Aktualijos

Vincentas Sakas. KLAIPĖDOS ATGIMIMO AIKŠTĖS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO AUDITAS

Written by Redakcija · 7 min read

Klaipedos auditas Atgim a.   I.Klaipėdos savivaldybė paskelbė, kad Atgimimo aikštės rekonstrukcijos projekto su vieno aukšto požemine aikštele (nuo 157 iki 184 stovėjimo vietų, priklausomai nuo jų išdėstymo) išlaidos padidėjo per 11 mln. eurų. Požeminės aikštelės statybos vertė – daugiau nei 10,6 mln. eurų (vienos stovėjimo vietos įrengimo kaina – nuo 60 iki 70 tūkst. eurų), dar pusę milijono kainuotų archeologiniai tyrimai, 138,350 tūkst. eurų – inžinerinės paslaugos, apie 5 mln. eurų – antžeminės dalies sutvarkymas. Taigi, bendra projekto vertė – daugiau nei 16 mln. eurų.

IIKlaipėdos savivaldybė taip pat paskelbė, kad techninio projekto (konkrečiai – požeminės dalies) auditas atsieis iki 12 tūkst. Eurų

ATGIMIMO AIKŠTĖS TECHNINIO PROJEKTO (REKONSTRUKCIJOS VARIANTO SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ AIKŠTELE) AUDITAS

  1. Atgimimo aikštės rekonstrukcijos projekto su vieno aukšto požemine aikštele vizualinis sprendimas yra nukopijuotas (pasivogtas) iš Irano sostinės Teherano Islamo šiitų pagrindinės susirinkimų aikštės Islamo tikybos Mėnulio simbolio. Ar neatsitiks taip, kad aršieji Islamo šiitai Klaipėdos aikštės projektą priims kaip jų religijos išniekinimą ir kas gali paneigti, kad vieną dieną požeminis garažas su dalimi Klaipėdos senamiesčio neišlėks į orą?..

Klaipedos auditas Atgim a. 2 2. Lietuvoje kai kurių susireikšminusių šių dienių projektuotojų galvelėse yra įstrigę pasisavinimo momentėliai: būtent taip iš JAV Vašingtono karių kapinių buvo pasivogtas Vilniaus Lukiškių aikštės monumentas „Laisvės kalva“. Projektuotojas tikina, kad tai yra partizanų bunkerio atvaizdas. Bukose projektuotojo ir jo sekėjų galvelėse nesukirba mintis, kad Lietuvos partizanai savo slėptuves mokėjo taip įsirengti, kad NKVD jų nerasdavo. Miškuose ant įrengtų slėptuvių viršaus užsodindavo eglaites, kitus medžius… Dabartinis „Laisvės kalvos“ projektas primena daržinę, tvartą, šiaip statinį prie kurio būdavo guldomi nužudyti ir išniekinti Lietuvos partizanai…

 klaiped audit partian kalv.1.                                                                          klaiped audit partizan isniekin2. 3. Viso pasaulio mokslininkus gąsdina netikėti vaizdai iš Antarktidos – pakrantėje nutirpo sniegas. Nuo pietinės Čilės pakrantės užfiksuoti vaizdai į Antarktidą, kelia nerimą dėl kylančios temperatūros padarinių. Antarktidoje esančios Čilės bazės tyrėjai teigia, kad sniego trūkumas yra neįtikėtinas. Temperatūra čia buvo perkopusi 13 laipsnių šilumos. Kaip neįprastai aukštos temperatūros priežastį, mokslininkai įvardina klimato atšilimą. Pasaulio Meteorologinės Organizacijos komitetas tikrina, ar tai gali būti naujas aukščiausios temperatūros žemyne rekordas.

4. Jūros lygio kilimo priežastimi dažnai įvardijamas tik ledynų tirpsmas. Kita reikšminga priežastis – terminis vandens plėtimasis; tai fizikos dėsnis, teigiantis, jog šildamas skystis plečiasi. Meteorologai ramina, kad ateinantį šimtmetį jūros lygis tikrai nekils 20 metrų – tikėtinas 2 metrų kilimas.

5. Su palengva kylančiu vandens lygiu galima būtų susitvarkyti – statyti dambas, perkraustyti žmones. Tačiau tai – tik vienas iš įmanomų scenarijų. Neatmestinas ir kitas – pasaulio vandenyno vandens lygis pakils itin staigiai, ir žmonija paprasčiausiai nespės tam pasirengti. Jei tokia klimatinė apokalipsė nutiktų, ji veikiausiai prasidėtų būtent nuo Antarktikos ledynų.

6. Kaip tai gali nutikti, kokios pasekmės laukia ir kodėl taip ilgai nuvertintą Antarktidos grėsmę, rašo žurnalas „RollingStone“. Amerikiečių klimatologų Dave’o Pollardo ir Robo DeConto modelio prognozės neguodžia. Išlikus dabartiniam anglies dvideginio emisijos į atmosferą lygiui, Vakarų Antarktidos ledynų tirpimas okeanų lygį gali pakelti 1 metru. Pridėjus Grenlandijos ledų tirpimą ir bendrą pasaulio okeano plėtimąsi, vanduo gali pakilti per 2 metrus. Šiuo atveju skirtumas tarp vieno ir dviejų metrų – tai skirtumas tarp kontroliuojamos viso pasaulio pajūrio zonų evakuacijos ir ištisų miestų, kurių daugelis yra neturtingose, tačiau itin tankiai apgyvendintose šalyse, užtvindymo.

7. Tirpstantys, jūros lygį keliantys Grenlandijos ledo masyvai 2013 metais nyko keturis kartus sparčiau nei 2003-aisiais, ir tai yra pastebima visoje Arkties vandenyno saloje, ne vien jos ledynuose, perspėjo mokslininkai.

8. „2003 metais per metus dingo 111 kubinių kilometrų ledo, o po 10 metų šis (metinis) skaičius išaugo beveik keturis kartus – iki 428 kubinių kilometrų“, – sakoma Danijos technikos universiteto (DTU) kosminių tyrimų laboratorijos pranešime.

9. Laboratorijos mokslininkai prisidėjo prie Grenlandijos ledo dangos pokyčių tyrimo, kurio rezultatai skelbiami JAV žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).

10. „Ledynų tirpime pastebima aiškių ir stebinamų pokyčių“, – sakė DTU profesorius Shfaqatas Abbasas Khanas. 

11. Iki šiol Grenlandijos ledo skydo tirpsmas labiausiai pasireikšdavo salos šiaurės vakarinėje ir pietrytinėje dalyje esančiuose ledynuose. Tačiau 2003–2013 metais didžiausia dalis ledo buvo prarasta Grenlandijos pietvakariniame regione, kur beveik nėra didelių ledynų. 

Klaiped audit Grenland sala

 12. Ohajo valstijos universiteto profesorius Michaelas Bevisas, vienas pagrindinių PNAS straipsnio autorių, sako, kad dabar tirpsta ledynų paviršiaus masė  – „iš pakrantės į salos gilumą“. Tai reiškia, kad pietvakarinėje Grenlandijos dalyje formuojasi vis sraunesnės į vandenyną įsiliejančio vandens upės.

13. „Žinojome, kad viena didelė problema yra iš kai kurių didelių tekančių ledynų (outlet glaciers) išmetamo vis didesnis ledo kiekis, –  sakė M. Bevisas. – Bet dabar pripažįstame antrą rimtą problemą: vis didesnis ledo masės kiekis išteka vandeniu – upėmis, įtekančiomis į jūrą.“  Mokslininkas perspėjo, kad tai sukels rimtų pasekmių ir spartins vandenyno lygio kilimą. „Mes pastebime, kad ledynų danga pasiekė kritinį tašką“, – sakė jis.

14. Jei Grenlandiją dengiantis trijų kilometrų storio ledynai ištirptų, pakeltų pasaulio vandenyno lygį šešiais metrais.

15. Mokslininkų stebėtą ledynų tirpsmą lemia kylanti žemės paviršiaus temperatūra ir iš dalies faktas, kad ledynus skalauja vis šiltesnis vanduo.

  1. Nyderlandų Jūros vandens lygio augimo prognozės svyruoja nuo kontroliuojamo lygio, jeigu jis kils palaipsniui, iki pasaulio pabaigos scenarijaus, kuomet valdžia tiesiog nebegalės nieko padaryti. Nyderlandų vyriausybės pasamdyti ekspertai jau modeliuoja galimus ateities scenarijus. Remiantis optimistiškesniu scenarijumi, garsieji olandų pylimai, audrų barjerai, siurbliai ir kitos prisitaikymo priemonės padės susidoroti su problema. Tačiau tai nemažai kainuos ir net tokiu atveju padės iki tam tikro lygio.
  2. „Iki šiol esame praradę jau beveik pusę Arkties ledo, o ledo sluoksniai Grenlandijoje ir Antarktidoje taip pat tirpsta ir ženkliai prisideda prie jūros vandens lygio kilimo“, – sakė Utrechto universiteto poliarinės meteorologijos profesorius Michielis van den Broeke. „Kažkuriuo metu šis procesas taps negrįžtamas, todėl turime elgtis labai atsargiai, kad neperžengtume šios ribos, nes priešingu atveju teks susidurti su situacija, kai jūros lygis pakils kelis metrus, o Nyderlandai, deja, su tuo tikrai nesusidoros“, – sakė ekspertas.
  3. Politikai palaiko tvirtą ryšį su mokslo bendruomene, taip pat vyksta efektyvus tarpinstitucinis bendravimas. Iki šiol didelio masto kovos su potvyniais darbai buvo labiau reakciniai, nes juos paskatindavo didelio masto nelaimės, pavyzdžiui 1953 metų audra, kuomet vanduo prasiveržė pro pylimus ir užtvindė beveik dešimtadalį dirbamos žemės. Tada žuvo 1836 žmonės, buvo sunaikinta daug namų, nuskendo dešimtys tūkstančių gyvūnų.

AUDITO IŠVADA:

  1. Aukščiau minėtos samprotos rodo, kad įrengus Klaipėdos Atgimimo aikštėje požeminę automobilių stovėjimo aikštele daugiau nei 16 mln. Eurų, per pirmą Dangės upės potvynį ji bus apsemta. Vandenį pumpuoti nebus kur, nes Dangės upė bus pati patvinusi
  2. Klaipėdos miesto savivaldybė turi atsisakyti neracionalaus lėšų švaistymo ir netgi patraukti teisinėn atsakomybėn visus, susijusius su Klaipėdos Atgimimo aikštės požeminės automobilių stovėjimo aikštelės „projektavimu“ (Teherano aikštės plagiatu) ir to korupcinio „projekto“ propagavimu…
  1. Taip pat bus apsemtas ir paskęs Muzikinio teatro požeminis rūsys. Vandenį pumpuoti nebus kur, nes, kaip jau minėjau, Dangės upė bus pati patvinusi.
  2. Šiuo AUDITU sutaupiau Klaipėdos miestui 16 milijonų Eurų ir todėl Klaipėdos savivaldybė privalo man išmokėti žadėtus 12 tūkstančių Eurų. Kai Klaipėdos miesto Taryba įpareigos minimus pinigus man išmokėti, – duosiu savo banko asmeninę sąskaitą.

PATARIMAS KAIP RACIONALIAI GELBĖTIS NUO ARTĖJANČIŲ DANGĖS UPĖS POTVYNIŲ

3630
do sie uf die Mimele quamen
herberge sie namen
uf der Mimele kein dem mėr.
da lagerte sich der brudere her.
der meister wider unde vort
3635
reit biz an der Dangen ort
da sich die wazzere sliezen
und in einander vliezen.
do arbeite man so lange,
da die Memel und die Dange
Tai iš “Livonijos kronikos” 1252 metų. Daugelis kuršių upių turėjo panašią galūnę – ange (besiraitanti, angis – lietuviškai), Tangė, Rangė, Sventangė (Šventoji) ir pan. Pavadinimus žemaitino arba lietuvino tarybmečio kalbininkai.

EKOLOGIŠKIAUSIAS UPIŲ, UPELIŲ, KANALŲ, GRIOVIŲ, TAIP PAT EŽERŲ IR TVENKINIŲ  VALYMO IR DUMBLO GAVYBOS BŪDAS YRA ŽEMSIURBĖMIS SU PANARDINAMU DUMBLO SIURBLIU   

Uždumblėjusių upių, upelių, kanalų, griovių, taip pat ežerų ir tvenkinių neigiamas poveikis – jų pakrantės užpelkėjusios, sunkiai prieinamos prie vandens, mažas vandens gylis, ypač pakraščiuose, didelis dumblo kiekis, vandens kokybė ypatingai bloga (vasarą vanduo net dvokia), taip pat pakrantės ir dugnai apaugę vandens augalija (dažnai vienarūše augalija), ypač makrofitais, labai sumažėjęs žuvų kiekis, suprastėjusi žuvų rūšinė sudėtis, menka žuvų mitybinė terpė. 

Dėl didelio susikaupusio dumblo sluoksnio storio nėra filtracijos per upių, upelių, kanalų, griovių, taip pat ežerų ir tvenkinių dugnus, todėl uždumblėjusios upės, upeliai, kanalai, grioviai, taip pat ežerai ir tvenkiniai neatlieka gruntinio požeminio vandens papildymo funkcijos. Vasaros metu įšilus vandeniui arba žiemą dūsta žuvys, žūsta upių ir ežerų gyvūnija. 

Vasarą uždumblėjusiuose upėse, upeliuose, kanaluose, taip pat ežeruose ir tvenkiniuose, ypač nykstančiuose, veisiasi parazitiniai mikrobai, mikroorganizmai. 

Prie miestelių ir kaimų esančios uždumblėjusios upės, upeliai, kanalai, grioviai, taip pat ežerai ir tvenkiniai yra pavojingi sanitariniu požiūriu. 

Gero gėlo vandens kiekiu juose pasigirti negalime. Dumblėjant upių, upelių, kanalų, griovių, taip pat ežerų ir tvenkinių gėlo vandens sankaupos mažėja. Uždumblėjusios upės, upeliai, kanalai, grioviai, taip pat ežerai ir tvenkiniai netinkami žmonių poilsiui, rekreacijai, ūkiniam panaudojimui. 

Upių, upelių, kanalų, taip pat ežerų ir tvenkinių  valymui nuo dumblo geriausiai tinka žemsiurbės. Dumblas pulpovamzdžiais gali būti pilamas tiesiai ant pakrančių, pievų, laukų. 

Ekologiškiausias upių, upelių, kanalų, griovių, taip pat ežerų ir tvenkinių  valymo ir dumblo gavybos būdas yra žemsiurbėmis su panardinamu dumblo siurbliu, transportuojant dumblą pulpovamzdžiais ant laukų. Dumblo siurblys panardinamas į dumblą, siurbia dumblą beveik be vandens (tiršta masė) ir vamzdžiais transportuoja tiesiai ant laukų. 

klaiped audit Ukrain zemsiurbe  Štai kaip atrodo Ukrainoje gaminamos žemsiurbės, kurių reikėtų bent dviejų Dangės upės valymui ir gilinimui. Viena galėtų pradėti valymo darbus nuo Kretingsodžio žemyn pro Kretingą, Kretingalę link Klaipėdos. Kita žemsiurbė nuo Dangės žiočių į viršų, ir per šį sezoną galėtų išvalyti upę net iki Tauralaukio. Dviejų žemsiurbių kaina būtų tik 160000 dolerių.

klapi.potv. zemsiurb II   Mini žemsiurbė „Junga“ skirta dumblių, meldų, nendrių, susidariusio dumblo, smėlio, žvyro ir žvirgždo šalinimui, vagų gilinimui, krantų tvirtinimui, net visokio nuskendusio šlamšto šalinimui, kad jiems nekenktų potvyniai. Šias žemsiurbes privalėtų įsigyti Tauralaukio  seniūnija, kooperuotai Šilutės rajono Rusnės savivaldybės ir prie upių esančios poilsiavietės

Pagrindinis dalykas yra tinkamas dumblo siurblys, kuris paima tirštą dumblą (pulpos suformavimui reikia mažai vandens) ir transportuoja jį vamzdžiais. Tirštam dumblui paimti prie siurblio naudojami šnekiniai, kaušiniai purentuvai. Supiltas dumblas gali būti panaudojamas pylimų įrengimui, gali būti ir paliekamas laukuose, nes dumblas dirvą tik pagerina.

Pigiausiai yra dumblo pulpą lieti tiesiai ant laukų.

Watermaster Classic 3 žemsiurbė – universalus ir ekologinis aparatas, galintis vykdyti bet kokius hidrotechninius darbus turintis visus tarptautinius kokybės bei eko sertifikatus. Juos gamina Suomijos gamykla „Lannen“.

klaip.potv Waterm zemsiurb.nordtrading@gmail.com. Tel.  +358409666479

Nebrangios, įvairių galingumų, daugiametės, kokybiškos  dyzelinės, elektrinės, savieigės, amfibijos, mini žemsiurbės su keičiama įranga, gaminamos Ukrainoje

The Dredgers of Ukraine: +380 (66) 063 065 8, +380 (552) 41 69 05    Plaukiantis vandens siurblys TORRENTIAL EMail to torrent@prtel.com  Phone 1-218-736-2637

Plaukiojanti žemsiurbytė Watermaster. Tai lengva, galinga (5,5 arklio jėgų variklis). Ji turi didelio diametro skyles ir todėl gali sudaryti 9,14 m slėgį. Sveria tik 36,28 kg. nordtrading@gmail.com +358409666479

Panašias žemsiurbes galėtų įsigyti asmeniškai kiekvienas net nuosavo namo savininkas, kad prižiūrint gamtosaugininkams, galėtų gilinti upes, kanalus ir griovius.

klaip.potv. dradger zems.     klaip.potv. zems.siurblys

Lietuvos pilietis Vincentas Sakas, 

Melnragė, 2020.04.17

P.S. Protingieji mąstantys žmonės pastudijuokite šį žemėlapį ir darykite išvadas…

klaiped audit europ zemelap.