Aktualijos

Teismas atmetė Z. Vaišvilos skundą prieš VRK

Written by admin · 1 min read

  Š.m. lapkričio 6 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė signataro Zigmo Vaišvilos skundą dėl VRK neveikimo – sprendimo nepriėmimo pagal 2014-03-06 Z. Vaišvilos prašymą VRK atlikti veiksmus dėl pretendentės į kandidatus 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose anketoje pateiktų žinomai melagingų duomenų apie save pateikimo (2009 m. rinkimuose jos anketoje nurodyti priešingi duomenys) ir dėl kandidatų anketų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių spec. tarnybomis papildymu TSRS (Rusijos) kariuomenės Generalinio štabo vyriausiąja žvalgybos valdyba (GRU).

Skundas atmestas pagrindiniu argumentu, kad negalima nepasitikėti VRK atstovo teisme Roko Stabingio paaiškinimais, kad 2014 m. balandžio 4 d. (paskutinę vėliausią įstatymo nustatytą dieną) VRK posėdyje tariamai šis Z. Vaišvilos prašymas buvo svarstytas ir bendru sutarimu atmestas. Teismas privalo vertinti ne tik vienos šalies atstovo paaiškinimus, bet ir kitos šalies. Nutylėjimas dėl kitos pusės (Z. Vaišvilos argumentų) negali būti laikomas teismo pasisakymu dėl kitos pusės argumentų ir įrodymų. Pavyzdžiui, teismas nepasisakė dėl Z. Vaišvilos argumentų, kad kiti VRK nariai tvirtino, jog svarstymo ir balsavimo (tuo labiau bendro sutarimo) nebuvo, nepasisakė ir dėl Z. Vaišvilos siūlytos VRK narių apklausos liudytojais. Esant prieštaringiems paaiškinimams, tik teisme prisiekusių liudytojų apklausa gali padėti išsiaiškinti tiesą. Teismas nepasisakė net dėl VRK posėdžio vaido ar garso įrašo išsireikalavimo, tuo parodydamas, kad net nenori patikrinti, kas iš tikrųjų vyko VRK posėdyje.

Teismas nepasisakė ir dėl Z. Vaišvilos argumentų, kad jis kaip pareiškėjas nebuvo kviestas į posėdį, kad VRK atstovas teismui R. Stabingis nepateikė prašomo nutarimo projekto dėl šio klausimo – teismas sutiko su R. Stabingio nuomone, kad VRK atsakymas Z. Vaišvilai, išsiųstas po penkių dienų po posėdžio, galima laikyti nutarimo projektu. Tačiau vėlgi, kitų VRK narių nuomone, net ir šio atsakymo, kuris net formaliai surašytas tik praėjus 4 dienoms po šio VRK posėdžio, projektas VRK nariams nebuvo pateiktas.
Ką nors pridurti, matyt, ir nereikia. Teismo argumentai patys savaime kalba apie tai, kad pasisakyti dėl skundo argumentų teismas tiesiog vengė.
Skundas dėl šio Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo bus teikiamas per 14 dienų.