Aktualijos

TAUTOS REFERENDUMAS. AR PASIRAŠEI?

Written by admin · 1 min read


Šiandien, lapkričio 28 dieną, už referendumą dar galima pasirašyti elektroniniu būdu

LR Konstitucija skelbia: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai ir aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai“.

Ar tikrai?

Per 23 nepriklausomybės metus dar nė karto nepavyko peržengti slenksčio – surinkti 300 000 parašų ir surengti referendumą piliečių iniciatyva (buvo bandyta net 19 kartų).

Siūlome pasirašyti, kad būtų surengtas referendumas, siekiantis išsaugoti Lietuvos žemę Lietuvos piliečiams, bei palengvinti būsimų referendumų organizavimą.

Tai aktyvių, įvairiems visuomenės sluoksniams priklausančių žmonių pilietinė iniciatyva, kurią vienija siekis sugrąžinti galią Tautai – visiems Lietuvos žmonėms – bendrai spręsti svarbiausius valstybės klausimus.

Vienintelis realus būdas būti išgirstiems – privalomasis referendumas.
Ko siekiame inicijuojamu referendumu?

1. Sumažinti referendumui rengti reikalaujamų parašų skaičių nuo 300 000 iki 100 000. Referendumu priimtas nuostatas keisti tik referendumu;

2. Išsaugoti žemę, miškus ir vandenis Lietuvos žmonėms, savo vaikams ir anūkams;

3. Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo bei naudojimo klausimus spręsti tik referendumu.

Pasirašydami Jūs pritariate tam, kad referendumas būtų skelbiamas – už ar prieš balsuosite referendumo metu.
Kas pasikeis?

Referendumu sumažinę parašų skaičių:

• pažabosime valdžios savivalę ir priversime Seimą, Vyriausybę vykdyti Tautos valią, nes esminius įstatymus priimsime referendumu.

Susigrąžinę teisę į savo žemę:

• išsaugosime Lietuvą kaip vientisą, neskaldomą teritoriją, kuri nebus paversta preke;

• gyvybės šaltinį – maisto resursus, valdysime patys, o ne svetimšaliai;

• liksime šeimininkais savame krašte, o ne svečiais, kuriuos bet kas ir bet kada gali išprašyti lauk;

• gerbsime tėvus bei protėvius, kurie gynė ir išsaugojo mums Gimtinę.

Laikas pasirinkti! Susivienykime ir įvykdykime Tautos valią

Kaip galima pasirašyti elektroniniu būdu, skaitykite ČIA.

Būkite atidūs! Jei pasirašėte parašų rinkimo lapuose, už tą pačią iniciatyvą rašytis internetu nebereikia: jei pasirašysite ir parašų rinkimo lape, ir elektroniniu būdu, abu parašai bus pripažinti negaliojančiais.

Pasirašyk pats ir išsiųsk šį priminimą elektroniniu laišku visiems savo draugams.