Aktualijos

Sudarykime sąlygas nuolatiniams Lietuvos gelbėtojams išeiti į užtarnautą poilsį

Written by admin · 1 min read

Lapkričio 2 d. 9 val. Nepriklausomybės Akto signatarо Zigmo Vaišvilos ir Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime. Dalyvauja Birželio 3-iosios grupės nariai.

 

 

Lietuvos Seimo partijos neįprastai neryžtingai pradėjo Seimo rinkimų kampaniją. Sunku atspėti, kaip sparčiai vystysis nuo Lietuvos rinkėjų kruopščiai slepiami „europinio lygio“ įvykiai. Todėl be tradicinių nuolatinių Lietuvos gelbėtojų pažadų prieš rinkimus padidinti minimalų darbo užmokestį ar viešų tarpusavio santykių aiškinimųsi, Lietuvoje kol kas nieko naujo nevyksta.

Masinis ir neteisėtas nelegalių imigrantų perkėlimas į Europos Sąjungą atskleidė jos nesaugumą ir tikruosius tikslus, Lietuvos valstybės vietą po Lisabonos sutarties pasirašymo – Lietuvos Respublikos piliečiai, balsavę už lygiateisę Lietuvą Europos Sąjungoje, akivaizdžiai įsitikino, ką bereiškia Lisabonos sutartimi Lietuvos Respublikai paliktos 0,58% visų balsų teisės, sprendžiant net valstybių narių saugumo klausimus. Eurozona forsuotai verčiama institucionalizuota federacine valstybe, o Lietuvoje apie tai net nediskutuojama.

Opozicijos Seime nebuvimas, Lietuvos valstybės tikslo nesuvokimas ir nuomonės jokiais klausimais neturėjimas, „Independence“ (vokiškai „Unabhängigkeit“, lenkiškai „Niezależność“, rusiškai „Hезависимость“) ir Visagino AE, kitų šiek tiek smulkesnių finansinių aferų aptarnavimas – tai pagrindiniai Lietuvos valdžios ir tariamos opozicijos užsiėmimai. Ir dar spėjama laiku atlikti visas Lietuvos išvalstybinimo bei Lietuvos piliečių sukiršinimo užduotis. Šių veiksnių visuma lems sunkiai prognozuojamus Lietuvos Seimo rinkimų rezultatus.

Birželio 3-iosios grupė, matydama, kad vienintelis taikus būdas keisti sistemą ir išsaugoti Lietuvos valstybę yra dalyvavimas parlamento rinkimuose pagal sistemos sukurtas taisykles, skelbia apie dalyvavimą būsimuose Seimo rinkimuose.

Spaudos konferencijoje bus pristatyti pagrindiniai rinkiminiai tikslai ir uždaviniai, kurie gali ir turi tapti pagrindu ne žodžiais, o konkrečiais darbais telktis šiam tikslui įgyvendinti ir bendrai veiklai visiems bendraminčiams – Lietuvos piliečiams, visuomeninėms organizacijoms ir politinėms partijoms.