Aktualijos

Visuomenės nuomonės cenzūravimas

Written by Redakcija · 2 min read

2018 m. gruodžio 04 d. LR Seimas iš esmės pritarė JTO Visuotiniam susitarimui dėl migracijos. Tai Seimas padarė be šio susitarimo vertimo į lietuvių kalbą, be Seimo Teisės departamento išvadų, slėpęs nuo Tautos tai iki paskutinės minutės. Už balsavo 73 Tautos išrinktieji „tarnai“ ( jų sąrašą skelbia www.lrs.lt). Vertėtų prisiminti šias pavardes kai „netyčia“ artimoje ateityje, neduok Dieve, susidursime su šio Visuotinio susitarimo pražūtingomis pasekmėmis mūsų Tautai ir Valstybei. Vertėtų apie tai pamąstyti ateinančių lemtingų rinkimų perspektyvoje.

Tai padaryta valstybės vadovams net nuo Seimo ir Vyriausybės narių slepiant ir tai, kad po savaitės Ženevoje bus pritariama dar vienam JTO Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių. Pirmajame susitarime dėl migracijos sutariama dėl virš vyriausybinio institucijų kūrimo, o antrajame dėl pabėgėlių jau numatoma konkreti virš vyriausybinė institucija – Globalus Pabėgėlių Forumas, kuriam jau 2019 m. šiems dviems visuotiniams susitarimams pritarusios valstybės pateiks konkrečius įsipareigojimus ir įmokas, sutars dėl vietų, į kurias perkeliami pabėgėliai ir kt.

Patriotiškai ir valstybiškai mąstantys iškilūs ir kompetetingi Lietuvos piliečiai perspėjo  valdžią, argumentavo, įrodinėjo šio susitarimo realias grėsmes mūsų Tautos ir Valstybės išlikimui. Bet į tai nebuvo atsižvelgta. Valdžios institucijos – Seimas, Vyriausybė, Prezidentė – ir juos aptarnaujančios masinės informavimo priemonės šiuos perspėjimus ignoravo. Lietuvos piliečiai negavo objektyvios informacijos apie valdžios ketinimus migracijos srityje ir negalėjo įtakoti jos sprendimų. Veikiama buvo paslapčia, prisidengiant gerai įsisavinta šio susitarimo dėl migracijos, neva teigiamų pasekmių, propagandos taktika. Apie visuotinį susitarimą dėl pabėgėlių, kuriam bus pritariama po savaitės Ženevoje, tylima iki šiol.

Žymūs mūsų šalies ir daugelio užsienio šalių pripažinti teisininkai, mokslininkai ir visuomenės veikėjai argumentuotai išdėstė šių visuotinių susitarimų pasekmes nacionalinių valstybių išlikimui. Mūsuose tokia informacija buvo dozuojama. Štai pavyzdys: Lietuvos valstybės kūrėjai – Nepriklausomybės Atstatymo Akto signatarai 2018 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į LR Prezidentę, LR Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką su rimtomis abejonėmis dėl skuboto pritarimo JTO „Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarios ir reguliarios migracijos“ ir faktiškai jokios tokiam svarbiam klausimui privalomos visuotinės diskusijos nebuvimo. Teisingiau – visuomenės nuomonės ignoravimo. Dokumentą pasirašė 35 Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai-signatarai.

Ar buvo kaip nors sureaguota į šį pareiškimą – kvietimą rimtai apsvarstyti pasaulinės migracijos problemas ir mūsų Tautos bei Valstybės ateities scenarijus? Niekaip!!!

Pareiškimas buvo perduotas informacijos platintojams – BNS, ELTA, „Respublikos“ grupei. Ar Jūs, mieli bendrapiliečiai, apie jį kur nors girdėjote, skaitėte ar klausėtės komentarų?

Gal nors dabar (tikimės, kad dar ne pavėluotai), perskaitykime Valstybės kūrėjų kreipimąsi. Netylėkime, reikalaukime rimtos diskusijos ir mūsų valdžių atsakomybės.

Vilius Baldišis

Eimantas Grakauskas

Vladas Terleckas

Zigmas Vaišvila

2018 m. gruodžio 10 d.

(Priedas – signatarų pareiškimas)

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinė saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartis“, nors iš pirmo žvilgsnio nesukelianti tiesioginių teisinių pasekmių, iš esmės yra tarptautinė sutartis su iš to sekančiais atitinkamais įsipareigojimais.

Šioje sutartyje nurodytos kryptys, kurių, po oficialaus pritarimo, įsipareigotų laikytis Lietuva (nustatydama konkretų teisinį reguliavimą) ir kurios tam tikra dalimi ne tik apribotų jos suverenitetą, bet, dar daugiau, reikštų neišdiskutuotą Lietuvos politinį požiūrį į daugelį tarpvalstybinių procesų, vyksiančių ateityje ir neišvengiamai įtakosiančių globalius procesus visoje

planetoje bei nacionalinių valstybių perspektyvas ir likimus.

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, jog svarbiausių Lietuvai klausimų sprendime vienokia ar kitokia forma dalyvauja Lietuvos piliečiai. Mūsų manymu, ši Jungtinių Tautų Organizacijos Sutartis ir yra vienas iš tokių klausimų. Lietuvos Respublikos piliečiai niekam, net Lietuvos Respublikos Prezidentui, nesuteikė mandato šiuo konkrečiu klausimu pasisakyti Lietuvos vardu. Esame įsitikinę, kad, prieš priimant sprendimą pritarti (ar nepritarti) Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinei saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutarčiai“, ji privalo būti apsvarstyta Lietuvos visuomenėje ir Lietuvos Respublikos Seime.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atstatymo Akto Signatarai

Abišala Aleksandras

Ambrazevičius Aleksandras

Andrukaitienė Irena

Baldišis Vilius

Bičkauskas Egidijus

Egidijus Klumbys

Genzelis Bronislovas

Giniotas Petras

Glaveckas Kęstutis

Grakauskas Eimantas

Kašauskas Stasys

Kvietkauskas Vytautas

Lapinskas Kęstutis

Laurinkus Mečys

Medvedevas Nikolajus

Milčius Leonas

Morkūnas Donatas

Norvilas Algimantas

Oželytė Nijolė

Pangonis Jonas

Paulauskas Rolandas

Pikturna Virginijus

Povilionis Vidmantas

Rasimavičius Liudvikas Narcizas

Rupeika Benediktas

Sabutis Liudvikas

Saja Kazimieras

Sakalas Aloyzas

Saulius Pečeliūnas

Sėjūnas Algimantas

Survila Rimvydas

Terleckas Vladas

Vaišvilas Zigmas

Valionytė Birutė

Žiemelis Vidmantas