Aktualijos

,,Tylioji akcija” Lemonte, JAV

Written by admin · 6 min read

Penktadienį, gegužės 18  d., į Lemonte įsikūrusį Pasaulio Lietuvių Centrą (PLC), rinkomės ,,Tyliajai akcijai“. Kada ir kodėl gimė mintis susirinkti? – Lemonte jau ne kartą  vyko taikios akcijos, nukreiptos vienam tikslui – įgyvendinti teisybę ir teisingumą Lietuvos teisėsaugoje.

Po  kovo 23-osios įvykių, kai buvo plėšiama Garliavos mergaitė (dėkui vienintėliam asmeniui, susivokusiam situacijoje ir, deja, tik laikinai pristabdžiusiam mergaitės grobimą – Andželikai Vežbavičiūtei), tauta pamatė ir suvokė, kad esmė – ne biologinės motinos meilė, bet- nusikaltėlio pedofilo baimė būti atskleistam. Jei dar iki tol buvo abejojančių, tai po smurto prieš mergaitę, pastarųjų skaičius sumažėjo šimteriopai.

Ne tik Lietuvoje, bet ir per užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenes nusirito protesto bangos, bangelės – juk nei Prezidentė, nei kita aukščiausioji valdžia nepasmerkė to smurto akto. 
Ačiū Anglijos lietuviams, nupirkusiems kompiuterį, kad interneto pagalba visi galėtų matyti kas vyksta Klonio gatvėje, kur gyvena mergaitė, jos globėja ir seneliai. Ačiū Renaldui Ščeglinskui, pasiaukojamai transliavusiam laidas, atlaikiusiam didžiulį spaudimą ar net provokacijas jo asmens adresu. Atlaikė, nes mergaitė – Lietuva buvo svarbiau.

Visi, kas tik galėjo, budėjo Klonio gatvėje, nes suvokė, kad mergaitė – tai Lietuvos laisvė ir teisingumas. Ir mes, fizine prasme,  būdami toli nuo Lietuvos, bet širdimi ir jausmais – su ja, gyvenome Garliavos įvykiais. Nuo ryto iki vakaro, nuo nakties iki ryto budėdami prie kompiuterių tiesiogiai matėme viską (ustream.tv/channel/klonio-gatve-tiesiogiai).  Ačiū sėdėjusiems prie kompiuterių, plepėjusiems daugiau ar mažiau reikšmingas kalbeles ir akylai stebėjusiems kas ten vyksta. Ačiū lemontiškei Ugnei Carm, neatsitraukusiai nuo kompiuterio ir kontroliavusiai ,, chat‘ą”.

Po kovo 23-osios mes čia, Čikagolande, iki širdies gelmių ir ašarų, sujaudinti kovo įvykiais, gyvenome viltimi, kad antrojo smurto akto nebus. Tikėjome. Rašėme, pasirašinėjome net po keliomis peticijomis – LR Seimui, Tarptautinei Žmogaus teisių asociacijai ir t.t.

Nuotr.: CBS TV 2 kanalui interviu duoda dr. Vilija Ball

Prie mūsų prisijungė psichologijos daktarė Vilija Ball (JAV).  Gavusi jos pirmąjį straipsnį, nedvejodama nusiunčiau Lietuvos žiniasklaidai. Puiki specialistė profesionaliai ir įtikinamai analizavo įvykius, susijusius su mažos mergaitės ,,ėmimu“, atidavimu biologinei motinai. Lietuvos psichologams, psichiatrams, mokslus baigusiems sovietmečiu, mokytiems sovietinio mentaliteto dėstytojų,  reikėjo įsiklausyti apie ką kalba, ką pataria mokslų daktarė iš šalies, kur vaikų apsaugai skiriamas didžiulis fizinis ir moralinis dėmesys. Jos dėka parašytas ir išsiųstas JAV lietuvių pagalbos  prašymas –peticija JAValstijų  sekretorei Hillary Rodham Clinton ir kitiems svarbiems asmenims. Po šia peticija, per labai trumpą laiką pasirašė apie tūkstantis asmenų. Prašyta labai paprasto žingsnio – sustabdyti Žmogaus teisių pažeidimus prieš mažametį vaiką Lietuvoje (Petition to the U.S. Department of State. From: The Lithuanian community in the U.S., U.S. citizens of Lithuanian descent, and Lithuanian citizens concerned about rampant human rights violations in Lithuania. Help Stop Human and Child Rights Violations in Lithuania Perpetrated by Lithuanian Officials).

