Aktualijos

SVEIKINIMAI

Written by admin · 2 min read

SU NAUJAISIAIS 2013 METAIS!

Sveikiname visus tautiečius, kur jie begyventų, linkime TIKĖJIMO, MEILĖS ir VILTIES.

Ačiū, kad rašote, skaitote – tuo palaikote mūsų savanorišką darbą, kurį skiriame jums, brangieji.

Būkite sveiki ir laimingi!

www.biciulyste.com redakcija

Šv .Kalėdų, kūdikėlio Jėzaus gimimo proga dalinkimės Meile, nepraraskime Vilties – statykime geresnį pasaulį.  Ačiū, kad buvote kartu – skaitėte, rašėte. Llinkime visiems stiprybės, gerų idėjų, sveikatos ir sėkmės.

Su artejanciais Naujaisiais metais!

,,biciulyste.com” redakcija

-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-

 

-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-

Likime kuo gražiausių, nuostabiausių Šventų Kalėdų!

Ingrida Bublienė,
Lietuvos Respublikos Generalinė Garbės Konsulė

37841 Euclid Ave. , Suite 2, Willoughby, Ohio 44094, USA

-.-.-.-.-.-.

Brangūs Pasaulio Lietuviai,


 Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso organizatoriai, savanoriai, bei būsimi dalyviai sveikina Jus visus švenčių proga ir dovanoja nuotaikingą pačių sukurtą video klipą pagal Ericos Jennings dainą – http://bit.ly/UZJhZD!

 Gražių švenčių linki,

PLJS Kongreso 2013 komanda

-.-.-.-.-.-.-

Happy Holidays from James Gray Gallery

Dear Biciulyste,
With deep appreciation we wish you every happiness this Holiday Season and prosperity in the New Year.
All the best to you and your family,
James and Heidi Gray

-.-.-.-.-.-

Pasaulio LB atstovybės Vilniuje administratorė Virginija Grybaitė

-.-.-.-.-.-

Pusiaunakčio tyla, tik šerkšnas krenta,
kažkur žvaigždynų mirgantis lietus.
Išeikim į Kalėdų naktį, išeikim į Naujus metus.
Tegul jie bus ir saulėti, ir šviesūs,
šakelėj eglės vasaros dainuos.
Tegul atneš, ko metų metais ieškom,
ir laimė mus lydės visuos keliuos.

Kad rami lietuviškų Kūčių dvasia, šv.Kalėdų džiaugsmas ir grožis lydėtų jus visus
Naujuosius 2013-sius metus!

Sveikatos, Meilės, Laimės ir Vilties!

Aurelija Dobrovolskienė

-.-.-.-.-.-.

Sveikinu su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais,linkiu visiems daug laimės ir sėkmės darbe –

VARDAN TOS LIETUVOS

Su pagarba,

Gediminas Kairys,  Lietuva

-.-.-.-.-.-

Štai jau ir kiti metai baigiasi ir už kampo jau laukia kitos staigmenos.
Mudu su Nijole linkime Jums praleisti Šventoje nuotaikoje Kalėdas, o

NAUJIEJI METAI VIEN MAIŠUS LAIMĘ NEŠA.

              Nijolė ir Algis Bučinskai, Australija

-.-.-.-.-.-.                     
Sveikina Vincentas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas Lietuva)

-.-.-.-.-.-.-

Bėgs prabėgs vis nauji Būsimieji
Per žaizduotąjį Dvidešimt Pirmą.
Pranašai, aiškiaregiai, būrėjai
Kurs mums naujo gyvenimo filmą.

Kiek galėsim minučių pavogti
Iš to Laiko, kuriuo nenuėjom?
Kiek turėsim kalbų dar išmokti,
Kas suprastume, ko nemokėjom?
 
Ištirpdytą skriaudų begalybėj,
Išlašėjusį laimės lašeliais
Suka sniegą Dangaus tobulybė
Amžinųjų sekundžių takeliuos… (J.S. )
 
Meilės, ramybės, gražių minčių ateinančių šv. Kalėdų  ir 2013-ųjų Metų proga.
 
Rašytoja Janina Survilaitė
2012, gruodis, Ciurichas

Autorės nuotraukoje – šveicariška Swarovskio eglutė, visus sveikina Ciuricho geležinkelio stotyje

-.-.-.-.-.-

su 2013 m.  Bičiulystės  darbuotojus
 
Naujų metų  sapnas
 
Krenta spindesiu šukė žaisliuko
Aidu atliepia  randas širdy

Metai bėga skandindami ūkuos
Džiaugsmo upę ir vargą kely
Siluetais šešėlių nedūžtančių
Per klampynes bespalvių naktų
Neapdraudę skatikų perlūžusių

Kaista rytas pūguotu audiniu
Giesmės mūzų artyn pamažu
Siunčia žinią poeto
Nutrūkusią
Eilėmis
Širdimi
Krauju
 
Elona Antakauskė