Aktualijos

Sveikinimai ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Written by Redakcija · 1 min read

grybausk-port-v16  Mieli lietuviai,

gražiausios metų pabaigos šventės suburia mus į vieną didelę šeimą – mūsų Lietuvą. Jaukų Kūčių vakarą ji tampa mums ypač sava ir artima, kad ir kaip toli būtume. Puoselėdami tradicijas, dalydamiesi Kalėdų džiaugsmu pajuntame ypatingą ryšį su mums brangiais žmonėmis, su lietuviais Tėvynėje ir visame pasaulyje. Tegul šis artumo jausmas aplanko kiekvienus namus ir tampa vertingiausia mūsų dovana kitiems. Per šventes apgaubkime vieni kitus nuoširdžiu dėmesiu ir šiltais žodžiais. Telydi Jus santarvė ir susitelkimas visus ateinančius metus. Šviesių ir prasmingų Kalėdų!

Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė

2016 m. Vilnius

**********

kaled-16-narusiai

O naktis žadėta, o naktie Šventoji!

Tavo atminimas niekada nežus!

Kūdikėli Jėzau, laimink mūs rytojų:

Tegu būna giedras tėviškės dangus!

Sveikiname Jus su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Regina ir Bernardas Narušiai, JAV

**********

provita-16

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

SU PAGARBA – Kun. Robertas Skrinskas

**********

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų! Linkiu jaukių švenčių, Jo vilties ir palaimos metų.

Tiesos.lt redakcijos vardu – Ramutė Bingelienė

**********

newsmax16

**********

elona-anta

Jei tikėsime, kad kiti metai bus geresni – jie tokie ir bus.

Jei tikėsime mus supančiais žmonėmis – jie mūsų neapvils.

Jei tikėsime savo tikslais – juos pasieksime.

Jei tikėsime savo svajonėmis – jos būtinai išsipildys!

Su Šventomis Kalėdomis ir ateinančiais 2017 m.

ELONA ANTAKAUSKĖ, Šiauliai

**********

Mielieji!

Pamirškimę vargus ir šiandien negalvokim,

Kas buvo, ką rytoj likimas duos.

Tegul Kalėdų snaigės šoka baltą šokį – 

Juk reikia mūsų sielai atgaivos.

Su šv. Kalėdom! Laimingų ir sveikų Naujųjų 2017-jų metų!

Aurelija Dobrovolskienė, Čikaga

**********

Lai mažus debesėlius mėnulis ir žvaigždžių šviesa išsklaido.

Lai gėris ir meilė, grožis ir džiaugsmas,

optimizmas ir sėkmė bei stiprybė lydi Jus ir Jūsų artimuosius.

Su ŠV.KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS 2017 METAIS!

Snieguolė Einikytė

Vilnius

**********

16-kaled-elona-s Egzistuoja dešimt stiprių daiktų. Geležis stipri, bet ją išlydo ugnis. Ugnis stipri, bet ją užgesina vanduo. Vanduo stiprus, bet jį sugeria debesys. Debesys stiprūs, bet juos išvaiko vėjas. Žmogus stiprus, bet jį palaužia baimė.  Baimė stipri, bet ją užslopina vynas. Vynas stiprus, bet jį nugali miegas. Miegas stiprus, bet mirtis stipresnė. Tačiau meilė ir gerumas pergyvena mirtį.

P r a s  m i n  g o    L  A  I  K  O .  
Kviečiu į  Kalėdų  nakties nykštukų  kelionę  ir noriu  pasidalinti  savo  kuriama veikla.  Kartu su sesutėmis, nors iš lėto, bet kuriame internetinę krautuvėlę ,,SESIŲ PALĖPĖ,,  kol kas tik  veidaknygėjė –

https://www.facebook.com/Sesi%C5%B3-pal%C4%97p%C4%97-334869950206615/?fref=ts,  bet   ateity gal ir tikrą  palėpę  Panevėžy pastatysim 🙂 

Su  meile –

Elona Š.