Šią Peticiją asmeniškai išsiunčiau LR Prezidentei, Seimo Pirmininkei, MT Pirmininkui ir kiekvienam seimūnui. Atsakė tik keli iš 141 LR Seimo nario. Po dešimties dienų atsakė ir Prezidentės kanceliarijos tarnyba: ,,Ačiū už pateiktą informaciją …”O

kas toliau? Kiek kartų klausė ir prašė www.ekspertai.eu: ,,Prezidente, Seimo pirmininke, nebijokite būti patvorinėmis…”  – Juk kalba eina apie vaiką.  Visi prašėme nedaug – tik sustabdyti nusikalstamą Žmogaus teisių pažeidimą prieš vaiką… Tačiau Prezidentė, išskyrus  išsakytą frazę: ,,Jėga prieš vaiką netoleruotina”, nieko daugiau nepadarė.
Taigi, pasibaigus gegužės 17 d. brutaliam prievartiniam vaiko grobimo aktui, mums, jau dalyvavusiems ar net  rengusiems  keletą mitingų, skirtų Garliavos mergaitei, R.Kalantos susideginimo 40-mečio paminėjimą šv. Kazimiero kapinėse,  kilo mintis susirinkti tyliai protesto akcijai prieš Prezidentės susitikimą Lemonte, kurį rengė  LR  generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Beje, ji ir sudarė specialų kviestinių žmonių sąrašą, vadinamą ,,elitu”.

Nuotr.: pro šonines PLC duris išeina LR Przidentė Dalia Grybauskaitė, LR generalinė konsulė Čikagai Skaistė Aniulienė, LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis

Nors laikas ir vieta buvo itin kruopščiai slepiam, tačiau, kai tą informaciją žino 50 ,,elitinių” asmenų, ji vistiek ,,nuteka”.  Taigi, paaiškėjus, kad susitikimas vyks 5:00 v.v. ir truks tik 30 min., penktadienį, jau nuo ankstyvo ryto užsiėmėme organizacine veikla. Pradžiai mūsų buvo tik – metraštininku vadinamas Robertas M., Sigitas U., E.L., Ugnė Carm, Artūras ir Loreta  Eigirdai iš Indianos bei šių eilučių autorė.

Šiais laikais tokios galingos komunikacijos priemonės, kaip facebook ar internetas, neskaitant telefono, suteikia galimybę per trumpą laiką perteikti informaciją begalybei žmonių. Taigi, pagrindinis dalykas buvo plakatai, trispalvės su gedulo kaspinėliais ir tylus mūsų protestas. Nutarėme nekalbėti apie dvigubą pilietybę, o dėmesį sutelkti tik  Lietuvos problemoms – korupcijai teisingumo sistemoje, pedofilijos bylos vilkinimui ir žiauriam Garliavos mergaitės pagrobimui.

Gegužės 17–oji parodė mums ir pasauliui, kad Lietuvą valdo brutali valdžia. Įvykdytas analogų ne tik visoje possovietinėje erdvėje, bet ir laisvajame pasaulyje neregėtas valdžios organizuotas vaiko grobimo aktas – valdžios jėga prieš vaiką. 

2 km. spinduliu atitverti trys kaimai, uždaryta mokykla, primėtyta ,,ežiukų”, jeigu kas panorėtų privažiuoti arčiau Klonio. Atvyko net 249 pilna ekipiruote apginkluotų policijos, spec. dalinių pareigūnų! Bus ,,imama” didžiausia Lietuvos teroristė – aštuonerių metų mergaitė D.K.!

