Aktualijos

Vladas VAICEKAUSKAS: Valstybinio masto eksperimentas

Written by Redakcija · 5 min read
cmilye   Kas vyksta mūsų valstybėje? Lietuvos valstybėje vis dar vyksta valstybinio masto eksperimentas. Faktai.

Paradoksas Nr. 1

Šalies įstatymus priima Seimas. Seimui vadovauja sunkiu nusikaltimu – politine korupcija – teisiamos Liberalų sąjūdžio partijos vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Paradoksas Nr. 2

Estijoje, vos kilus korupciniam įtarimui valdžios viršūnėse, atsistatydino visa vyriausybė. Mestas šešėlis pakerta piliečių pasitikėjimą vyriausybe, žemina valstybės garbę ir prestižą, todėl moraliai vyriausybė nebegali vykdyti savo pareigų.

Lietuvos liberalų sąjūdžio partijai prokurorai surašė kaltinamąjį aktą, perdavė teismui, prasidėjo baudžiamasis procesas, o korupcija apkaltinta partija, it nekalta avytė, iš Vyriausiosios rinkimų komisijos gauna solidžią dotaciją, išsimoka dar nuo 2016 metų rinkimų likusią arti pusės milijono eurų skolą, dalyvauja 2020 m. rinkimuose, patenka į Seimą ir suformuoja savo frakciją!

Paradoksas Nr. 3

Trečius metus teisme „besivoliojanti” partija savo vadovę Viktoriją Čmilytę-Nielsen pasiūlo kandidate vadovauti Seimui, ir šis teisiamos partijos pirmininkę išsirenka savo pirmininke!

***

Spindinti iš džiaugsmo Viktorija Čmilytė-Nielsen iškilmingai, ant šventos, referendume priimtos, Konstitucijos padėjusi grakščią rankelę, prisiekia sąžiningai tarnauti Tėvynei ir Tautai. „Tepadeda man Dievas”, – sako ji ir pakelia akis į dangų.

Paradoksas Nr. 4

Politine korupcija apkaltintos ir teisiamos partijos vadovė, tapusi Seimo pirmininke, įgauna teisę ramia širdimi priiminėti užsienio parlamentų delegacijas, kartu su prezidentu pirmose eilėse švęsti tautiškas ir europietiškas šventes, atstovauti Lietuvai tarptautiniuose susirinkimuose, pasitarimuose, konferencijose. Pasaulio šachmatų čempionatuose užsigrūdinusios didmeistrės nevaržo ir nekausto jokie moraliniai korupcinės bylos nepatogumai.

Paradoksas Nr. 5

Viktorija Čmilytė-Nielsen, vos tapusi Seimo pirmininke, aplenkdama didžiausią opozicinę Valstiečių ir žaliųjų frakciją, antruoju savo pavaduotoju po nuvėsusio konservatoriaus Jurgio Razmos pasirenka toje pačioje korupcijos byloje figūruojančios mažiausios Seimo frakcijos atstovą Andrių Mazuronį.

***

Ponaitis Andrius Mazuronis išgarsėjo keisdamas partijas kaip pandemines pirštinaites. Ponaitis Andrius smagiai pasilakstė po „Tvarkos ir teisingumo” partiją, Darbo partiją, štai jis „liberalistas”, Seimo grupės „mišrūnas”, vėl „darbietis”. Poniai Čmilytei-Nielsen po partijas kaip Mortos katinėlis morčiaus metu pasilakstęs tiko ir pritiko, jį motiniškai priglaudė prie širdies, o štai Andriaus kolegą, tikrą, per partijas nepasilaksčiusį, darbietį Vytautą Gapšį motiniškai rūpestingai įdavė… prokurorams! Teisiamos partijos vadovė nuoširdžiai balsavo pati ir kvietė nuoširdžiai balsuoti kitus, kad iš V.Gapšio būtų atimtas neliečiamybės mandatas! Dievobaimingai atrodančios moterys kažkodėl dažniausiai renkasi pasilakstančius, bet ne susilaikančius.

