Aktualijos

Sveikinimai VASARIO 16- osios proga, 2017

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

VASARIO 16 ŠVĘSK LINKSMAI IR IŠRADINGAI!vasario16-02Brangūs pasaulio lietuviai, Vasario 16-osios aktas – tai mūsų tautos vilčių ir stiprybės dokumentas. Jame amžiams įrašyta meilė Lietuvai, žmonių drąsa ir pasiaukojimas, orumas ir daugiau niekada neišblėsusi atgautos laisvės dvasia. Ši diena prikėlė valstybę naujam gyvenimui ir padovanojo mums ateitį. Beveik šimtametę Lietuvą šiandien kuriame ir stipriname visi, kiekvienas semiamės iš jos ryžto ir jėgų, jaučiame mums perduotą pareigą kantriai ir atsakingai ją ginti. Tebūna Lietuva mums tvirčiausia atrama ir įkvėpimo šaltinis. Tegul Vasario 16-osios džiaugsmas pasiekia visus mūsų tautiečius ir Lietuvos draugus, tegul Tėvynės vardas pakiliai skamba visame pasaulyje. Gražios ir prasmingos Valstybės atkūrimo dienos!

Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė

*************************

Su mūsų Nepriklausomybės švente! 

Savo minčių tiesoj ir savo minčių realybėj.

Mes ieškome rytdienos, ir mes ją surandam,

Griuvėsiuose savo pralaimėjimų ir klaidų.

Mes ieškome rytdienos, ir mes ją surandam,

Kasdien pabusdami vis kitoj šviesoj,

Kurią spinduliuoja dar nesurasta žvaigždė.

Ieškokime. I e š k o k i m e  d i r b d a m i.

I e š k o k i m e   k u r d a mi.

Ieškokime patys. Padėkime ieškoti kitiems.

T e i s i n g a i   i e š k o k i m e !

    Antanas Drilinga 

TAUTIEČIAI

*************************

 pasto zenkl.  Pirmąsyk Lietuvos pašto ženklų leidybos istorijoje bendra pašto ženklų laida išleidžiama drauge su Vatikano valstybe. Žemaičių (Medininkų) vyskupijos 600 metų įkūrimo jubiliejų pažymintis bendras Vatikano Miesto Valstybės ir Lietuvos pašto ženklas apyvartoje pasirodė vasario 10 dieną.

Žemaičių (Medininkų) vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui skirtą Vatikano ir Lietuvos pašto bendrai leidžiamą pašto ženklą sukūrė lietuvių dailininkas Vaclovas Butrimas. Pašto ženklo nominalioji vertė – 1 euras. Lietuvoje jis išleidžiamas 200 tūkst., Vatikane – 320 tūkst. egzempliorių tiražu.  

*************************

signatarai 1918  Su 99-siomis Nepriklausomybes metinemis!

Aurelija Dobrovolskienė

 aurelija sveikin.

*************************