Aktualijos

Viešas pareiškimas: „Mes liudijome, liudijame ir liudysime tiesą, kurią matėme ir žinome”

Written by admin · 5 min read

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui

 Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

 Vaiko teisių apsaugos institucijoms

 Vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui

 

 Teisėsaugos institucijoms

 Lietuvos piliečiams

VIEŠAS PAREIŠKIMAS DĖL MELAGINGAI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS VIEŠOJOJE ERDVĖJE

2013 05 27,  Kaunas

2013 m. gegužės 27 d. „Lietuvos ryto” dienraštyje buvo publikuotas pilietės Astos Kuznecovaitės straipsnis pavadinimu „N. Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus”, kuriame teigiama, kad mažametė, gyvendama savo senelių L. ir V. Kedžių namuose, buvo „psichologiškai gniuždoma ir mušama” ir galimai patyrė seksualinę prievartą.

Mes, toliau pasirašę, Klonio gatvėje vardan tiesos budėję pilietiški žmonės, prisiimdami visišką atsakomybę už savo žodžius, kategoriškai teigiame, kad visa straipsnyje pateikta informacija – grubus melas ir šmeižtas. Minėta mergaitė savo senelių namuose gyveno visavertį, laimingą žmogaus gyvenimą: augo mylima, turėjo aibes draugų, laisva valia bendravo su budėjusiais žmonėmis, jai buvo sudarytos visos sąlygos normaliai vystytis, tobulėti, lavintis. Mes matėme mergaitę nuo 2009–ųjų iki 2012–ųjų gegužės 17 dienos, nuo ryto iki vakaro. Matėme jos gerą nuotaiką, energiją, komunikabilumą, draugiškumą, net norą lyderiauti tarp kiemo draugų, mūsų vaikų. Mes matėme ir liudijame begalinį mergaitės prieraišumą ir meilę seneliui V. Kedžiui ir močiutei.

Pabrėžiame, kad tuose namuose reguliariai lankėsi Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, psichologės, pati motina L. Stankūnaitė, mergaitė dažnai buvo tikrinama šeimos gydytojos ir niekas niekada nėra pastebėjęs ar atkreipęs dėmesio, kad vaikas būtų vienaip ar kitaip artimųjų traumuojamas. Mergaitė niekada niekuo nesiskundė savo mokyklos mokytojai, klasės bei kiemo draugams. Į Klonio gatvę atvažiuodavo Seimo nariai, Lietuvos kunigai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, žymūs Lietuvos menininkai, aktoriai, Lietuvos ir net užsienio piliečiai, ir jie ne tik nepastebėjo jokių smurto prieš vaiką požymių, bet ir stebėjosi jos drąsa, smalsumu, noru bendrauti.

Mes, budėjusieji, liudijame, kad vaikas iki 2012 m. gegužės 17-osios ryto buvo puikios fizinės ir psichinės būsenos, geros sveikatos. Mes pavargome nuo nuolatinio tos šeimos ir mūsų garbę bei orumą žeminančio melo, kurį sąmoningai skleidžia Gintaras Černiauskas, Asta Kuznecovaitė, Linas Slušnys, Dainius Pūras, Karolis Jovaišas, Marija Milinienė, Rūta Janutienė, Marius Kuprevičius ir kt. tos aplinkos asmenys.

Mes viešai keliame klausimą: kodėl vaikas yra visiškai izoliuotas nuo savo senelių, artimųjų, giminių? Kodėl vaikas slepiamas net nuo Seimo narių? Kodėl vaikas slepiamas nuo visuomenės, nuo bendraklasių, nuo vaikystės draugų, su kuriais augo nuo mažumės? Mes klausiame: kodėl su visiškai sveiku vaiku dirbo ne vaikų psichologai, o psichiatrai Linas Slušnys ir Dainius Pūras?

