Aktualijos

STREIKAS

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui
Seimo nariams
Vilniaus miesto tarybos deputatams
VILNIAUS VISUOMENINIO TRANSPORTO DARBUOTOJAMS
PROFESINĖMS SĄJUNGOMS
Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S DĖL VILNIAUS VISUOMENINIO TRANSPORTO DARBUOTOJŲ STREIKO

Vilnius, 2022-12-07

2022-12-05 VILNIEČIAI IR VILNIAUS SVEČIAI TAPO LIUDININKAIS KAI
VILNIAUS VISUOMENINIO TRANSPORTO (VVT) DIRBANTIEJI PRADĖJO
NETERMINUOTĄ STREIKĄ.

PRIMENAME, kad prieš metus Vilniaus visuomeninio transporto darbuotojai kėlė
problemas dėl uždarbių padidinimo, darbo sąlygų gerinimo, kolektyvinės sutarties pasirašymo.
Streiką bandė paniekinti Vilniaus meras ir VVT direktorius.
Vilnių valdančioji dauguma su meru priešakyje bando diktuoti savo valią ir žeminti
sunkų ir atsakingą darbą dirbančius transporto darbuotojus.
MŪSŲ MANYMU, streikas organizuotas vadovaujantis įstatymais ir tarptautine
praktika.
PATIKĖKITE, kad didžioji dauguma vilniečių yra su VVT darbuotojais ir iškęs
transporto nesklandumus.
Vilniečiams žinomi Vilnių valdančiųjų principai vienvaldiškai spręsti vilniečių
problemas: Lukiškių aikštę paversti pliažu, nudažyti perėjas vaivorykštės spalvomis,
nukeldinti paminklinę lentą sovietų sušaudytam Jonui Noreikai – Generolui Vėtrai nuo
Mokslų Akademijos bibliotekos, panaikinti Kazio Škirpos alėją – K. Škirpa pirmą kartą
Lietuvos istorijoje iškėlė Gedimino pilies bokšte TRISPALVĘ. SenovinioVilniaus gatves
paversti nepravažiuojamu labirintu. Vilnių valdantieji už milžiniškus pinigus užsimojo
apsodinti gatveles krūmais ir medeliais. Vilnių valdančios partijos ir jų pavaldžios
organizacijos disponuoja milžiniškais pinigais.
VIlnius yra viena iš nedaugelio pasaulio sostinių kur nėra VALSTYBINIO
MONUMENTO IR AMŽINOSIOS UGNIES. 1999-02-11 LR Seimas priėmė nutarimą
, nurodantį – Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos
valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais. Nuo to laiko Vilnių ir Lietuvą
valdančiosios partijos ar jų junginiai VISIŠKAI IGNORAVO Seimo nutarimą.
VVT darbuotojai atliko daug DIPLOMATINIŲ PASTANGŲ
ORGANIZUOJANT STREIKĄ. Daugeliui nuskriaustųjų ir pažemintojų
VVT streikas taps KELRODE ŽVAIŽDE ir profesorine pamoka.
TIKIME VVT DARBUOTOJŲ PERGALE.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A.
Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas,
A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E.
Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S.
Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com