Nežinau, kas galėjo ramiai stebėti įvykius, kai buvo stumdomi ir mušami taikūs žmonės, atėję, tikėdami savo kūnais apginti mergaitę, apginti TEISINGUMĄ…  Tai, ką pamatėme, priminė sovietinių laikų filmus apie fašistų siautėjimus taikiuose miesteliuose ar kaimuose. Jau žinome, kad po prof. Vyt. Landsbergio skambučio Prezidentei, ji puolė skambinti…  Į jos telefono skambutį neatsiliepė nei LR policijos  vadas Skvernelis, nei ką tik iškeptas naujasis VR ministras Melianas. Tai ko verta tokia Prezidentė, jei vyriausybiniu telefonu NEATSILIEPIA pavaldiniai?! – Mat jie miegojo!

Valandėlę iki Prezidentės atvykimo į Lemonto Pasaulio Lietuvių Centrą (PLC), čia jau žmones kalbino sušilęs, čiaumojantis kramtomąją,  LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Jo tikslas – ,,nugesinti” mūsų akciją ir pakviesti vieną atstovą į vidų, kuris ten ,,galės užduoti klausimus”. Jokiu būdu negalėjome priimti šio pasiūlymo, nors gal kai kam jis pasirodė  viliojantis – juk galės pakalbinti Jos Ekscelenciją! Prie centrinio įėjimo į PLC, išsirikiavę su plakatais, ir toliau laukėme Prezidentės.

Nuo ryto kirbėjo mintis – jei nepasikviesime JAV televizijos, tai tas mūsų protestas ir mergaitės grobimas pasiliks lokaliu ,,savo kiemo” įvykiu. Todėl savo iniciatyva, padedama amerikiečių draugų, prisiskambinau į CBS 2 TV kanalą ir pakviečiau atvykti į Lemontą. Tai ir įvyko. Buvo svarbu pasakyti pasauliui, kad Lietuvoje  įsigalėjo korupcija nuo žemiausiojo iki aukščiausiojo teismo, kai net teisėjas, įtartas pedofilija, nebuvo nušalintas nuo pareigų, nepasirūpinta jo asmens apsauga, galimai dėl to ir žuvo. Žuvo ne tik jis, bet ir daug kitų žmonių, neišaiškintomis aplinkybėmis, susijusių su pedofilijos byla. Svarbu viešinti, kad pedofilų seksualiai išnaudota  mergaitė  atiduota to nusikaltimo bendrininkei. Ačiū dr. Vilijai Ball, kad ji kalbėjo prieš TV  kamerą.  Žinoma, tekstas buvo sutrumpintas, bet diktorė  pasakė tai, ką ir išgirdo pasaulis – korupcija teismuose ir pedofilija Lietuvoje klesti.

Nekurkite istorijų apie išankstinius kažkieno užsakymų vykdymus – viskas įvyko spontaniškai, bet sąmoningai – protestas prieš Prezidentę, neatlikusią jokių  konkrečių veiksmų, nors jos prašyta tiek nedaug – moratoriumo mergaitės gyvenamajai vietai nustatyti, kol bus išaikinta pedofilijos byla. Visa tai juk buvo JEksc. galioje!

Manau, kad Prezidentė, nepanorusi susitikti su visuomene (vandenais nebūtų atplūdusių), parodė nepagarbą  Čikagos – lietuvių sostinės, gyventojams. O vadinamasis ,,elito” sąrašas buvo toks keistas, kai šalia manikūrininkės ar ligonių slaugytojos, priekin brovėsi jokiais nuveiktais darbais nespėję pasižymėti tautiečiai. Tuo tarpu, nemažai garbingų ir nusipelniusių LB, lietuvybei išeivijos asmenų, liko ,,lauke už durų”. Matyt, čia suveikė ,,skonio reikalas”. Na, o vengiant susitikti su ,,Tylios akcijos” dalyviais – įėjimas pro šonines duris, išėjimas pro, sakyčiau, visai garbės nedarantį išėjimą… tik parodė, kad Prezidentei esame visai nesvarbūs, ji žino ko nepadarė ir bijo žmonėms žvelgti į akis.

