Aktualijos

Su Šventomis Velykomis ir Kristaus Prisikėlimu!

Written by Redakcija · 24 sec read

Ambasadoriaus dr.Žygimanto Pavilionio sveikinimas

Velykos pavilion 16LLP sveikin.16 Sveikina Lietuvos liaudies partija

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mus sveikina buvęs ,,amerikontas”, dabar gyvenantis Birštone, Gediminas Kairys

Kairys kiaus

Kad  Velykų pyragais kvepėtų namai,

kad linksmybės ir juokas klegėtų ilgai,

kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia,

kad širdį sušildytų švenčių šviesa.

Su Šv. Velykomis!

-.-.-.-.-.-.-.-.-

ramanausk Velyk16

Kiekvienas pavasaris mums

Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

Ramanauskai iš Lemont, IL