Aktualijos

Tautos forumas: LRT atsinaujinimas – būtina tautos ir valstybės išsaugojimo sąlyga (papildyta)

Written by Redakcija · 1 min read
LRT Tarybos pirmininkui Ž. Pečiuliui ir Generalinei direktorei M. Garbačiauskaitei-Budrienei buvo nusiųstas raštiškas Tautos Forumo kreipimasis dėl Nacionalinio transliuotojo misijos, kurį pasirašė Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimą rengusių ir kitų visuomeninių bei pilietinių organizacijų atstovai. Kreipimesi reikalaujama, kad savo veikloje LRT puoselėtų nacionalines Lietuvos Respublikos vertybes. Pabrėžiama, kad didėjančių geopolitinių ir saugumo iššūkių akivaizdoje neleistina toliau gyventi sovietmetį primenančios primityvios ideologinės propagandos ir tikrovę iškraipančio „politiškai korektiško“ melo sąlygomis. Visuomenė turi teisę gauti nešališką ir objektyvią informaciją apie šalies gyvenimą ir užsienio įvykius.

Turi būti panaikinta LRT faktiškai įsitvirtinusi ir iki šiol egzistuojanti ideologinė ir politinė „neteisingų nuomonių“ cenzūra ir atsisakyta viešai neskelbiamų, bet taip pat egzistuojančių sąrašų „neteisingai mąstančių“ asmenų, kurie nekviečiami į laidas dėl „nepriimtinų ir nepageidautinų“ pažiūrų. Transliuojamose laidose būtina užtikrinti realią žodžio laisvę ir sukurti sąlygas visapusiškai ir lygiateisei skirtingų pažiūrų raiškai bei sklaidai. LRT vadovai yra raginami pradėti dialogą su visuomene dėl kreipimesi pateiktų reikalavimų įgyvendinimo ir tolesnio bendradarbiavimo.

Greitas ir geranoriškas Generalinės direktorės atsakymas teikia vilčių, kad naujoji LRT vadovybė supranta, jog būtini esminiai pokyčiai nacionalinio transliuotojo veikloje ir yra pasiruošusi įsiklausyti į Kreipimosi iniciatorių bei visuomenės lūkesčius dėl pribrendusių pertvarkų įgyvendinimo krypčių ir būdų.

Kreipimasis dėl Nacionalinio transliuotojo misijos

http://www.vilniausforumas.lt/2018/04/kreipimasis-del-nacionalinio.html

http://www.propatria.lt/2018/04/kreipimasis-del-nacionalinio.html

Tautos forumo idėja sulaukia vis platesnio visuomenės pritarimo ir palaikymo. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad buvo įsteigtas Kauno forumas. Dalinamės šiai progai parašytu Algimanto Rusteikos straipsniu.
Kauno forumo pranešimus galite sekti jo internetiniame portale, adresu https://kaunoforumas.wordpress.com/.

Algimantas Rusteika. Steigiamas Kauno forumas: Dabar vėl yra Pradžia

http://www.vilniausforumas.lt/2018/04/algimantas-rusteika-steigiamas-kauno.html

http://www.propatria.lt/2018/04/algimantas-rusteika-steigiamas-kauno.html

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius Arnas Simutis