Aktualijos

Tik nuo mūsų priklauso ką išsirinksime Lietuvos Prezidentu

Written by admin · 4 min read

   Kandidatas į Ilinojaus valst. Gubernatoriaus posta, verslininkas Bruce Rauner’is- respublikonas, žmona – demokratė. Jo siekis pagerinti gyvenimą ne partijoms, bet visiems Ilinojaus valstijos gyventojams. O mūsiškiai? Ar jiems rūpi Tauta?

Zigmantas Balčytis – socialdemokratų kandidatas, nomenklatūrininkas, komjaunimo, partinis veikėjas, TSKP, LKP, LDDP, LSDP narys. Z. Balčytis pastaruosius penkerius metus dirbo Europos Parlamente. Politikas kritikuojamas, kad pralaimėjimo atveju pasiliko alternatyvą – kartu dalyvauja ir Europos Parlamento rinkimuose. “Prezidento pareiga – vesti valstybę skurdo mažinimo keliu. Niekada nebūčiau sutikęs, kad iš krizės būtų lipama mažiausias pajamas turinčių žmonių sąskaita. Klaidas reikia taisyti nedelsiant ir, esu tikras, būdamas Prezidentu tai galėčiau padaryti – penkeri metai pakankamas laikas pakeisti ekonominę Lietuvos situaciją”, – teigia kandidatas.

Prieš penkerius metus, siekdama Prezidentės pareigų, Dalia Grybauskaitė pažadėjo „sukurti pilietinę Lietuvą“, „solidarią visuomenę be atstumtųjų“, „įtvirtinti tikrą demokratiją“, paversti „pilietį visateisiu valstybės šeimininku“, kuriam „valdžia tarnauja ir atsiskaito“. Ji „gražiai“ kalbėjo ir apie dvigubą pilietybę:,,Esame per maža tauta, kad galėtume leisti sau prabangą ignoruoti po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mes turime saugoti savo žmones, todėl dviguba pilietybė turėtų būti tas įrankis, kuris padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų, išsaugoti ryšį su Tėvyne.”

Deja, šalies vadovė šių siekių neįgyvendino. Sustiprėjo nomenklatūros savivalė, paminanti konstitucines Tautos ir piliečių teises. Per pastaruosius penkerius metus Lietuva neteko 229 000 gyventojų;  žmonių realios pajamos sumažėjo 12 nuošimčių; apie trečdalį gyventojų skursta; valstybės skola per penkerius metus išaugo trigubai; reikšmingai sumažėjo gimstamumas; augo korupcija – Lietuva pripažinta viena korumpuočiausių valstybių Europos Sąjungoje, net 27 nuošimčiai lietuvių susiduria su kyšininkavimu, 83 nuošimčiai įsitikinę, kad šalies teisėjai yra korumpuoti. D.Grybauskaitė atvirai tyčiojasi iš Tautos – aštuoni šimtai tūkst. LR piliečių referendume pasakė „NE“, o  Prezidentė – tai ,,Farsas“ ir bet kuria kaina nori statyti nepatikima tapusia atominę jėgainę. Korupcija?

Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Zigmas Vaišvila  kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, klausdamas – ar turi teisę kandidatuoti į aukščiausią šalies – LR Prezidento postą, asmuo, melagingai nurodęs biografijo faktus?
“- Kodėl D. Grybauskaitė 1989 m. gruodį po LKP atsiskyrimo nuo TSKP pasirinko ne A. Brazausko vadovaujamą savarankišką LKP, o M. Burokevičiaus vadovaujamą LKP/TSKP ir joje tęsė karjerą, kaip ir kiti, pagal Sausio 13-osios bylos duomenis, TSKP CK samdomi daugiau nei 800 tarnautojų?
– Kodėl po Kоvo 11-osios D. Grybauskaitė tęsė savo TSKP CK samdomos vienos vadovaujančių Vilniaus aukštosios partinės mokyklos mokslinės sekretorės darbą, net po to, kai šioje įstaigoje įsikūrė M. Burokevičiaus vadovaujamas ir TSRS kariškių saugomas perversmininkų štabas?
– Kodėl D. Grybauskaitė nevykdė Lietuvos Vyriausybės 1990 m. kovo 11 potvarkio Nr.64p dėl šios mokyklos ir perversmininkų štabo perdavimo Lietuvai?
– Kodėl 15-ai kolaborantų Sausio 13-osios byloje panaikinti įtarimai, neskelbiamos jų pavardės?
– Kodėl prieš 2014 m. Lietuvos Prezidento rinkimus D. Grybauskaitė dar kartą pakeitė savo biografiją, pasiryždama netgi visiškam melui teigti, kad 1989 m. ji nepasiliko tarnauti M. Burokevičiui, o tariamai paliko šią perversmininkų organizaciją ir tariamai įstojo į savarankišką LKP.
Priminsiu, kad savo 2009 m. pretendentės į kandidatus dalyvauti Prezidento rinkimuose anketoje D. Grybauskaitė nurodė tik TSKP partiškumą, t. y. M. Burokevičiaus barikados pusę. 2014 m. analogiškame dokumente įrašė atvirą melą, kad tariamai stojo į savarankišką LKP.”

Artūro Paulausko kandidatūrą iškėlė Darbo partija. A. Paulauskas (KGB pulkininko sūnus) į tą pačią upę nutarė bristi trečią kartą. Pirmą kartą prieš septyniolika metų jis pralaimėjo Valdui Adamkui. Antrą – prieš dvylika metų buvo dar nesėkmingesnis. Jam būnant šešerius metus be pertraukos Seimo Pirmininku, Lietuva priimta į NATO ir Europos Sąjungą. Pasak kandidato, būtent tuomet pavyko išspręsti nemažai socialinių problemų: didinti pensijas, kelti atlyginimus, mažinti nedarbą.
Beje, A. Paulauskas išcenzūravo savo biografiją – nebeliko įrašo apie tarnybą Lietuvos kompartijos Centro komiteto (LKP CK) Administracinių organų skyriuje. Šis CK skyrius buvo atsakingas už teisėsaugos struktūrų, tarp jų – ir   KGB  priežiūrą.

