Aktualijos

Ukraina laisvės kelyje

Written by admin · 2 min read

Ukrainos žmonėms
Žiniasklaidai                      

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba K R E I P I MA S I S

Ukraina laisvės kelyje
 Vilnius                                                                                                              2014 02 26
Ukrainiečiai atėjo iš amžių glūdumos ir įsikūrė savo protėvių žemėje. Ukrainos valstybė su savo teritorija  įtvirtinta svarbiausiais tarptautiniais aktais.

Ukrainiečiai, dešimtmečiais badu marinti, tremti, kankinti ir žudyti, paskelbė nepriklausomybę ir ėjo demokratijos keliais. Praėjusį laikmetį visko būta. Laisvės kovotojai prieš 3 mėnesius pasipriešino korumpuotam valdančiajam režimui ir laimėjo. Ant Nepriklausomybės aukuro sudėta daug aukų. Reiškiame užuojautą aukų artimiesiems ir Ukrainos gyventojams.   Šlovė kritusiems už Nepriklausomybę. Garbė Ukrainos gyventojams, karžygiams ir didžiavyriams. Tegul Jus laimina Aukščiausiasis ir padeda kasdieniuose darbuose. Ši Jūsų kova neturi analogo pasaulinėse išsivaduojamose iš priespaudos kovose.
Tėvynė iš Jūsų laukia dar daug darbų. Nepamirškite, kad yra priešų greta Jūsų. Bus naudojamas principas „SKALDYK ir VALDYK“. Išsivaduojamose kovose daug pavyzdžių, kai nugalėtojai susilaukia ir nemalonių.
Visiems žinoma, kad Jums reikės atlikti labai daug darbų vienijant gyventojus ir sprendžiant būtiniausius uždavinius –  pagrindinis yra prezidento rinkimai. Tenka išgirsti, kad atsiranda vis daugiau norinčių prezidentauti Ukrainoje. Iš savo Laisvės kovų  patirties žinome, kad bus labai daug žadančių daugybę gėrybių ir politinių nuolaidų. Todėl manome, kad tinkamiausiu kandidatu į prezidento postą turėtų būti pastarojo laikmečio ryškiausia asmenybė kovojusi dėl nepriklausomybės. Laisvės kovotojai ir geros valios žmonės turėtų kelti vieną kandidatą į prezidento postą ir telktis jį išrinkti. Liaudies patarlė sako:  kur du pešasi – laimi trečias. Todėl prašome neapsirikti ir nesuklupti. Manome, kad Maidano kovotojai ir geros valios žmonės  turėtų tapti mobilizuojančiomis ir konsoliduojančiomis jėgomis  prezidento rinkiminėse batalijose.
Prašome kitų valstybių nesikišti į Ukrainos teritorinį vientisumą.   
Linkime laimės ir sveikatos.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius         
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos narys H. Martinkėnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis
 Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: + 370 699 37691, H. Martinkėnas:   + 370 620 85209
el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com