Aktualijos

Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Written by Redakcija · 2 min read
Lietuvos Respublikos Prezidento ir pirmosios ponios sveikinimas šalies žmonėms šv. Kalėdų proga
2023 m. gruodžio 24 d.


Mielieji,
tylų ir šventą Kūčių vakarą susiburiame savo šeimose, tarp savo artimųjų, dalindamiesi laukimo ir išsipildymo džiaugsmu. Kartu su savo brangiausiais pasitinkame užtekančią šviesą – metų virsme grįžtančią Saulę ir epochų virsme užgimusį Kūdikį, nešantį ramybę visiems geros valios žmonėms.
Kūčių vakaro ramybėje ir tyloje širdimi jaučiame artumą su mūsų tėvais ir seneliais, taip pat ir su mūsų protėviais. Jų perduotas gražias tradicijas paliekame savo vaikams, kad ir jie, su meile jas puoselėdami, semtųsi stiprybės iš tautos praeities.
Jausdami tvirtą tarpusavio bendrystę tapsime dar stipresni – net ir siaučiant karams ar kitokioms negandoms. Drąsiai pasitikdami dabartį, kursime ateities Lietuvą, apie kurią svajojame.
Šviesos ir taikos Jūsų širdims ir Jūsų namams, brangūs tėvynainiai!
Tegul Kūčių vakarienės ramybė ir vienybė pasklinda iš namų į namus! Tepasiekia visus, kuriems reikia pagalbos ir šilumos. Telydi mus visus – didelius ir mažus, žengiančius per metų slenkstį.
Džiaugsmingų šventų Kalėdų!


Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas
I
LITHUANIAN FOUNDATION, INC. Kalėdos
Piešinys: Vilties angelas”, Silvija Clemens, JAV LB lituanistinės mokyklos Lietuvėlė” (New Jersey) 6 kl. mokinė Drawing: “Angel of Hope,” Silvija Clemens, Lithuanian heritage school “Lietuvele” (New Jersey) 6th grade student
2023 m. gruodis Mieli Lietuvių Fondo nariai ir rėmėjai,
Tyliąją naktį skubame į namus. Susėdę prie Kūčių stalo uždegame žvakelę, laužydami kalėdaitį dalinamės gerumu ir viltimi. Stabtelėkime ir pamatykime, kiek daug mes turime. Dalinimasis mums padeda vaduotis iš atskirties, gerumas mus sušildo, suteikia laimės jausmą.
Nuoširdžiai dėkojame Jums už nuostabią dovaną – supratimą, kad vieni kitiems turime būti tvirta parama ir pagalba. Jūsų dosnumo dėka Lietuvių Fondas dirba gražius ir prasmingus darbus lietuvybės išsaugojimo ir bendruomenės telkimo vardan. Ir toliau išlikime vieni kitiems atidūs ir geranoriški.
Tegul šios šventės būna ramiu stabtelėjimu, jaukia ir šviesia akimirka ir atspirties tašku ateities darbams. Tegul Vilties angelas ant savo sparnų atneša džiaugsmą, viltį ir gerus darbus.
Nuoširdžiai linkime Jums ir Jūsų šeimoms jaukių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 
Lietuvių Fondo vadovybė  

December 2023 Dear Lithuanian Foundation members and supporters,
We hurry home on this silent and holy night. With candles lit, we gather around the Christmas Eve table. We share our Christmas wafers as well as words of kindness and hope. Let us pause to cherish all the blessings bestowed upon us. Feelings of happiness and joy warm us knowing that these blessings were shared with others.Thank you for your wonderful gift – the understanding that we must support and help each other. Your generosity enables the Lithuanian Foundation to support the beautiful and meaningful work that seeks to preserve Lithuanian identity and build community. Let us remain attentive and supportive of each other.May these holidays be a quiet pause to briefly reflect on the past to then step forward to more meaningful work in the future. May the Angel of Hope bring joy, hope and virtuous deeds on his wings to you and yours.We wish you and your families a Merry Christmas and a Happy New Year! Lithuanian Foundation Leadership
14911 127 th St. Lemont, IL 60439 USA lietuviufondas.org
Secure Donations by PayPal Kviečiame remti Lietuvių Fondą!Kiekvienas įnašas, skirtas Lietuvių Fondui, padeda organizacijai įgyvendinti savo tikslą – išsaugoti, puoselėti ir gerbti turtingą Lietuvos kultūrinį paveldą.Please help to support LF efforts!Every donation made to the Lithuanian Foundation helps in achieving our goals of supporting Lithuanian activities.
Brangūs bendraminčiai,Dėkojame, kad esate su mumis. Jaukaus jums šv. Kūčių vakaro, džiaugsmingų šv. Kalėdų ir gražių bei prasmingų Naujųjų Metų!Nacionalinis susivienijimas

Karolina Januškevičiūtė

Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51, 01109 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 239 8611

El. p. karolina.januskeviciute@lnb.lt, www.lnb.lt  |  Facebook  |  YouTube

*******************