Aktualijos

Tiesos judėjimas ragina Seimą nepritarti Generalinės prokuratūros ataskaitai

Written by admin · 2 min read

Laisvieji menininkai ir Tiesos judėjimas spalio 1-ąją, antradienį, laišku kreipėsi į Seimo narius kviesdami antrą kartą nepritarti Generalinės prokuratūros 2012 metų veiklos ataskaitai.

Laišką pasirašę kone du šimtai piliečių ragina savo atstovus likti ištikimus Seimo nario priesaikai ir netvirtinti generalinio prokuroro Dariaus Valio pateiktos 2012 metų Prokuratūros veiklos ataskaitos, kurios turinys iš esmės neatitinka tikrovės.

 

Piliečiai įsitikinę: Generalinė prokuratūra nesilaiko Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo, teigiančio, kad „Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą“. Tai, pasak kreipimosi autorių, geriausiai liudija pastarųjų metų faktai, kai Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra ne tiek padėjo vykdyti teisingumą, kiek iš jo tyčiojosi.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad Generalinė prokuratūra, užuot ieškojusi, kas iš tiesų nutekino informaciją apie „Snoro“ banką, kartu su Valstybės saugumo departamentu ėmėsi neteisėtų veiksmų prieš FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą.

Generalinė prokuratūra, bendradarbiaudama su Rusijos tarnybomis, „sukūrė“ Eglės Kusaitės, neva „tarptautinės teroristų grupės organizatorės“, bylą – ir šia istorija teismas nepatikėjo.

Nuolaidžiaudama Valstybės saugumo departamentui, Generalinė prokuratūra ilgus metus vilkino, kol visai nutraukė pulkininko Vytauto Pociūno žūties bylos tyrimą, iki šiol nepradėtas joks ikiteisminis tyrimas dėl jo pomirtinio šmeižto.

Prokurorai savo sprendimais ignoravo akivaizdžią tiesą – paneigė 2012 metų gegužės 17 dieną Garliavoje vykusį teisėsaugos smurtavimą prieš taikius piliečius. Dar daugiau – Generalinė prokuratūra atsisakė vykdyti Seimo nutarimą ir nepateikė parlamentinei komisijai visos filmuotos Garliavos šturmo medžiagos.

Kaip teigiama piliečių laiške, tai tik dalis Generalinės prokuratūros veiksmų, kuriais ši tarnyba yra pamynusi teisėtumą ir teisingumą.

Piliečių įsitikinimu, jų rinkti Seimo nariai „arba turėtų pateikti visuomenei svarių argumentų, pateisinančių paminėtus Generalinės prokuratūros veiksmus, arba antrą kartą netvirtinti jiems pateiktos Prokuratūros ataskaitos“.

