Aktualijos

Su Naujaisiais Mokslo Metais!

Written by admin · 32 sec read

Mieli tautiečiai,

Nuoširdžiai sveikinu pasaulio lituanistinių mokyklų šeimą su naujųjų mokslo metų pradžia.
Lietuviškoje mokykloje skiepijami meilės ir pagarbos Lietuvai daigai daugeliui tampa tvirtu pamatu ieškant ir randant gyvąjį santykį su Tėvyne Lietuva, einant lietuvybės keliu, telkiant po pasaulį pasklidusius mūsų brolius ir seseris.

 

Lituanistinė mokykla buvo, yra ir visuomet išliks tais lietuviškosios pasaulėjautos ir bendražmogiškųjų vertybių formavimosi namais, kuriuose ugdoma pagarba savajai bendruomenei, Tautai ir mūsų visų Tėvynei Lietuvai.

Mokslo metų išvakarėse gausiai lituanistinių mokyklų bendruomenei – mokytojams, moksleiviams ir jų tėvams – širdingai dėkoju už pasišventimą ir atsakomybę, už gyvojo patriotizmo pavyzdį mums visiems.

Linkiu, kad ir naujaisiais mokslo metais Jus visuomet lydėtų vienybės jausmas, pažinimo džiaugsmas ir tarpusavio bendravimo šiluma. 

Nuoširdžiai Jūsų,
Audronius Ažubalis

LR Užsienio reikalų ministras