Naglis Puteikis – nepriklausomas  kandidatas, tremtinio sūnus. Priklauso parlamentinei grupei „Už ištikimybę priesaikai“. 1996-aisiais įstojo į Lietuvos konservatorių partiją. 2014-ųjų vasario 14-ąją, protestuodamas prieš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų vykdomą politiką, išstojo iš šios partijos. Jis pasisako už asmenų rinkimus vienmandatinėse, ne už partijų sąrašus.

Į JAV lietuvių viuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę“ paklausimą – kokia kandidato nuostata dėl LR pilietybės išlaikymo, įgijus kitos šalies pilietybę, N.Puteikis sako: ,,Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad prigimtos, iš tėvų paveldėtos Lietuvos pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti.” (įrašyta rinkiminėje programoje). Tai vienintelis kandidatas, kuriuo galime tikėti.
N.Puteikis sako, kad dabartinė valdžia ir politikai yra užsidarę nuo žmonių. Konstitucinis Teismas ir teisėtvarka dažnai tampa valdžios savivalės įrankiu, nukreiptu prieš piliečius. Ko vertas jau vien sprendimas padidinti ir taip daug uždirbančių teisėjų ir aukštų tarnautojų
algas – tai reiškia, kad KT, Seimas ir prezidentė kaip „konstitucinį principą“  įtvirtino Lietuvoje socialinį neteisingumą. Jei taptų Prezidentu, pradėtų nuo Prezidento institucijos ir teisėtvarkos. Prezidento instituciją reikia pertvarkyti iš pagrindų – padaryti skaidrią ir atvirą piliečių iniciatyvoms. Laikas nutraukti rūmų intrigas ir panaikinti „telefoninę teisę“. Piliečiai negali leisti, kad jų valstybės vadovas telefonu duotų neteisėtus įsakymus, susidorotų su sąžiningais pareigūnais, spjautų į įstatymus ir nesuteiktų pilietybės Lietuvoje gimusiai ir užaugusiai merginai.
Generalinis prokuroras D. Valys, jo pavaduotojas D.Raulušaitis, VSD vadovai R. Vaišnoras ir G.Grina dalyvavo slepiant arba darant nusikaltimus. Pasak buvusio FNTT vadovo Vitalijaus Gailiaus, jie grupėje veikė pries valstybės interesus, klastojo dokumentus. Prezidento pareiga šituos pareigūnus būtina kuo greičiau pakeisti. Atėjo laikas piliečiams susigrąžinti savo politines galias ir kurtis teisingesnę valstybę. Atsitieskime.

Bronis Ropė -Ignalinos rajono meras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas. B. Ropė, kaip ir jo partija, aktyviai pasisakė už referendumo dėl žemės  įvedimą. Pasisako už savalaikį, ne per ankstyvą euro įvedimą. Įsitikinęs, kad Seimo nariai neturėtų sėdėti ant dviejų kėdžių ir dirbti ministrais. B. Ropė  akcentuoja savivaldybių savarankiškumą.

Valdemaras Tomaševskis – Lenkų rinkimų akcijos lyderis, europarlamentaras, šalies vadovo posto siekia antrą kartą. „Jei aš būsiu išrinktas, Lietuva sulauks daugiau teigiamų permainų, bus daugiau teisingumo, daugiau sąžiningumo, daugiau kiekvienam eiliniam piliečiui pagarbos ir paramos“, – žada V. Tomaševskis. Akcentuoja socialinį solidarumą, krikščioniškas vertybes, šeimą ir teisingumą, pasisako už abortų draudimą. V.Tomaševskis kovoja dėl lenkų pavardžių rašymo lietuviškuose pasuose lenkišku raidynu.

Artūras Zuokas – Vilniaus miesto meras, jį rinkimuose remia  Liberalų ir centro sąjunga. Socialinis visuomenės gyvenimas nėra stiprioji A. Zuoko pusė. Jis – verslo žmogus. Pilnas verslo idėjų ir geriausiai supranta ekonominius klausimus. Akcentuoja, kad pagrindinis kelias siekiant mažinti socialinę nelygybę, didinti valstybės paramą ir pensijas.

Visuomenininkas Darius Kuolys sako, kad šie prezidento rinkimai yra surežisuoti.  „Trys didžiausios partijos – Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, socialdemokratai ir liberalai – yra susitarę dėl rinkimų baigties. Tai yra nelabai doras scenarijus visuomenės, tautos, demokratinės valstybės atžvilgiu. Tai – rytietiškas scenarijus. (…) Mes buvome raginami dalyvauti tam tikrame fronte: jei nepalaikote Dalios Grybauskaitės, tarnaujate rusams“.

Stabtelėkime ir pagalvokime – ar pasirinktas kandidatas yra su Tauta?

Pasinaudota įvairia internetine spauda

Ligija Tautkuvienė,
JAV lietuvių visuomeninio komiteto “Už dvigubą pilietybę” pirmininko pavaduotoja

Nuotr.: I e.(iš kairės) – Zigmantas Balčytis, Dalia Grybauskaitė, Artūras Paulauskas, Naglis Puteikis, II e. – Bronis Ropė, Valdemaras Tamoševskis, Artūras Zuokas