Aktualijos

Vitas TOMKUS: Paaiškinu dėl inteligentijos

Written by Redakcija · 2 min read

Man labiausiai patiko Danutės Šepetytės straipsnio pavadinimas…  “Kaip paaiškinti INTELIGENTŲ IŠDAVYSTĘ?” Ne tik dėl jų abejingumo lietuvybei. Bet ir pačios Lietuvos, kaip Tėvynės, išdavystės.J uk pastaraisiais metais aukščiausiojo lygio specialistai – įmonių vadovai, ekonomistai, teisės specialistai, filosofai, rašytojai ir publicistai, visi potencialūs Tautos šaukliai, kaip taikliai pastebėjo profesorius V.Landsbergis, tūno medžio šešėlyje, niekur nesikiša ir kažko išgąstingai laukia. Ko? Dar vieno Jėzaus gimimo? O jeigu gims ne Lietuvoj? Pavyzdžiui, pas globalistus? Ko tada inteligentai tikėsis? Supergalingo velnio? Ateivių iš kosmoso? Ar ne metas pagaliau susivokti, kad tik mes (ypač inteligentai!) esame tikrieji šios žemės šeimininkai.Todėl tikėtis pagalbos iš Rytų ar Vakarų šalelės, prisipažinkim, jau ne tik naivu, bet ir nebepadoru. Juk supuvusi sistema selektyviai, pasirinkdama pagal skonį, mūsų iškiliausius autoritetus doroja – Justiną Marcinkevičių, Saulių Sondeckį, Donatą Banionį, Vincentą Sladkevičių. Tokiais atvejais sukti nosį į šoną yra ne tik nebepadoru, bet tiesiog negarbinga ir gėda. Suprantu, kad slėptis galingų medžių ir žmonių šešėlyje daugelį jų gyvenimas privertė.  Priežastys įvairios: vienus parsidavėlė valdžia per anksti ir nepelnytai “nurašė į pensininkus”, kitus – įskaudino dėl ne vietoje ir ne laiku parodytos iniciatyvos, trečius – kaip antai Rimą Tuminą, Vytautus Radžvilą bei Rubavičių, mūsų akyse dabar baigia gyvus užėsti… O visi Lietuvos inteligentai, jeigu tokie dar išliko, nuolankiai nuleidę galvas, anot tūlo Sikorskio, it veršiai tyli. Arba gėdijasi, kad savu laiku kaip paskutiniai judošiai susigundė globalistų ideologo Sorošo sidabriniais skatikais. Kuomet jis per savo Atviros Lietuvos fondo (ALF) statytinius Darių Kuolį, Dianą Vilytę, Leonidą Donskį, Rytį Juozapavičių ir kitus apdalino mūsų šviesuolius varguolius JAV doleriais, kuriuos jie išleido vadovėlių leidybai, komandiruotėms bei stažuotėms užsieniuose. Arba kaip Alfredas Bumblauskas su savo neveikiančia internetine svetaine apie Lietuvą paleido vėjais (net pusę milijono!).  Taip buvo “pakabinti” gabūs studentai, žymūs aktoriai, mokslo ir meno veikėjai. Net tokie, regis, nesuvaldomi filosofai, kaip gerb. Arvydas Šliogeris ir Vytautas Radžvilas, JAV doleriais susigundė. O dabar apgailestauja. Priešingai nei Džordžas Sorošas, kuris mainais į ALF finansuotą vadovėlių leidybą monopolizavo ne tik ES lėšų skirstymą (tam ilgai vadovavo D.Vilytė), kovą su korupcija (liūdnai pagarsėjusi “Transparency International”, kuri drastiškai reketavo lietuviškas savivaldybes bei įmones ir kuriai šiuo metu vadovauja XXI amžiaus Muravjovas), bet ir nuo praėjusių metų vėl atnaujino savo veiklą  Lietuvoje. Žmonės, būkite budrūs. Sorososų suaktyvėjimas reiškia tik viena: arba vėl bus nugriebtas riebus kąsnis (geležinkeliai? miškai? keliai?), arba vėl suaktyvės pilietinė visuomenė (su „piliečiais“ tapinais, šeškais ir kitais priešaky), siekiant pakeisti valdžią, kuri privalės atstovauti ne Lietuvos, o globalistų interesams. Tiesą sakant, esu pasimetęs. Nežinau, ar galiu dabar kreiptis į Tautos “išdavikus” inteligentus? Ar labai naivu būtų tikėtis bent kokio sąžinės balso iš bent kokio Lietuvos inteligento? Jis gali būti ir „pakabintas“, ir nusivylęs, ir atstumtas… Svarbu, kad turėtų sąžinę. Kad  iš savęs bent kelis Tautą padrąsinančius žodelius išstenėtų. Nes Lietuvos tauta jau pavargo čia bestenėdama. Vis dažniau tranko Tėviškės durimis ir masiškai emigruoja. Negi teks laukti, kol Lietuvą užvaldys arabų ir babajų šviesuoliai, ir mūsų palikuonys privalės vadovautis jau rytietiška išmintimi… Patarkit, mieli inteligentai, ką mums vietiniams čiabuviams daryti?! Tik, maldauju, nebesiūlykit Madagaskaro įsigyti – jau ir taip garsėjam pasaulyje kaip „bananų respublika“!

respublika.lt