Aktualijos

Visuomenės nota Lietuvos valdžiai dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių

Written by Redakcija · 1 min read

2018 m. gruodžio 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Visuomenės nota Lietuvos valdžiai dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių“

Dalyvauja išrinktos Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Kęstutis Eiva ir kitų organizacijų atstovai.Lietuvos valdžia ne tik ignoruoja visuomenės nuomonę dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių, bet ir slepia savo veiksmus nuo Lietuvos piliečių.

Š.m. gruodžio 4 d. Lietuvos Seimas pritarė (ar nepritarė?) JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos – priėmė dėl jo Seimo deklaraciją. Seimo nariai balsavo be šio susitarimo vertimo į lietuvių kalbą, be Seimo Teisės departamento išvados dėl šio susitarimo ir išvis be jokių dokumentų, t.y. turėdami tik dviejų puslapių Seimo deklaracijos projektą.

Lietuvos Respublikos vardu JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos š.m. gruodžio 10 d. Marokeše pritarė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Šios iniciatyvos autoriai nebeslepia, kas JTO Visuotinis susitarimas dėl migracijos yra įpareigojantis ir viešai džiaugiasi, kad masinė migarcija prilyginta žmogaus teisei, o bet kokios šioms nuostatoms nepritariančios nuomonės reiškimas tampa kriminaline veika ( https://voiceofeurope.com/2018/12/they-lied-the-un-migration-pact-is-legally-binding-and-could-be-valid-for-all-countries/ ).

Lietuvos valdžia neatsakinėja į raštus dėl šių klausimų ir neskelbia, kokia jos nuomonė dėl  š.m. gruodžio 18 – 19 d.d. Ženevoje planuojamo pritarimo JTO Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių, kuriuo susitariama dėl nuolat veikiančios virš vyriausybinės institucijos Tarptautinio Pabėgėlių Forumo, kuriam rašytiniais susitarimais jau 2019 m. valstybės įsipareigos finansiškai, materialiai, techniškai, susitars dėl teritorijų, į kurias bus organizuotai perkeliami pabėgėliai ir jų perkėlimo maršrutų.

Spaudos konferencijoje bus paskelbta visuomeninių organizacijų nota Lietuvos Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui.

Dėl leidimų į Seimą rašyti: zv.seimas@gmail.com