Aktualijos

UNESCO pagyros Lietuvai: „Kurk Lietuvai“ – pavyzdinė talentų pritraukimo programa

Written by admin · 2 min read

UNESCO tyrime „Diasporos jaunimo įsitraukimo skatinimas“ (angl. Engaging and increasing meaningful participation of youth in diasporas) užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ ir Ūkio ministerijos inicijuota Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ išskiriama kaip sektinas pavyzdys kitoms šalims, siekiančioms įtraukti diasporos jaunimą į valstybės gyvenimą.

„Tai yra puikus pavyzdys, kaip įgyvendinant viešojo sektoriaus organizuojamą programą diasporos jaunimui suteikiama galimybė prisidėti prie savo šalies žmogiškojo ir socialinio kapitalo raidos. Be to, faktas, kad programos trukmė yra vieneri metai, o ne kelios dienos ar savaitės, sąlygoja didesnes aktyvesnio jaunimo įsitraukimo į valstybės gyvenimą galimybes“, – teigiama UNESCO ataskaitoje.

 

UNESCO ekspertai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad programos dalyvių įsitraukimas į šalies gyvenimą, net ir po programos, yra gerokai didesnis nei panašiose kitų šalių iniciatyvose. Apie 80 proc. tarptautinės darbo ar studijų patirties turinčių JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių pasibaigus programai lieka Lietuvoje ir toliau dirba viešajame arba privačiame sektoriuje.

UNESCO pažymimi, kad „šalims, siekiančioms pasiekti diasporos jaunimą yra svarbu pirmiausiai nustatyti, kas motyvuotų juos įsitraukti ir aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime“.

„Pagrindinė jau trečius metus vykdomos programos sėkmės formulė, padedanti pritraukti gabiausius, tarptautinę patirtį turinčius profesionalus į viešąjį sektorių yra galimybė įgyvendinti savo siūlomas ir gerąja užsienio šalių praktiką paremtas idėjas Lietuvos viešajame sektoriuje, atsakomybė už projekto metu pasiekiamus rezultatus, darbas skirtingose institucijose ir bendradarbiavimas su kitais programos dalyviais“, – teigia JPP „Kurk Lietuvai“ vadovė Agila Barzdienė.

JPP „Kurk Lietuvai“ alumni Mantas  Aleksiejevas, šiuo metu dirbantis „Google“ atstovybėje Airijoje strateginių klientų vadybininku, teigia, kad programa paskatino didžiuotis savo lietuviška kilme: „Po dalyvavimo programoje mes visi labiau didžiuojamės savo kilme ir nepaisant to, kur mes esame ar ką mes darome, visi skleidžiame žinią (apie Lietuvą) ir rodome pavyzdį. Kiekvienai šaliai reikia stiprios ir savo kilme besididžiuojančios diasporos taip pat, kaip ir reikia nuolatinių gyventojų. Aš didžiuojuosi būdamas lietuviu, dalinuosi tuo su kitais ir tikiu, kad, nors šiuo metu negyvenu savo šalyje, aš galiu daryti įtaką jos augimui ir vystymuisi.“

UNESCO tyrime išskirtos JPP „Kurk Lietuvai“ tikslas – paskatinti tarptautinę patirtį turinčius jaunus profesionalus užsienyje įgytas žinias ir patirti parvežti namo ir grįžti dirbti į Lietuvos viešąjį sektorių. Kasmet iš kelių šimtų kandidatų atrenkami 20 dalyvių, o nuo 2014 m. praplėtus programos veiklas į Lietuvos savivaldybes – 36 dalyviai dirba skirtingose Lietuvos institucijose vienerius metus įgyvendindami konkrečius projektus.

JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių įgyvendinami projektai yra susiję su investicinės aplinkos gerinimu ir šalies konkurencingumo didinimu taip prisidedant prie investicijų Lietuvoje skatinimo, bendruomenių įveiklinimo ir kitose srityse. Pavyzdžiui, jau nuo šio rugsėjo, JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių dėka, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos metalo apdirbimo staklininko programos studentai galės mokytis pameistrystės būdu. Taip pat keičiamos mokymosi programos Panevėžio ir Šiaulių mokymosi įstaigose, taip prisidedant prie kvalifikuotų ir darbo rinkos poreikius atitinkančių specialistų rengimo.

Faktai:
–    Nuo 2012 m. programoje jau dalyvavo 76 jaunieji profesionalai.
–    Įgyvendinant projektus buvo pateikta per 300 pasiūlymų. Dauguma jų buvo sėkmingai įgyvendinta pačių JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių.
–    Įgyvendinus E. demokratijos projektą,  Vilniaus miesto savivaldybės e. demokratijos sistemos teikiama nauda savivaldybei ir gyventojams vertinama 44 836 eurų per metus, o pagerinus e. demokratijos sistemų kokybę kitose Lietuvos savivaldybėse  kasmetinė bendroji projekto nauda šalyje vertinama 2 017 620 eurų.
–    Prognozuojama, kad JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių sukurtos Kauno medicinos įstaigų duomenų bazės dėka artimoje ateityje 10 proc. visų į Kauną atvykstančių turistų sudarys medicinos turistai. Dėl tokio medicinos turistų prieaugio, miestas iš nesezoninių medicinos turistų pajamas padidins 5 kartus (6,5 mln. eurų kasmet).
Apie „Kurk Lietuvai“
2012 m. prasidėjusi Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios  užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri  suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo.
JPP “Kurk Lietuvai” į Lietuvą kasmet grąžina po 20 užsienyje studijas baigusių jaunuolių, kurie kas 4 mėnesius rotacijos principu nacionalinio lygmens viešojo sektoriaus institucijas konsultuoja  Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ir su jais susijusiais klausimais. 2014 m. programa išplėsta ir į Lietuvos savivaldybes.
Programos metu dalyviams rengiami specialūs mokymai, sudaromos sąlygos plėsti vertingų kontaktų tinklą bei įgyvendinti įvairias visuomeninio pobūdžio iniciatyvas.

Daugiau informacijos:
Monika Poškaitytė | VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ viešųjų ryšių projektų vadovė
Tel. +370 5 219 4344 | Fax. +370 5 212 0160 | monika.poskaityte@investlithuania.com