Aktualijos

Viešas pareiškimas

Written by admin · 50 sec read

Šiandien, gegužės 14 d. 17 val. Vyriausioji rinkimų komisja (VRK) svarstys, ar leisti suvaržyti kandidato į Europos parlamentą Gintaro Songailos laisvę dėl vykdytos Laisvės ugnies akcijos prie Seimo. Šia akcija buvo ginama Lietuvos piliečių teisė surengti referendumą, kurio organizavimui pritarė daugiau kaip 300 tūkstančių šalies gyventojų. Reiškiame protestą dėl tokių policijos, teismo ir VRK insinuacijų, kuriomis mėginama visiškai suvaržyti Lietuvos piliečių teises reikšti nuomonę svarbiais valstybės valsymo klausimais.

 

Valdžia demonstruoja savo galią ir vykdo įvairių baudžiamųjų veiksmų demonstravimą prieš aktyvius šalies piliečius, nusipelniusius valstybės veikėjus, pilietinius judėjimus, laisvąją žiniasklaidą. Tai nėra teisingumo vykdymas, tai yra tik teismo ir visų valdžios institucijų jėgos prieš savo piliečius panaudojimas, remiantis įvairiais įstatymais, kurių legitimumu gali suabejoti kiekvienas, tikintis, kad gyvena demokratinėje valstybėje.

Ar mes dar gyvename demokratinėje valstybėje? Ar mums dar priklauso žodžio ir susirinkimų laisvė? Ar mes dar turime teisę turėti savo nuomonę ir ją išsakyti viešai? Smerkiame visus valdžios veiksmus, kuriais vis labiau suvaržomos Lietuvos Respublikos piliečių teisės. Smerkiame jėgos demonstravimą.

Šiandieninis VRK sprendimas dėl tautininko Gintaro Songailos laisvės suvaržymo bus aiškus ženklas, kokią valstybę kuria šiandieninė valdžia. Valdžia, kuri nebeleidžia Tautai įgyvendinti 2-ojo LR Konstitucijos straipsnio.

Tautos susirinkimo organizacinio komiteto vardu Erika Drungytė