Aktualijos

The Unz Review. Apie demografinę revoliuciją Vengrijoje

Written by Biciulystė Siūlo · 5 min read

 Prieš dvi savaites JAV internetiniame dienraštyje Unz Review pasirodė publikacija apie Viktoro Orbáno vyriausybės Vengrijoje vykdomą demografijos gerinimo strategiją ir jos rezultatus. Straipsnyje teigiama, kad praktiškai nė vienoje moderniojoje šalyje nepavyko pagerinti ar netgi išlaikyti gimstamumo rodiklių.Vis dėlto „šiandien vis didesnis skaičius šalių, įvardijamų kaip tų, kuriose įvyko „nacionalistinės – populistinės revoliucijos“ – Vengrija, Lenkija ir, galiausiai, Italija – mėgina pagerinti gimstamumo rodiklius. Vengrija yra šalis, išgyvenusi giliausią ir ilgiausiai trunkančią iš šių revoliucijų, nuo tada, kai Viktoras Orbánas atėjo į valdžią 2010 m.“ Straipsnyje apžvelgiamos Vengrijos gimstamumo politikos iniciatyvos ir įvertinamas jų sėkmės laipsnis.

Unz Review remiasi Lyman Stone iš Šeimos studijų Instituto apžvalga apie Vengrijos demografijos politiką ir jos vystymąsį. Straipsnio autorius cituoja: „2011 m. Vengrija priėmė naują ir labai kontroversišką konstituciją. Kritikuotas daugelio tarptautinių organizacijų kaip suteikiantis per daug galios valdančiajai partijai, dokumentas buvo priimtas demokratiniu būdu. Jame yra tokių sakinių: „Mes tikime bendrai kuriama ateitimi ir jaunesniųjų kartų įsipareigojimu. Mes tikime, kad mūsų vaikai ir anūkai padarys Vengriją didžia“, „mes laikomės nuomonės, kad šeima ir tauta sudaro mūsų egzistencijos pagrindą.“ ir „mes nešame atsakomybę už savo protėvius“. Jis taip pat atvirai įpareigoja šalį laikytis jos istorinio palikimo, krikščioniškojo identiteto ir bendruomeninių vertybių. Dar daugiau, konstitucijos L straipsnis, kuris, ir vėlgi, yra Vengrijos šiandieninės vyriausybės pagrindas, teigia: „Vengrija turi saugoti santuokos instituciją kaip vyro ir moters […] ir šeimą kaip tautos išlikimo pagrindą. Vengrija turi skatinti įsipareigojimą turėti vaikų. Šeimų apsauga turi būti sureguliuota Pagrindinio įstatymo.“
„Taigi, – dienraščio vertinimu, – Orbáno Vengrijos demokratija tam tikru mastu atsisakė grynai individualistinės demokratijos koncepcijos, kuri traktuoja žmones tik kaip momentinius ir keičiamus atomus, ir pakeitė ją supratimu piliečio, inkorporuoto į tam tikrą šeimą, tautą ir kartų grandinę. Taip darydamas Orbánas pripažino elementarią biologinę tikrovę ir pasistūmėjo link to, ką jis vadina „neliberaliąja demokratija“. […] Vengrai konstituciškai pastatė savo valstybę ant paprasto Aristotelio bendruomenės principo: individo gerovę galima matuoti tik pradedant nuo bendruomenės gerovės, kurios dalimi jis būtinai yra ir kuri jį pergyvens“, – teigiama straipsnyje.
Toliau straipsnyje vėl remiamasi Stone darbu: „Pirmiausia, 2011 ir 2012 m. Vengrija pakeitė mokestinių lengvatų už vaikus struktūrą, nustatydama naujus sumažinimus, kurie šeimoms leido sutaupyti nuo 400 iki 1500 dolerių už vaiką, priklausomai nuo to, kiek vaikų jie turi. Panašaus dosnumo akcija JAV, turint omenyje didesnes pajamas ir skirtingus mokesčių dydžius, reikštų 4 tūkst. – 16 tūkst. dolerių mokesčių sumažinimą už vaiką.“
„Akademikų anksčiau atliktos studijos teigia, kad šios padidintos mokesčių lengvatos už vaikus tikriausiai padėjo padidinti gimstamumo rodiklius. Jie spėja, kad ši politika yra atsakinga už 6 tūkst. – 18 tūkst. naujagimių tarp 2011 ir 2013 metų“, – vertina Unz Review.
