Aktualijos

Šventojo Sosto kova su vaikų išnaudojimu: pradėtas tyrimas dėl vieno diplomato kunigo „pedopornografinių veiksmų“

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Rugsėjo 15 dieną Šventojo Sosto spaudos atstovas, vadinamosios spaudos salės direktorius, Greg Burke informavo, jog pradėtas tyrimas dėl vieno Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos nario veiksmų, „susijusių su pedopornografija internete“, skelbia Vatikano radijas.

Iš pranešimo aiškėja, kad rugpjūčio 21 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentui diplomatiniu keliu perspėjus Popiežiaus Valstybės sekretoriatą, jog vienas iš Vašingtone akredituoto Šventojo Sosto diplomatinio korpuso narių galimai pažeidžia normas „dėl pedopornografinių vaizdų“, Šventasis Sostas, laikydamasis suverenių valstybių praktikos, atšaukė įtarimų sukėlusį kunigą į  Vatikano miestą, o JAV Valstybės sekretoriatas surinktą medžiagą perdavė Vatikano tribunolo prokurorui. Kaip skelbia Vatikano radijas, jau pradėtas ikiteisminis tyrimas, užmegztas ir tarptautinis bendradarbiavimas.Ta pačia proga primenama, jog 2013 metais popiežiaus Motu Proprio buvo nurodyta papildyti Vatikano miesto valstybėje ir jos tarnautojams, tarp jų – ir diplomatams, galiojantį baudžiamąjį kodeksą bei baudžiamojo persekiojimo procedūrą nuostatomis dėl pinigų plovimo, terorizmo ir nusikaltimų prieš nepilnamečius. Atsižvelgiant į naujus tarptautinius susitarimus ir į tai, kad tokie nusikaltimai dažnai neturi geografinių sienų, išplėstos ir tarptautinio bendradarbiavimo tiriant nusikalstamas veikas galimybės.

Naujai įtrauktose Vatikano baudžiamojo proceso normose (10 str.) pedopornografija vertinama itin griežtai. Pavyzdžiui, už nepilnamečio įtraukimą į pedopornografiją ir tiesioginį įsitraukimą į tokios medžiagos gaminimą asmuo baudžiamas iki 12 metų laisvės atėmimo bausme ir iki 250 000 eurų bauda. Tokia pat bausmė skiriama ir už prekybą pedopornografine medžiaga. Už tokios medžiagos turėjimą ir dalijimąsi turint tikslą išnaudoti, taip pat ir už jos platinimą nuotoliniu būdu (internetu) gresia laisvės atėmimo bausmė nuo vienerių iki penkerių metų ir bauda iki 50 000 eurų. Net ir tas, kuris pats pedopornografinės medžiagos neturi, tačiau dalyvauja jos peržiūroje, yra baudžiamas įkalinimu iki dvejų metų ir bauda iki 10 000 eurų. Be to, šios bausmės gali būti derinamos ir su kitomis, pavyzdžiui, su atsakomybe už kankinimą, o dvasininko atveju – ir su pašalinimu iš kunigų luomo.

Lietuvos baudžiamojo kodekso 309 straipsnis „Už disponavimą pornografinio turinio dalykais“ numato, kur kas švelnesnes bausmes. Pavyzdžiui, šio straipsnio 2 dalis numato, jog „tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“  Galimybę išsisukti nuo bausmės susimokant baudą (beje, jos dydis įstatymu net nenumatytas) apriboja ir laisvės atėmimo bausmę (iki penkerių metų) pagal 3 šio straipsnio dalį užtraukia tik „didelis kiekis pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas“ – sąvoka, lengvai pasiduodanti interpretacijoms.

tiesos.lt