Aktualijos

Tomas Čyvas. Antisemitizmo kurstytojų šou

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read
Tomas Čyvas. Antisemitizmo kurstytojų šou kaunieciams.lt

Lietuvoje lauktina nauja antisemitizmo bangelė. Ne todėl, kad kažkas vėl susapnavo, kaip žydai valgo katalikų vaikus arba kažkaip pakito nuošimtis lunatikų, manančių, kad žydai valdo pasaulį. Taip vyksta todėl, kad tai naudinga kai kuriems vietos politikams. Sisteminiams, teisingiems ir pažangiems, kokiais jie save įsivaizduoja.

„Jis mylėjo Lietuvą labiau nei žydus. Jis buvo antisemitas“, – taip apie Joną Noreiką Vėtrą kalba jo anūkė Silvia Foti. Kalba Nacionalinio transliuotojo eteryje. Jai asistuoja Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams atstovaujantis Emanuelis Zingeris. Tos pačios partijos, kuri, kaip žinia, mėgsta tapatinti save su Dievu ir Tėvyne bei skelbiasi vienintelė saugo Lietuvą nuo Kremliaus kėslų.

Viename savo interviu šių eilučių autoriui Vitalijus Karakorskis – Lietuvos žydų bendruomenės veteranas, žurnalistas, televizijos laidų (beje LRT) vedėjas, Vilties prezidento Stasio Lozoraičio premijos laureatas yra sakęs, kas labiausiai paskatina antisemitizmą. Pasak jo, jei viskas ramu, reikia, kad atvažiuotų ir pasisakytų ekstremistas (tai Vitalijaus diagnozė) Efraimas Zurofas. Taip taip – tas pats nebesančių (tiesiog išstipusių) žydšaudžių medžiotojas, kuris iš to tiesiog daro verslą.

Atrodo, reikia kartais paįvairinti provokatorių gretas. Prieš kelis metus tam buvo pasitelkta gerą šaršalą sukėlusi ir neblogai komerciškai prasisukusi Rūta Vanagaitė. Dabar reikia importuoti „sensacingąją“ anūkėlę. Nes kaip gi taip – jau kurį laiką, po to, kai Vilniaus meras Remigijus Šimašius naktį Jono Noreikos atmintinę lentą „Grindos“ darbininkų rankomis vogė – niekas nevyksta. O juk kai kam, jei tiesiogiai iš to verslas nesidaro, tai reikia peno šventojo misionieriaus aureolei ir reitingams.

Rasi sureaguos koks bukagalvis ir nupieš svastiką ant šaligatvio prie Kauno sinagogos, papils radikalių putų socialiniuose tinkluose. Ir vėl Faina Kukliansky lieps ir Kauno, ir Vilniaus sinagogas uždaryti, nes „grėsmė kyla“. E. Zingeris vėl dvasingu veidu vaidensis eteriuose, o pažanguoliai, „ginantys“ liberaliąją demokratiją“, galės paūbauti prieš „reakcingus paraštinius“, kurie esą nesupranta, „kokia gėda mums prieš Vakarus, kaip mes NATO partneriams į akis pažiūrėsime“ ir panašias banalybes. Tai pasigardžiuodami retransliuos Kremliaus propagandistai, kurie Lietuvą fašistine piešia dar nuo 1940 metų.

Aišku, atsiras vienas kitas drąsesnis istorijos, atsiras sveikų balsų toje pačioje žydų bendruomenėje, kuris mandagiai pasakys, kad čia nieko kito, kaip politiniai purslai ir propaganda, kad ne viskas šioje istorijoje vienareikšmiška. Net pateiks abejones keliančių istorinių dokumentų, bet jei jie netiks propagandos tikslui – jie bus paskelbti netinkamais. Niekas nepadegs nei Kauno, nei Vilniaus sinagogų ir pogromų nebus.  Niekas nepalies nei Maušos Bairako, nei Fainos Kukliansky. Na ir kas? Bet tikslas bus pasiektas – šaršalas sukeltas.

Geros propagandos esmė kokia – prevenciškai kirsti per emocijas, kad visi galimi oponentai pasimestų ir pritiltų. Jeigu reikia pateisinti masinį įsibrovėlių migravimą Europon – padarai foto koliažą – paguldai paskendusio migrantų vaiko lavonėlio vaizdą ant jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžių stalo, ir ašarodamas klausi – negi Jūs už tai???? Ir tada stumi savo šūkius, kol oponentai neatsigaus nuo šoko ir išdrįs prabilti. Taip pat veikiama ir Noreikos ar Škirpos atveju, ar išvis, kai reikia parodyti kokia baisi kraugerių šalis ta Lietuva yra ir šiandien. Jei suabejosi anūkėlės „liudijimais“, tai esi žydšaudys ir tavo rankos, o gal net ir dantys kruvini, tau neva tada negaila nei vieno Paneriuose ar Treblinkoje sunaikinto žydo. Visiems gerai – politiką iš savo protėvių tragedijos lengvai darantieji pliuse.

Pliuse net šios temos dėka išpopuliarinta anūkėlė. Labai simboliška, kad „pažangusis“ flangas remiasi sūnų ir anūkėlių maištu prieš tėvus ir senelius. Geri Kinijos chunveibinų mokiniai. O ir anūkėlę tokią galima suprasti. Ne visų gi anūkėlių seneliai puikiai prisitaiko ir gyvena okupacijos dešimtmečiais, o paskui tampa patriarchais. Nors kokią naudą sau iš geneologijos išpešti norisi ir madam Silviai. Čia interesai su paslaugiaisiais zingeriais sutampa.