Aktualijos

Su Šv. Velykomis – Kristaus Prisikėlimu

Written by Redakcija · 1 min read

velykos-Krist-45 Šv. Velykos – stebuklų metas.

Kiekvienas Velykas Dievo sūnus Jėzus Kristus prisikelia pats ir kartu prikelia viltį, jog viskas žmonėms bus gerai.   TIKĖJIMAS, MEILĖ, VILTIS  – telydi mus visus šiuo sunkiu Žmonijai laiku.

*********************

PLC zinios  PLClogo

Linksmų Šv. Velykų!
Happy Easter!

velykos 2020

*********************

We are proud to share this Easter greeting from Antanas Vinkus, Chair of the Commission of the Seimas of the Republic of Lithuania and the Lithuanian World Community.

Mieli Pasaulio lietuviai,

Atėjęs į Lietuvą saulėtas pavasaris pripildo gamtą ir mūsų sielas tyro grožio, džiaugsmo ir tikėjimo. Kartu su juo ateina ir Prisikėlimo šventė, liudijanti amžino gyvybės rato sukimąsi. Šių metų Šv. Velykų šventė kitokia, lyg lemtingo šaltinio tėkmė, ragina mus susikaupti, elgtis ypatingai atsakingai, būti kaip niekada vieningais ir nebijoti, nes nėra tokių sunkumų, kurių neįveiktume bendromis jėgomis.
Mielieji, veikindamas Jus Prisikėlimo šventės proga noriu padėkoti už Jūsų kvietimą saugoti vieniems kitus, padrąsinimą dalintis geriausiais jausmais ir pastangas pagelbėti šalia esančiam pasaulį ir Lietuvą ištikusios pandemijos akivaizdoje. Nuoširdžiai linkiu, kad pavasarinė šiluma suteiktų mums visiems dvasios stiprybę, atneštų Tikėjimą, Viltį ir Meilę Jūsų šeimoms ir Lietuvai!
Džiaugsmingų šventų Velykų!
 
Su nuoširdumu ir pagarba –

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus

*********************

Please enjoy this Easter greeting from Dalia Henke,
President of the Lithuanian World Community

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu dėkojame lietuvių bendruomenių aktyvistams visame pasaulyje už solidarumą teikiant tarpusavio pagalbą ir paramą bei finansiškai prisidedant prie iniciatyvų Lietuvos medikams ir visai medicinos sistemai paremti. 

Su pagarba,
Dalia Henke

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Lithuanian World Community President

http://www.plbe.org
www.facebook.com/PLB-Pasaulio-Lietuvių-Bendruomenė
PLB naujienlaiškiai: http://pasauliolietuvis.lt/naujienlaiskiai/

*********************

We are happy to share this Easter greeting from
the National Executive Committee of the Lithuanian-American Community, Inc.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

http://lithuanian-american.org/
https://www.facebook.com/JAVLietuviuBendruomene/

*********************

Šv. Velykų mišios internetu
Easter Mass Online

Šv. Velykų mišių transliacija internetu
Sekmadienis, 04/12/2020
11:00 v.r.
Šv. Mišios internetu iš Švč. Mergelės Marijos bažnyčios

Velykų Šv. Mišias koncelebruos Pal. Jurgio Matulaičio misijos direktorius t. Vaidas Lukoševičius SJ drauge su Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu kun. Jauniumi Kelpšu. Velykų Šv. Mišios bus transliuojamos iš Švč. Mergelės Marijos bažnyčios. Prisijunkite, spausdami šią nuorodą

Easter Mass Online
Sunday, 4/12/2020
11:00 a.m.
Holy Mass online from Nativity B.V.M. Church

Easter Mass will be concelebrated by Blessed Jurgis Matulaitis Mission Director Fr. Vaidas Lukoševičius SJ and Pastor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary parish, Fr. Jaunius Kelpšas, and will be broadcast via the internet from Nativity B.V.M.  Click here to join the service.