Aktualijos

Vidas Rachlevičius. Kaip nelegalių migrantų krizės kontekste veikia mūsų neomarksistų-globalistų smegenys?

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read
Vidas Rachlevičius. Kaip nelegalių migrantų krizės kontekste veikia mūsų neomarksistų-globalistų smegenys?Apie tai galima parašyti visą traktatą, bet šįkart trumpai.

Stebiu kai kuriuos FB įrašus ir vis dar naiviai negaliu atsistebėti kai kurių žmonių, kuriuos laikiau Lietuvos patriotais, protingais, išsilavinusiais, gal kai kuriais aspektais kitokių pažiūrų, mąstymu. Jie net patys nesuvokia, kuo jie tapo ir iki kokių žemumų nusirito.

Politkorektiškos ideologijos ir „teisingo“ mąstymo ruporai – labai švelniai pasakyta. Ne vienas iš jų jau yra apsėsti manijos ir yra tvirtai įsitikinę, kad yra įgalioti moralizuoti bei teisti. Jie netiki diskusija, jų požiūriu, vienintelis kelias yra nediskutuojant remti šią Vyriausybę, nes ką ji bedarytų, ji yra gera, todėl, kad oponentai yra blogi.

Kaip nelegalių migrantų krizės kontekste veikia mūsų neomarksistų-globalistų arba, kitaip tariant, „progresyviojo“ flango atstovų smegenys?

Štai nedidelis autentiškų FB įrašų frazių rinkinys:

* „mūsų valstybės institucijos laiko hibridinės agresijos egzaminą“
* „Dieveniškių isterija“
* „daug mūsų šalies gyventojų yra tamsūs, prietaringi, baikštūs“
* „isteriški tamsuoliai“
* „penktakoloniai ir liumpenai savo tikslams pasisavino valstybinę ir valstybinę istorinę vėliavas“
* „priešiškų jėgų manipuliuojami gyventojai“
* „išvalyti Dieveniškes nuo destruktyvaus Šeimų maršo desanto“
* „‘naujojo patvorio’ liumpenų judėjimas“

Tai yra šviesuoliais ir visuomenės avangardu save laikančių žmonių vieša leksika.

Gaila laiko po tas frazes maklinėti, bet bendras stilius man primena Šaltojo karo laiko stalinistinės Albanijos radiją, kurio žinių mėgdavau pramogai pasiklausyti. Praktiškai identiška leksika. Ir tai rašinėja universitetus baigę žmonės. Rašinėja… o įsivaizduokite, kas kunkuliuoja jų galvose. Jie jau atvirai pasisako už tai, kad nelegalų invazija nepatenkinti protestuotojai būtų „subaladoti“.

Tačiau juokingiausia, kad neapykanta kitaminčiams apsemtos „progresyvios“ smegenys siunčia visiškai nelogiškus signalus. Jie pripažįsta, kad prieš Lietuvą vykdomas hibridinis karas. Tiesa, anot jų, ne prieš šalį ir jo žmones, bet „mūsų valstybės institucijos laiko hibridinės agresijos egzaminą“. Taigi, priešas kariauja tik prieš biurokratines valstybės struktūras… O, varge, bet tiek to, palikim šį nonsensą.

Kiekvienas karas turi savo priemones. Kas yra šio karo kareiviai? Nelegalūs migrantai. Niekas jų varu į Lietuvos pasienį nevarė, jie patys atvyko iš tolybės ir yra šio karo savanoriai. Tai kaip čia išeina: tie, kurie nori sustabdyti šią invaziją ir priešo siųstus kareivius, yra „penktoji kolona“ ir „priešiškų jėgų manipuliuojami gyventojai“, o „progresyvieji“, kurie nori sutikti nekviestus atėjūnus išskėstomis rankomis, yra šviesuoliai ir tikrieji patriotai?

Vienas FB net svaičioja, kad jo gražiame sostinės rajone „paprasčiausiai nėra vietos įrengti nelegalių migrantų sulaikymo stovyklos. Nes jei kas nors pasiūlytų tokį sprendimą, eičiau paremti mūsų valstybės institucijų“.

Jų pasąmonėje yra įbetonuota Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV frazė „Valstybė – tai aš!“ Na, ir dar keli draugeliai bendraminčiai, todėl jie yra įsitikinę, kad turi absoliutų monopolį ir vėliavai, ir piktinasi, kad „penktakoloniai ir liumpenai savo tikslams pasisavino valstybinę ir valstybinę istorinę vėliavas“.

Tačiau tiems „progresyviesiems“ su perkaitusiomis smegenimis siūlau pastovėti po šaltu dušu, gerai pagalvoti ir atsakyti sau į paprastą klausimą: kam atstovauja visų išrinkta valdžia? Nedideliam būreliui asmenų, kurie patys save priskyrė „teisingai“ mąstančiųjų grupelei, ar ir kitiems Lietuvos žmonėms? O gal visiems?