Šiuo metu kreipimąsi yra pasirašę 192 piliečiai: Joana Noreikaitė, Liudvikas Jakimavičius, Leonas Merkevičius, Ramutė Bingelienė, Saulė Matulevičienė, Gailutė E. Klimaitė, Algimantas Zolubas, Vytautas Vakrina, Albina Kavaliauskaitė, Donatas Stakišaitis, Irena Vasinauskaitė, Dalius Stancikas, Aušrinė Balčiūnė, Rimtautė Kutavičienė, Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas, Rūta Urbelienė, Rūta Zabielienė, Edvardas Šalkauskas, Rimas Lukauskis, Rimantas Liakas, Ala Liakienė, Arūnas Bingelis, Algimantas Končius, Albertas Špokas, Nijolė Malakauskienė, Ligita Bairamova, Milda Končiūtė, Vida Stankūnienė, Vincas Stankūnas, Eglė Stankūnaitė, Vincas Jokimas, Darius Kuolys, Juozas Valiušaitis, Andrius Švarplys, Aurelija Babenskienė, Aurelija Kurienė, Jonas Baltušis, Levutė Albina Morkūnienė, Laisvūnas Šopauskas, Angelina Saldauskaitė, Rita Jusienė, Saulius Igoris Žiliajevas, Algirdas Didžiulis, Artūras Visockas, Antanas Andziulis, Diana Žičkienė, Raimondas Žička, Raimundas Nutautas, Mykolas Deikus, Andrius Dzidolikas, Vincas Kubilius,  Antanas Miškinis, Svetlana Martyniuk, Liudas Vedeckis, Audronė Katinienė, Valerija Stankevičienė, Gediminas Mikelaitis, Ilona Jurkšienė, Silvestras Kastytis Kemežys, Violeta Steponėnienė, Violeta Milevičienė, Rūta Merkevičienė, Ula Babenskaitė, Violeta Genienė, Elona Antakauskė, Danutė Šivickienė, Stasė Jonaitienė, Rolandas Mykolaitis, Gintautas Lukošaitis, Alfonsas Krištopaitis, Zigmantas Jasas, Eduardas Svirskis, Stasė Dundulienė, Gitana Šiaulienė, Virginija Ladietienė, Algis Ladietas, Juzefa Mackevičienė, Leonardas Šurmaitis, Rimantas Radišauskas, Danguolė Kerulienė, Arnoldas Akelaitis, Jūratė Lapinskienė, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Sidagienė, Mantas Sidagis, Almonė Baltakienė, Rimantas Baltakys, Elona Stasiūnaitė, Silva Ruškienė, Rūta Lazauskienė-Dervinytė, Edvinas Marčenkovas, Benediktas Navašinskas, Zenonas Lendraitis, Ramutis Radzevičius, Birutė Indrašienė, Artūras Globys, Ramunė Radzevičienė, Mindaugas Jusčius, Albertas Žostautas, Ramunė Blusytė, Vincė Michejeva, Dalia Joknienė, Jonas Paulikas, Pranciška Saulutė Paulikienė, Rimas Gargasas, Laima Laurinavičienė, Martynas Petrošius, Česlovas Blažys, Irena Grokauskienė, Jūratė Šlamienė, Virgilijus Ivaška, Vytautas Puteikis, Stanislavas Tautkus, Stasė Vaitkevičienė, Lidija Veličkaitė, Juozas Steponaitis, Adelė Matulevičienė, Vydmantas Tomkevičius, Aivaras Jurgilas, Leontina Telksnienė, Birutė Neuronienė, Palmyra Mockevičienė, Evaldas Danilovas, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Salomėja Daunienė, Kastytis Braziulis, Erika Drungytė, Birutė Neuronienė, Nijolė Oželytė, Aldona Vachmistrovičiūtė, Virginija Jurgilevičienė, Joana Jucytė, Tomas Jakutis, Dainius Špučys, Austė Nakienė, Dainius Plepys, Romas Juknevičius, Lionė Starinskienė, Rimantė Valiukaitė, Vilma Iseli, Danguolė Tubutienė, Aušra Rudytė, Nijolė Varpiotienė, Rimvydas Valiulis, Žilvinas Lapeginas, Lina Lapėginienė, Aistė Lukaševičienė, Laima Bačkienė, Tadas Ragauskas, Jonas Kučiauskas, Kęstutis Ignatavičius, Vytautas Venckevičius, Vaidas Tervydis, Feliksas Indrelė, Donatas Yčas, Adolfas Glinskis, Danutė Liepienė, Jonas Trepočka, Romanas Benaitis, Mindaugas Gervaldas, Natalja Balčienė, Jurgita Goštautaitė, Augustinas Kovalenka, Joana Kovalenkienė, Irena Lozovska, Vilniaus m. Pilaitės bendruomenė, Jonas Vaiškūnas, Algis Danisevičius, Algimantas Rėklys, Gintautas Beržinskas, Janina Krušinskienė, Aurimas Radkevičius, Justas Subačius, Jolita Markevič, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Juozas Vaikšnoras, Daiva Tamošaitytė, Adomas Mankus, Ernestas Glebkus, Stefa Tamoševičienė, Elena Miškauskaitė, Dainius Andrijauskas, Stasė Sudintienė, Jonas Žiauka, Leonas Kerosierius, Jonas Lukšas, Violeta Milvydienė

Daugiau skaitykite ČIA:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/ar-seimas-leis-prokurorui-d.valiui-toliau-tyciotis-is-teisingumo