Aktualijos

TEBESITĘSIA APLEISTO LIETUVOS KARALYSTĖS PAMINKLO NORMAINIŲ KAIME SAVIVALDYBĖS IR VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ RUTINA

Written by Redakcija · 6 min read
 1. Jeigu žmogus su neužmirštuole atlape pasakos mums: nereikia jų vadinti žmonėmis – jie
  faųšistai, „Jedinstvo“
 2. Jeigu dama, nebetelpanti savyje, pasidabinusi neužmirštuole su A. Kubiliaus vyriausybe
  per krizę LABIAUSIAI NUSKRIAUDUSI BĖDNUOMENĘ, aiškins mums, kad jūs šiandien
  galite man švilpti, yra iškovotos Laisvės dalis.
  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
  Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
  Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus
  blaivystės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
  Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
  Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas A. Juknevičius
  Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis,
  G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A.
  Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A.
  Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E.
  Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
  Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
  Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
  el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com