Aktualijos

SUŠAUDYTO PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO NIEKINIMAS

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų                                                     

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

 

LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui

Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai 

 SUŠAUDYTO  PREZIDENTO  JONO  ŽEMAIČIO-VYTAUTO NIEKINIMAS

2018-06-06 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, vadovaudamasi tuo, kad 2019 metais sueina  110 metų nuo gimimo, 70 metų nuo Deklaracijos pasirašymo  ir 65 metai nuo Jono Žemaičio-Vytauto Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos  Prezidiumo Pirmininko  faktiškai 1949.02.16–1954.11.26 buvusio Lietuvos Respublikos Prezidentu sušaudymo,  kreipėsi į atsakingas institucijas, kad 2019 metai būtų paskelbti Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metais.

ISTORINIAI ŠALTINIAI  BYLOJA, kad  10 metų trukusiame, pasaulyje analogų neturinčiame, partizaniniame kare (1944-1953) dalyvavo iki 100 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų, iš kurių apie  25 tūkst. žuvo. 1953-05-30  Jonas Žemaitis-Vytautas buvo suimtas, 1954  lapkričio 26 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime Maskvoje. 

2018-06-30 Seimas  2019 metus paskelbė  Jono Žemaičio-Vytauto metais. 2018-12-27  d vyriausybė  nutarimu Nr. 1401 patvirtino  priemonių  programą  Jono Žemaičio-Vytauto  metams paminėti.

Nuoširdžiai dėkojame profesoriui  Arūnui Gumuliauskui ir Seimo nariams už labai operatyvų sprendimą.

PRIMENAME, kad 2018-07-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba, rašydama atsakingoms institucijoms kreipimąsi, PRAŠĖ 2019 metais organizuojant 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejaus paminėjimui, ypatingą dėmesį skirti minėjimo organizavimui prie Krašto apsaugos ministerijos, prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, kad čia dalyvautų LR Prezidentė, LR Seimo Pirmininkas, LR Ministras Pirmininkas, LR Seimo ir Vyriausybės nariai, užsienio ambasadoriai, kariuomenės ir visuomenės atstovai, jaunimas bei svečiai.  INFORMUOJAME, kad 2019-02-16 į Deklaracijos 70 metų jubiliejaus  minėjimą niekas neatvyko  iš aukščiau paminėtų, išskyrus kariuomenės ir visuomenės atstovus.

2018-12-19 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba NUTARĖ 2019 metų vasario 1 dieną  Lietuvos Mokslų Akademijoje kartu su Sąjūdžio iniciatyvine grupe, Vilniaus Forumu, Talka Kalbai ir Tautai, Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacine taryba, “Vilnijos” draugija, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centru ir Pro Patrija organizuoti iškilmingą  Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ paminėjimą. 

ŽMONĖS GERU ŽODŽIU PRISIMENA MINĖJIMĄ MOKSLŲ AKADEMIJOJE.

PRIMENAME,  kad 2018-12-27 d.  vyriausybė  nutarimu Nr. 1401 įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją ir Lietuvos kariuomenę 2019-11-26 d. surengti pagerbimo ceremoniją aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos Jono Žemaičio – Vytauto žūties metines paminėti.

KONSTATUOJAME, kad 2019-11-26 d. nė viena  žiniasklaida neinformavo apie Jono  Žemaičio-Vytauto  sušaudymą prieš 65 metus Butyrkų kalėjime. Tą  dieną prie Krašto apsaugos ministerijos nebuvo išrikiuoti Lietuvos kariuomenės pajėgų daliniai, neatvyko vyriausiasis ginkluotųjų  pajėgų vadas Prezidentas Gitanas  Nausėda, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis,  Kariuomenės vadas  Valdemaras Rupšys, karininkai, kareiviai, jūreiviai ir kariūnai, aukščiausi pareigūnai, ministrai, politikai, diplomatai, Lietuvoje reziduojančių valstybių atstovai.  Nepražygiavo,  neatraportavo ir nepadėjo pagarbos vainikų  kariuomenės Garbės sargybos kuopa prie paminklo   Prezidentui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui.

 DAUGIAU KAIP DVI SAVAITES ŠVYTĖJO ŽVAKUTĖ  EGLIŲ VAINIKE, Vilniaus Sąjūdžio tarybos ir Karių  savanorių atstovų padėta  ant postamento paminklo Prezidentui Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos  Prezidiumo Pirmininkui generolui  Jonui Žemaičiui –Vytautui.  

Mus labai glumina tai, kad  šios iškilios ir atmintinos datos – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949.02.16 Deklaracijos 70 –  metis,  Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto gimimo  110 – osios metinės ir 65-osios sušaudymo metinės nebuvo paminėtos valstybės lygiu.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba su partneriais įdėjo daug pastangų, kad būtų iškilmingai paminėti Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto 110 m. gimimo jubiliejus, 1949-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70-ties metų jubiliejus ir paminėtas sovietų sušaudyto Jono Žemaičio-Vytauto atminimas, tačiau dabar yra priversta ateities kartoms palikti tik tokio turinio laišką: “Kai 2019 metais Lietuvos Respublikos Prezidentais buvo Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoras Pranckietis, Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku Saulius Skvernelis  buvo ignoruoti Jono Žemaičio-Vytauto 110 gimimo ir 1949.02.16 Deklaracijos  pasirašymo 70-ties metų jubiliejai  bei 65-osios Prezidento Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos  Prezidiumo Pirmininko generolo  Jono Žemaičio –Vytauto  sušaudymo metinės   nebuvo  paminėtos valstybės lygiu“.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas  A. Adomaitis

Pirmininko pavaduotojas  P. Dirsė

Pirmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos narė  L. Veličkaitė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com