvos piliečiai, su šia piliečių referendumo iniciatyva? Ar leisime valdžiai, kuri jos taip bijo, ją trypti ir iš jos tyčiotis?

*****************************************

Pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą galite ir elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

DĖKOJAME jums už JŪSŲ aukas iki 12 eur!

Esame surinkę apie 3800 eur. Išleidome visus 2-iems spaudos leidiniams ir 1-ai reklamai.
Daugiau kaip 3000 eur esame grąžinę aukotojams, nes jie aukojo nedeklaravę, aukojo iš verslo ir ūkininkų sąskaitų (to negalima daryti), arba nenurodė savo asmens kodo.


Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!!

Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai).

Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų.
Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.

Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Susisiekti su mumis galite: info@ltreferendumas.lt
Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt