Aktualijos

V. Gailius: VSD atvirai tyčiojasi iš teisingumo vykdymo

Written by admin · 2 min read

Buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Vitalijus Gailius gegužės 16-ąją Seime surengtoje spaudos konferencijoje tvirtino turįs dokumentą, kuriuo Valstybės saugumo departamentas (VSD) kreipiasi į prezidentūrą, Nacionalinę teismų administraciją, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pirmininką ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą prašydamas daryti poveikį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Raštą pasirašęs VSD direktorius Gediminas Grina prašo minėtų institucijų ir asmenų „tarpininkauti dėl sąlygų sudarymo VSD vykdyti teismo nutartį“.

Tiesos.lt primena, LVAT šiuo metu nagrinėja V.Gailiaus atleidimo iš FNTT direktoriaus pareigų bylą ir joje VSD yra viena iš bylos šalių, teismo sprendimu įpareigota pateikti tą operatyvinio tyrimo medžiagą, kuria remiantis V.Gailius neteko pareigų FNTT. Politiko manymu, toks VSD elgesys rodo, jog „[…] jie nenori to padaryti, kaip reikalauja teismas savo nutartimi“. Ir anksčiau, ir dabar jie bando juos „pateikti taip, kaip jie nori ir tokia apimtimi ir tokia forma – duodu, bet neduodu, ir dabar prašo valstybės pareigūnų padaryti teismui poveikį, kad jie paklustų tokiai VSD pozicijai“, – aiškino politikas.

Be to, kaip teigia parlamentaras, šiuo gegužės 9 dienos VSD susirašinėjimu neteisėtai paviešintas ir įslaptintas dokumentas – Vyriausiojo administracinio teismo bylos nutartis, kurios turinio, pasak V.Gailiaus, „VSD negalėjo ir neturėjo atskleisti su byla nesusietiems asmenis“. Taip buvo paviešinta ne tik teismo paslaptis, bet ir kiti įstatymo saugomi asmenų duomenys.

Vitalijui Gailiui nuostabą kelia ir tas faktas, kad VSD šiuo laišku kreipėsi ir į pareigūnus – Nacionalinę teismų administraciją, Respublikos prezidentės Nacionalinio saugumo grupės patarėją Jonui Markevičiui. Kaip spaudos konferencijoje kalbėjo V. Gailius, „VSD reikalauja, kad išvardyti pareigūnai […] padarytų taip, kaip jiems patogu ir kaip jiems reikalinga“.
 
Pats parlamentaras ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė: „Laikau savo, kaip Seimo nario, pareiga informuoti apie VSD veiksmus, kurie rodo, kad ši institucija ne tik plėšo Konstitucijos lapus, bet ir šluostosi kojas į Konstituciją ir joje įtvirtintas nuostatas, kad teisėjai ir teismai yra nepriklausomi ir kad valstybės valdžios bei valdymo institucijų kišimasis į teismo veiklą yra draudžiamas“.

Toks VSD kreipimąsis į teismą, Seimo narius, prezidentūrą V. Gailiaus vertinimu kelia grėsmę: „VSD atvirai tyčiojasi iš teisingumo vykdymo Lietuvoje ir griauna teisinės valstybės pagrindus“.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje V. Gailius pabrėžė: „Aš tikiuosi, kad Seimas, o konkrečiai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, vertins tokius veiksmus, o G. Grina yra atskaitingas minėtam komitetui.“ Parlamentaras neslėpė – G. Grinos kompetencija jam kelianti abejonių. Kadangi pagal Konstituciją „VSD vadovą skiria ir atleidžia prezidentė Seimo pritarimu“, tai ir pareigą vertinti tokio pareigūno tinkamumą šios pareigoms turi šios dvi institucijos.
 
 Turint omeny šios bylos pradžią, kai FNTT vadovo generolo Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado atžvilgiu Respublikos Prezidentė veikė kaip niekada atvirai ir tiesmukai – kaip ji pati pripažino, siekdama, kad FNTT vadovai būtų kuo greičiau atleisti, ji darė spaudimą ir tuometiniam VRM Raimundui Palaičiui, ir Andriaus Kubiliaus vyriausybei.

Dabar štai paaiškėja, jog VSD ir toliau per daug net nesislėpdamas daro spaudimą įvairioms valdžios struktūroms, jog šios paveiktų Vyriausiąjį administracinį teismą, kurio nagrinėjamose bylose atsakovė yra… tas pats VSD.

Toks pareigūnų ir institucijų poveikis teismui yra nusikalstamas ir pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Teismų įstatymą, kuriuose numatytas griežtas draudimas daryti bet kokį spaudimą bylą nagrinėjantiems teisėjams.

Kaip praneša BNS, susiklosčiusią situaciją VSD paaiškino savotiškai: jų raštas buvo skirtas Nacionalinei teismų administracijai, visi kiti adresatai gavo laiško kopijas, nes norėta informuoti, o ne prašyti imtis kokių nors veiksmų. Tarsi kopijose pateikiama informacija negalima prašyti imtis kokių nors veiksmų…

V.Gailiaus teiginius dėl Konstitucijos pažeidimo VSD pakomentavo „tradiciškai“: jei kas nepatinka, turite teisę skųstis priežiūros institucijoms ar teismams, tik šiek tiek subtiliau: „Esant įtarimų dėl Konstitucijos pažeidimų, valstybėje egzistuoja instrumentai, leidžiantys tokius įtarimus ištirti“. Ir, žinoma, nutylėjo, jog ir tiems instrumentams jie gali daryti įtaką ir jiems nereikia prašyti, tik informuoti.
 
Įdomu, kokių instrumentų turi piliečiai padaryti nors kokią įtaką, kad būtų imtasi tirti neteisėtus institucijų ar pareigūnų veiksmus ir būtų apginta viena svarbiausių piliečių teisė – teisė į žmogiškumo dar nepraradusią ir orumo nežeidžiančią valdžią?

Tiesos.lt  

Up Next: SEKMINĖS