Stone teigimu, parama šeimoms pasiekė beprecedentinį lygį 2015 m., kai buvo įvestos naujos subsidijos šeimų apgyvendinimui:
„2015 m. Vengrijos vyriausybė paskelbė naują didelį įstatymų paketą – šeimoms buvo suteiktos dosnios subsidijos pirkti ar statydintis naujus namus ir subsidijos santykinai didės priklausant nuo jų šeimyninio statuso ir turimų vaikų skaičiaus. Ši „Šeimų apgyvendinimo pašalpų programa“ arba CSOK teikia didžiausią pašalpą susituokusioms poroms, turinčioms tris ar daugiau vaikų – 36 tūkst. dolerių lengvatą naujam namui […]. Šios palūkanų ir mokesčių lengvatos sudaro tarp 15 tūkst. ir 50 tūkst. dolerių šeimai, priklausomai nuo to, kokį namą ji perka ir kokias paskolos sąlygas gauna. Kitaip tariant, visoms susituokusioms poroms, turinčioms bent tris vaikus ir perkančioms naują namą, išmoka gali siekti nuo 50 tūkst. iki 80 tūkst. dolerių. Tuo tarpu pora su dviem vaikais sulauks nuo 18 tūkst. iki 35 tūkst. išmokos. Tai reiškia, kad papildomas vaikas „uždirba“ šeimai tarp 15 ir 62 tūkst. Turint omenyje, kad vidutinė metinė alga Vengrijoje svyruoja tarp 11 ir 15 tūkst., panašaus paveikumo lygmens subsidija amerikiečiams, turint omenyje aukštesnes pajamas, turėtų siekti kažkur nuo 40 iki 250 tūkst. dolerių.“
„Įsivaizduokite, – toliau tęsia Stone, –  kad JAV vyriausybė pasiūlytų 200 tūkst. dolerių išmoką, kad susilauktumėte trečiojo vaiko. Ar jūs nemanote, kad kai kurie žmonės galimai susilauktų papildomo vaiko? Mano spėjimas yra, kad jie būtinai jo susilauktų. […] Joks Amerikos politikas niekada nepateikė bent šiek tiek panašiai dosnaus pasiūlymo, kokį Viktoro Orbáno Fidesz partija neseniai pateikė Vengrijos šeimoms ir vaikams. Panašiai rašęs praeitame savo straipsnyje esu ir apie Lenkijos dešiniųjų populistų vyriausybę, kuri praktiškai panaikino vaikų skurdą savo dosnių įstatymų, remiančių šeimą, dėka. Europos populistams rūpi vaikai.“
„Šių programų mastas yra tikrai įspūdingas. Nesvarstant rinkiminės naudos […], tai yra aiškus indikatorius, kad Viktoro Orbáno vyriausybė yra rimtai ir nuoširdžiai pasiruošusi kovoti su Europos demografiniu nuosmūkiu“, – vertina Unz Review.
Kyla klausimas: ar šios Vengrijos programos veikia? „Kol kas, nepaisant milžiniškų paskatų, efektas yra tik vidutiniškas. Eurostato duomenimis, Vengrijos gimstamumas, iki tol kritęs, 2012 m. priartėjo iki 1,25 vaiko moteriai ir buvo žemiausias Europos Sąjungoje, tačiau nuo tada kilo, 2016 m. pasiekdamas 1,53 vaiko ir taip priartėdamas prie Europos Sąjungos vidurkio. 22,4 procentų padidėjimas yra tikrai įspūdingas.“ Stone taip atsiliepia apie gimstamumo rodiklių pakitimus įvairiose Vengrijos amžiaus grupėse:
„Tiesioginės koreliacijos tarp įvairių sprendimų, priimtų 2011 m. ir 2015 m. ir gimstatumo rodiklių, nėra, tačiau reikėtų pastebėti, kad gimstamumo tendencijos linkusios keistis per ilgesnius laiko periodus ir priklauso nuo kitų šalutinių faktorių kaip ekonominė situacija ir kultūrinis klimatas.“
„Vengrijos vyriausybė tuo tarpu teigia padariusi didžiulį progresą šeimų atstatyme, ypač išaugusiame santuokų skaičiuje ir kritusiuose skyrybų bei abortų rodikliuose“, – pažymi Unz Review ir cituoja Kovács Zoltán, Vengrijos valstybės sekretorių viešiesiems ryšiams:
„Pastaraisiais metais tinkamo atsakymo į Europos demografinę krizę paieškos tapo vienu iš didžiausių nesutarimo punktų tarp Europos ir vengrų politikų. Kai Briuselio biurokratai ir Europos liberali, proimigracinė srovė mato imigraciją kaip reikalingą ir neišvengiamą sprendimą, Vengrijos vyriausybė liko įsipareigojusi idėjai padidinti gimstamumo rodiklius padedant efektyvėsnėms šeimos paramos priemonėms. Nuo 2010 m., kai ministro pirmininko Viktoro Orbáno vyriausybė buvo išrinkta į valdžią, Vengrijos demografinė politika atskleidė savo rezultatus: 2017 m abortų skaičius sumažėjo daugiau nei trečdaliu nuo 40 449 iki 28 500, skyrybų – nuo 23 873 2010 m. iki 18 600 2017 m., o santuokų skaičius išaugo 42 procentais. Be to, per pastaruosius septynerius metus, 83 000 šeimų gavo subsidijas namų pirkimui, namų ūkiai sutaupė 1,9 mlrd. […]“.