Mes, Lietuvos piliečiai, reikalaujame tučtuojau užkirsti kelią šiam nesibaigiančiam niekingo melo ir klastos srautui, sąmoningai nukreiptam prieš šeimą, kurios nariai buvo dirbtinai paversti nusikaltėliais ir iki šiol persekiojami.

Mes liudijome, liudijame ir liudysime tiesą, kurią matėme ir žinome.

MES NESITRAUKSIME

Kviečiame visus Lietuvos piliečius, kurie esate buvę Garliavoje, Klonio gatvėje, netylėti, liudyti tai, ką matėte, ir, jei pritariate, pasirašyti po tekstu el. paštu pilietiskavisuomene@gmail.com.

Pilietiška visuomenė

Pasirašė: kunigas Robertas Grigas, Aušrinė Balčiūnė, Vida Vrubliauskienė, Birutė Vaikšnoraitė, Edvinas Marčenkovas, Dalija Bulotienė, Tautos ateities forumas, Aloyzas Bieliauskas, Vytautas Gvildys, Vidmantas Bagdanavičius, Violeta Rudzevičiūtė, Vida Kučikienė, Gracijus Lapinskas, Rudolfas Henrikas Canderis, Ramutė Marija Dabušienė, Stasys Kleiza, Alvyra Rokaitienė, Leva Stanislovaitienė, Vilimantas Milevičius, Kazys Valeikis, Edvinas Stanislovaitis, Zenonas Langaitis, Dalia Ališauskienė, Kęstutis Zuikis, Danutė Isevičienė, Tatiana Narkyavichene, Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, Birutė Kaminskienė, Viktoras Kaminskas, Gražina Žukienė, Angelina Saldauskaitė, Darius Bankauskas, Joana Kurklinskienė, Stanislava Aleknavičienė, Gintautas Gerulaitis, Petras Degulis, Gražina Vileišienė, Rimantas Radišauskas, Genė Valentaitė, Lina Šliuževičė, Modestas Tvaravičius, Giedrius Okunis, Janina Babičienė, Danutė Malinauskienė, Violeta Milevičienė, Gintaras Čiužas, Joana Canderienė, Imantas Purga, Dovilė Lukoševičiūtė, Viktoras Narvilas, Irena Bancevičienė, Ona Vazgytė, Algirdas Makauskas, Aistė Lukaševičienė, Artūras Lukaševičius, Birutė Saldauskaitė, Sigita Urbutienė, Rasa Šimkutė, Algirdas Didžiulis, Vaclovas Stončius, Tatjana Borovec, Stasė Sudintienė, Virginija Jurgilevičienė, Laima Laurinavičienė, Dorulis Žvirblis, Artūras Baziulis…

ekspertai.eu  COMMENTARIUM

 Artėja Lietuvos funkcionieriams labai svarbi data – liepos 1-ąją Lietuva pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.

 Savaime suprantamas valdžios noras, kad iki to laiko žudymų ir pedofilijos istorijoje būtų padėti esminiai taškai ir niekas, bent jau vykstant pirmininkavimui, nepurkštautų.

Valdžiai liko mėnuo ne tik kad atnaujintų Vilniaus šaligatvių bortelius ir sulopytų duobes ten, kur važinės Europos biurokratai, bet ir kad susitvarkytų su visais galimais nemalonumais ir išsišokimais, kurie gali įvykti viešint aukštiems Europos svečiams.

Šis piliečių kreipimasis yra įspėjimas mūsų tautinei valdžiai: kad ir kokių priemonių bus imtasi, kad ir kokius geruolius prieš užsienio svečius bandys vaizduoti mūsų valstybę valdantys klerkai, ramybės jie gali nesitikėti.

 Visiems, ponai, gerklių neperpjausite, o ir nėra būtinybės. Juk būtų paprasčiau, jeigu tiesiog parodytumėte mergaitę, kad visi įsitikintų, jog ji sveika, linksma ir jaučiasi taip puikiai – taip, kaip aprašo dienraščių lyderis.