 

Visos pasakaitės, sklindančios iš Lietuvos spaudos, kad kažkas ,,spardė” automobilį, kuriuo važiavo JE – melas. Peržiūrėjome visus video įrašus – nieko panašaus nėra. Galu gale, juk ten mes buvome, matėme, todėl galime liūdyti! Tiesa, vienas pijokėlis, nežinia kaip atsiradęs, specialiai ar tik – sutapimas, ėmė ir ,,nukrito” prezidentės automobiliui jį ,,partrenkus”. ,,Nukentėjusysis” tuoj pademonstravo  mėlynes. Užuodėme pasklidusį alkoholio kvapelį.   Pamačius jau pageltusį, vadinasi, senoką (tai ne Stankūnaitės ,,šviežutėlį”!), sumušimą, mes atsitraukėme, palikę jį paramedikams – tegul sprendžia ką toliau daryti. Nutarėme, kad jo filmuoti nereikia, nes tai nebuvo žmogus, kviestas dalyvauti akcijoje. Gal ir provokatorius.

Taip, mes, sulaukę automobilių eskorto, skandavome: ,,Gėda!Gėda!” Kodėl nevyko ,,Tylioji akcija”? – Todėl, kad Prezidentė slėpėsi, bėgo nuo tautos, kuri ją išrinko. Ką daugiau gali pasakyti? – Tik – GĖDA!

Mums ne tik gėda, bet ir SKAUDU, kad Tėvynę  užvaldė pedofilai, kurie diktuoja, o Prezidentė juos dengia. Juk ji puikiai žino, kas tas, ,,vyriausiasis pedofilas”, duodantis įsakymus  daugiau nei 249 policijos, spec. dalinių pareigūnams – apsupti tris kaimelius ir įvaryti žmonėms baimę. Štai kokie galingi esame! Kas naudoja mokesčių mokėtojų pinigus sau apsiginti, galimos nusikaltėlės apsaugai nuo jos pačios, brutaliam vaiko pagrobimui.

Pravažiuojantis pro mus  ,,elitas” , pravėrę automobilio langą rėkė: ,,Aš jus deportuosiu!” ,,Jūs mums nereikalingi!” ir t.t.

Išgirdau kreipimąsį: ,,Ar jums ne gėda, p. Tautkuviene?”
– Ne, ne gėda,- atsakiau ir paklausiau: ,,O Jums?”

Mums gėda, kai esame įtikinėjami, jog žydra siena yra balta. Kai mušami, velkami už kojų žmonės, o policijos vadai sako – niekas nebuvo sumuštas. Baisu, kai vaikas prievarta plėšiamas ir tampomas, naudojami specialūs preparatai jo atminčiai susilpninti, kai visiškai nepaisomi jo norai su kuo ir kur gyventi. Nemalonu, kai Prezidentė meluoja ir sako, kad ,,abi pusės kaltos”.

Jei išeivijos šulai  labiau domėtųsi Lietuvos gyvenimu, gal jie nebūtų susitikę su Prezidente ir neklausę jos migdančio čiulbėjimo: ,,Kiek jūsų daug, kokie visi gražūs…”

Pasaulis išgirdo ir pamatė, kad lietuviai, kur jie begyventų, myli ir rūpinasi savo Tėvynę ir jiems niekada nesusitaikyti su jos naikinimu. Tauta turi nekoloboruoti su ją prievartaujančia valdžia.
Beje, visą savaitę CBS 2 TV kanalas rodė, kaip iš įvairių šalių atvykę aukščiausieji asmenys susitinka ar  planuoja susitikti su tautiečiais, gyvenančiais JAV. Su visais pageidaujančiais, ne tik su ,,elitu”.

Primenu – artėja rinkimai į LR Seimą ir mes visi turime aktyviai juose dalyvauti, jei mums rūpi Tėvynė ir Teisingumas.

Nuotr. Saulephoto ir str. autorės