Dienraščio vertinimu, pasekmės yra jaučiamos. Stone rašo: „Vengrijoje amžius sudarant pirmąją santuoką, taip nepajudinamas kitose šalyse, iš tiesų nusistovėjo ir galbūt pradėjo kristi. Šalis ne tik patiria gimstamumo bumą: Vengrija pasuko atgal gimstamumo ir šeimos laikrodį – struktūrinis posūkis, kurie demografijos specialistams atrodė negalimi.“
„Stone į Vengrijos perspektyvą žvelgia optimistiškai, daugiausiai dėl to, kad stabili santuoka yra pirminė sąlyga sprendimui susilaukti vaikų“, – vertina Unz Review ir pateikia Stone išvadą: „Vengrijos gimstamumo rodikliai vis dar yra ypatingai žemi: tik 1,5 vaiko moteriai. Vyriausybė leidžia milžiniškas pinigų sumas ir jos tikriausiai niekada santykinai neatsipirks naudojant šią strategiją. […] Tačiau dalinai ši politika pasiteisina. Ji efektyvi, nes ji nėra vykdoma izoliuotai, tačiau kaip bendra gimstamumą skatinančių programų visuma bei kultūrinis „stumtelėjimas“ Ji veikia, nes ji skatina santuoką, ne tiesiog vaikų gimdymą, o santuoka padeda padidinti ilgalaikį vaisingumą […] .“
Taigi, yra gerų ženklų ateičiai. Unz Review atkreipia dėmesį, kad Vengrijos vyriausybė netgi stiprina savo pastangas. Šiuo metu vyksta nacionalinis pasitarimas, klausiantis Vengrijos piliečių, ką jie mano apie įvairius pasiūlymus, skirtus stiprinti šeimoms: „Vyriausybė siekia išsiaiškinti, ar žmonės sutinka, kad Vengrijos mažėjančios populiacijos problema neturėtų būti sprendžiama imigracijos pagalba, tačiau intensyvesniais paramos šeimai metodais; ar žmonės sutinka, kad naujosios paramos šeimoms programos liktų surištos su įsidarbinimu ir ar jaunos susituokusios poros turėtų sulaukti pagalbos pirmajame savo nepriklausomo santuokinio gyenimo etape.“
Svarbiausias rūpestis yra tai, ar europiečiai atgaus savo tėvynes dvidešimt pirmajame amžiuje. „Kaip Orbánas neseniai pažymėjo savo puikioje kalboje, kuri, tikėkimės, nebus vėliau istorikų studijuojama kaip pranašiška, bet neišklausyta, globalistų elitas „lėtai bet užtikrintai verčia vietinius europiečius mažuma“ savo pačių šalyse“, – teigia dienraštis.
Vengrai mato savo kovą su demografine padėtimi platesniame Europos kontekste. Vyriausybė tvirtina: „Artėjantis nacionalinis pasitarimas siekia piliečių indėlio rengiant galingą šeimos paramos schemą, tikintis išsiųsti aiškią žinią, kad Europa negali gyvuoti nestiprindama šeimų.“ Tikėkimės, kad Europa klauso, užbaigia Unz Review.