Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. II dalis“.

Written by Redakcija · 1 min read

2022 m. sausio 27 d. 9.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. II dalis“.
Spaudos konferencijoje dalyvauja Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės nariai, iniciatyvos vykdytojai.
2022-01-20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino LR VRK sprendimą atsisakyti pratęsti Piliečių referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumo iniciatyvos
sumažinimo iki 100000 piliečių parašų refrendumui inicijuoti). Teismas sprendimu šią iniciatyvą pratęsė iki 2022-04-20 d.

Žiniasklaidoje po šio teismo sprendimo nejauki tyla. Kaip elgtis su šia konstitucine grėsme Seimui ir
Vyriausybei, kurie beatodairiškai vieną po kito priiminėja sprendimus, pažeidžiančius Konstituciją.
Ką darysime mes, Lietuvos piliečiai, su šia piliečių referendumo iniciatyva? Ar leisime valdžiai, kuri jos taip
bijo, ją trypti?
Pasirašyti galite ir elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
DĖKOJAME jums už JŪSŲ aukas iki 12 eur!
Esame surinkę apie 3800 eur. Išleidome visus 2-iems spaudos leidiniams ir 1-ai reklamai.
Daugiau kaip 3000 eur esame grąžinę aukotojams, nes jie aukojo nedeklaravę, aukojo iš verslo ir ūkininkų
sąskaitų (to negalima daryti), arba nenurodė savo asmens kodo.
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje
įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui
grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai).
Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka –
nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų.
Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų
referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

 • Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų
  pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
  Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
  Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.
  Susisiekti su mumis galite: info@ltreferendumas.lt
  Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt , info@ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt