Aktualijos

SAUSIO 13-osios PERGALĖS TRISDEŠIMTMETIS…

Written by Redakcija · 1 min read

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
SVEIKINAME SAUSIO 13-osios PERGALĖS TRISDEŠIMTMEČIO PROGA

Vilnius, 2021-01-08

1991 metų sausio 13-ąją dieną sovietų kariuomenės įvykdytas Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto šturmas sukrėtė pasaulį.
Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos, Parlamento ir kitų objektų gynėjai parodė žmonijai, kad Lietuvos žmonės pasiruošę aukotis dėl NEPRIKLAUSOMYBĖS. Sausio 13-osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė Lietuvos
DIDŽIAVYRIAI. Šie KARŽYGIAI nepriklausomai nuo to, kokią misiją atliko, pasauliui ir ateinančioms kartoms parodė, kad mylintys ir gerbiantys savo Tėvynę ir Bažnyčią moka aukotis ir nugalėti. 

Švęsdami Sausio 13-osios 30-mečio pergalės jubiliejų – NEBESUSIRINKSIME prie saugomų objektų, į iškilmingą posėdį Seime.
NEDALYVAUSIME prie degančių laužų.
NEPLEVESUOS TRISPALVĖS žmonių jūroje.
MES NESUSITIKSIME pasisveikinti ir prisiminti Lietuvos gynybą ir pergalę.
SALIUTAI ir DANGŲ NUŠVIEČIANČIOS RAKETOS NEBEPRIMINS
ŽUVUSIŲJŲ – Loreta Asanavičiūtė , Virginijus Druskis , Darius Gerbutavičius , Rolandas Jankauskas , Rimantas Juknevičius , Alvydas Kanapinskas , Algimantas Petras Kavoliukas , Vytautas Koncevičius , Vidas Maciulevičius , Titas Masiulis , Alvydas Matulka , Apolinaras Juozas Povilaitis , Ignas Šimulionis , Vytautas Vaitkus . 

KAM NUSVIRO GALVA,
TAM DANGAUS ANGELAI VAINIKĄ IŠ DEIMANTŲ PINA.
MES COVID-19 pandemijos akivaizdoje privalėsime saugotis ir saugoti kitus nuo gręsiančių pavojų. 

SVEIKINDAMI PERGALĖS DIENOS TRISDEŠIMTMEČIO PROGA
UŽJAUČIAME AUKAS, LINKIME LAIMĖS IR SVEIKATOS, AUKŠČIAUSIOJO
PALAIMOS IR ŠVENTOS MARIJOS GLOBOS. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas