Aktualijos

Visuomenės atsakas sistemos siūlomai visuomenės teisėjų institucijos pseudo reformai

Written by admin · 3 min read

Lietuvos Respublikos Prezidentei
LR Seimo pirmininkei
Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui
LRS nariams
Visiems LR piliečiams

MANIFESTAS DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO ATSTATANT TEISINGUMĄ IR FORMUOJANT TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Teisingumo ministerija  deklaravo siekį  iki balandžio vidurio susipažinti su  NVO ir piliečių nuomone dėl  jos siūlomos  visuomenės teisėjų (VP) institucijos. Šis Manifestas, kurį jau išsiuntėme eilei institucijų,  gimė kaip organizuotos

pilietinės visuomenės atsakas sistemos siūlomai pseudo reformai. Kviečiame visus NVO lyderius ir iniciatyvius piliečius laiškais  paremti  šį  ilgose diskusijoje atsiradusį ir  tikrų demokratinių reformų reikalaujantį dokumentą. Iki gegužės pabaigos  laukiame piliečių  palaikymo Manifesto teiginiams adresu: uzmergaite@gmail.com (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam’o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai).
Mes, nevyriausybinių organizacijų atstovai, nutarėme pareikšti nuomonę  apie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos ir kitų valstybinių institucijų siūlymą įstatymu įvesti teismuose visuomenės teisėjų instituciją. Šią reformą  planuojama  įgyvendinti jau  2014 metais.
Mes, organizuotos pilietinės visuomenės vardu, prieštaraujame pačiai  pateikto  įstatymo projekto esmei  ir atmetame jį, kaip prieštaraujantį  demokratijai ir viešam interesui, kadangi:

1. Projekte siūloma visuomenės teisėjų (VT) institucija yra  visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą kompromitacija ir imitavimas. VT pagal įstatymo raidę ir dvasią  yra tik mažareikšmis  priedas prie esančios teisėjų institucijos, kuri ir toliau lems visus teismų sprendimus. Projekto  autoriai žinodami, kad piliečiai yra alergiški dar nuo sovietmečiu buvusios bereikšmės tarėjų institucijos restauracijai ir pačios sąvokos naudojimui, nusprendė tarėjų instituciją gudriai pervadinti ,,visuomenės teisėjais“. Nuo pavadinimo pakeitimo esmė nesikeičia. Visuomenei, be jos sutikimo ir su ja nesitariant, brukamas jos realaus dalyvavimo vykdant teisingumą  pakaitalas, ir mūsų pilietinė pareiga tai aiškiai ir tiesiai pasakyti  projekto autoriams, Prezidentei, Seimo nariams ir visiems piliečiams.

2. VT sąrašų pagal įstatymo projekto kūrėjų sumanymą sudarymas ir apmokymas yra visiškai atiduodamas į esamų teisėsauginių struktūrų ir  klanų rankas. Pagal apklausas žinome, kad teisėsauga pasitiki iki trylikos procentų piliečių, todėl esamos sistemos  parinktieji visuomenės teisėjai (sovietinių tarėjų analogas) turės iš karto tokį pat žemą  visuomenės pasitikėjimą. Tą esamos teisminės sistemos norą suformuoti VT sudėtį pagal savo poreikius ir savo pricipus rodo projekto  tekstas, kuriame sakoma, kad „visuomeninių teisėjų sąrašus sudaro Nacionalinė teismų administracija. Visuomeninių teisėjų skaičių kiekviename apygardos visuomeninių teisėjų sąraše nustato Teisėjų taryba“.

Atmesdami  klaninės teisėsaugos jėgų siūlomą  įstatymo projektą, reikalaujame dalyvaujant organizuotos visuomenės pasirinktiems  atstovams sukurti ir po viešo aptarimo priimti Prisiekusiųjų teismo įstatymą. Šis žingsnis galėtų tapti visuomenės pageidaujamų teisinės sistemos reformų kertiniu akmeniu. Tik ši institucija sudarytų  realią  galimybę  visuomenei dalyvauti  vykdant teisingumą ir galėtų padėti atkurti  piliečių pasitikėjimą teisėsauga  ir savo konstitucinėmis galiomis.

Kaip atsvarą politinės nomenklatūros siūlomai  imitacinei reformai, nesuteikiančiai piliečiams jokios realios galios vykdyti teisingumą ir formuoti teisėtvarkos institucijas, Kaune susibūrusios  NVO sutarė dėl būtinų teisėsaugos reformų paketo. Kviečiame  šalies NVO lyderius  ir piliečius parašais paremti tuos reikalavimus. Reformų paketo esmė –  piliečių reikalavimas, kad LR Prezidentė, turinti įstatymų inicijavimo galimybę,  ir  LR Seimas  įstatymais atvertų kelią  Suverenui pačiam formuoti  ir kontroliuoti  teisėsaugos institucijas. Seimo nariams reikės neeilinės  politinės valios LR Konstitucijos pataisoms  ir reikalingų įstatymų priėmimui. Mūsų  siūlymų tikslas – panaikinti LR galiojančią uždarą klaninę antidemokratinę teisėsaugos sistemą, neužtikrinančią Konstitucijoje garantuotų demokratinės valstybės ir teisingumo nuostatų ir atstumiančią Tautą nuo teisinės valstybės kūrimo bei  dalyvavimo vykdant teisingumą.

Siekdami demokratizuoti  uždarą teisėsaugos sistemą  NVO ir piliečiai reikalauja šių konkrečių reformų:

1. Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų  kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT  tik pirmininkauja).
2. Įstatymais įteisinti (įtvirtinti) LR asmenų teisę  rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose.
3. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.
4. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Vyriausiojo administracinio teismo, LR Aukščiausiojo teismo ir  Konstitucinio teismo  teisėjus.
5. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę  tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui.
Siekdami demokratinių permainų ir efektyvaus teisėtvarkos darbo mes reikalaujame:
1. Įstatymais įteisinti asmenų  teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų rinkti Policijos generalinį komisarą
2. Teisės piliečiams tiesioginiuose rinkimuose tam tikram laikotarpiui  rinkti  teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai  yra, siūlome įsteigti  renkamo policijos šerifo instituciją  JAV ir kitų šalių  pavyzdžiu.

LŽTGA  pirmininko pavaduotoja Nijolė Orentaitė
LŽTGA Kauno skyriaus atstovas  Ričardas Jonaitis
Kauno JDJ pirmininkė  Rūta  Zabielienė
Neformalios pilietinės koalicijos “Už demokratinę teisėsaugą” koordinatorius Algirdas Karčiauskas
Pilietinės organizacijos ,,Vytis“ koordinatorė Audronė Dambrauskienė
Visuomeninės  piliečių sąjungos pirmininkė Violeta Anankienė
Konfederacijos Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas prezidentas Juozas Žilinskas
Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkė  Virginija Jurgilevičienė
Lietuvos piliečių sąjungos pirmininkas Dionyzas Varkalis
Pritariame:
Edvardas Kuvikas (Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas Šiaulių skyriaus pirmininkas), Aušrinė Balčiūnienė (visuomenininkė, Kaunas), Gintaras Daugėla, Albertas Kučinskas, Dalia Novotny (Klaipėda), Jolanta Lipkevičienė (socialinės veiklos  NVO “Šviesos kampelis” vadovė, Kaunas), E. R. Stancikas, Violeta Rutkauskienė (Čikaga, JAV), profesorius Gediminas Merkys (Kaunas), profesorius Saulius Sondeckis (Vilnius), Audrius Nakas (Vilnius), Lietuvos Santaros Sąjungos (LSS) pirmininkas Rimas Urbus, Povilas Paštukas, Milda Zita Šaltienė (Vilnius)