 Lyderis, kuris, kad ir kaip keista, vienintelis visoje Lietuvoje turi laisvą prieigą ne tik prie daugelio rezonansinių bylų ikiteisminių tyrimų medžiagų, bet ir prie mergaitės bei jos mamos.

 Taigi, Lietuvą valdantys ponai ir ponios, sudarykite galimybę, pavyzdžiui, kunigui Robertui Grigui ir dar keliems autoritetą visuomenėje turintiems žmonėms įsitikinti mergaitės gerove. Kad būtų įtikinamiau, jiems į kompaniją pridėkite dabartinį premjerą, sveikatos ministrą, o gal net ir pačią prezidentę ir parodykite jiems mergaitę. Daugiau nieko, ponai, iš jūsų nereikia.

 Patikėkite: tuomet faktas, kad su mergaite viskas gerai, nebekels nereikalingų aistrų. O jūs, ponai, galėsite nesitikėti jokių jums nemalonių netikėtumų, bent jau susijusių su pedofilijos ir žudymų istorija.

 Tokiu būdu visų – tiek paprastų piliečių, tiek sunkiai dirbančių politikų ir valdininkų – miegas taps ramesnis ir gilesnis.

ekspertai.eu

Komentatoriaus komentaras:

Gerbiama Dale Butkeviciene. Niekas nenori kad būtų paveikinėjami teismai. Yra tik noras, kad būtų pradėtas tikras ikiteisminis tyrimas. Tokio, kurio dar nebuvo šioje byloje. Matote, Dale, šioje istorijoje mus kaip visada labiau domina ne kas žudė, ne kas prievartavo ar darė kitokias panašias veikas ar šiaip yra blogas ir nesimpatiškas žmogus. Nesame kokie nors kompetetingi tyrėjai ar detektyvai šioje srityje, kad galėtume kažką išsiaiškinti. Tačiau besidomėdami politinės korupcijos projektais, per kuriuos kiekvieną dieną Lietuvoje plaunamos ir vagiamos milžiniškos sumos pinigų, galybę kartų susidūrėme su faktais, kada prokuratūroje aukščiausiu lygiu yra vykdomos nusikalstamos veikos. Būtent ir šioje istorijoje norisi, kad kažkokiu būdu, geriausia pasitelkus užsienio šalių specialistus – pvz iš Jungtinės Karalystės ar Lenkijos – būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu ir būtų atskleistos visos nusikalstamos prokurorų veikos. Manome, labai daug kas atsiskleistų, turbūt ne vienas žinomas politikas arba emigruotų nežinoma kryptimi, arba jam tektų atsėdėti nemažai metų kalėjime po tokio tyrimo o vėliau vyksiančio teismo. Negerai, kai tie kurie turi gaudyti nusikaltėlius, iš tiesų yra tik nusikaltėlių padėjėjai, bendrininkai ir t.t. Mums labai neestetiškai visa tai atrodo. Ypač nejauku, kai apie visus vykdomus prokuratūros nusikaltimus, nesvarbu kokio pobūdžio jie bebūtų, labai gerai žino prezidentūra. Prezidentūros tylėjimas visais esminiais klausimais labai žemina šią instituciją, ji atrodo kažkokia ne ori. O žmonės juk nori, kad prezidentūra Lietuvoje nebūtų tiesiog nyki parodija kaip dabar. Nes kai net prezidentūra su prezidente priešakyje tėra tik nyki valstybingumo parodija, tai natūralu, kad nusikalstamas kriminalinis pasaulis pasiraitojęs rankoves gali daryti ką tiktai nori. Nei šis nei tas. Būtent todėl žmonės ir kreipias į prezidentę, vildamiesi, kad juos jei ne iš pirmo ar dešimto, tai bent iš 240-o karto gal išgirs ir imsis priemonių. Nieko čia ypatingo ir stebėtino nėra.