Paradoksas Nr. 6

Žmonių tiesiogiai rinktą kyšininkavimu apkaltintą Kelmės rajono merą Vaclovą Andrulį provincijos teismas nubaudė 24 tūkst. eurų bauda, penkeriems metams atėmė teisę įsidarbinti valstybės tarnyboje.

Prancūzijos Aukščiausiasis Teismas apkaltintą korupcija buvusį prezidentą Nikolia Sarkozi be skrupulų pasodino (lygtinai) į kalėjimą…

Galėčiau išvardinti valstybes, kur korupcionieriai buvo pakariami, viešai sušaudomi ar jiems nukertamos galvos.

***

Vilniaus trijų teisėjų kolegija smulkaus kyšininko, buvusio Liberalų sąjūdžio partijos vadovo, susisiekimo ministro E.Masiulio ir Ko. bylą teisme volioja trečius metus. Atrodo, kad volios tol, kol nuvolios.

Pasižiūrėkit į teisiamąjį – iš apvalaino pupulio liko seno pageltusio laikraščio skiautė. Jam negrąžinti areštuoti pinigai, jį maitina šeima, maisto davinį siūlė „Maisto bankas”…

***

Trijų teisėjų kolegija teisiamos Liberalų sąjūdžio partijos nusikalstama organizacija nepripažins. Nes, tokia pripažinus, pačią partiją tektų paleisti, o 2020 metų rinkimus anuliuoti. Pandemijos sąlygomis surengti naujus Seimo rinkimus būtų prabanga!

***

Baisiausia ir blogiausia, kas galėtų nutikti – naujai skelbiamų rinkimų dabartinė valdžia gali ir nelaimėti!

***

Tyliai numarinta korupcinė byla padėtų išvengti liberalios valdžios griūties ir tarptautinio masto skandalo.

***

Todėl pandemijos sąlygomis teisiamos partijos byla greičiausiai bus atidėta. Kadangi pandemija tęsis metų metus, tai ir byla metų metus voliosis, kol visiškai išleis kvapą.

***

Atrodo, Dievulis išgirdo teisiamos partijos vadovės, Seimo pirmokės Viktorijos Čmilytės-Nielsen maldą „Tepadeda man Dievas” ir atsiuntė pandeminį išsigelbėjimo ratą. Kartais net netikinčiam verta kliautis Dievo malone. Lietuva – unikali šalis.

Visagaliai genai

Viktorijos Čmilytės-Nielsen senelis karo metais gerai valdė tanką, buvo įvertintas. Šiaulių apylinkėse pamušus jo valdomą tanką, buvo kontūzytas. Ilgai gydytas Šiaulių ligoninėje, taip ir pasiliko šiame mieste.

***

Senelis vykdomajame komitete ėjo finansininko pareigas. Buvę jo bendradarbiai pasakojo, kad tai buvo nepaprastų gabumų finansininkas, skrupulingai, tarsi turėtų žydišką geną, tvarkęs finansų dokumentus, akylai sekęs, kad į šoną nenuklystų nė viena valdiška kapeika.

Tvarkingai apsirengęs, pasitempęs, punktualus kaip šveicariškas laikrodis, rūpestingas, atidus, draugiškas, nė lašo negeriantis net per didžiąsias šventes, nerūkantis, buvo tikro tarybinio tarnautojo etalonas. Visi juo žavėjosi. Kalbėjo senelis tik rusiškai.

Netikėta žinia

Netikėtai pasklido žinia, kad senelio sūnus, Viktorijos Čmilytės-Nielsen tėvas, Čmilis Viktoras Ivanovičius, vykdo slaptas KGB užduotis, yra KGB rezervistas! Tęsdamas Viktorijos senelio, savo tėvo, tankisto, tradiciją, Čmilis V.I. 1985-aisiais įstojo į Smolensko politinę tankistų-artileristų mokyklą ir baigęs ją gavo vyr. leitenanto laipsnį. Neliko abejonių, kad Čmilis V.I. taps etatiniu kagėbistu. Buvo laukiama papildomo etato.

***

Bendradarbių dėmesys senelio personai prislopo. Niekas viešai neklausinėjo, kodėl jo sūnus tapo uoliu KGB rezervistu. Gal jis savo slaptas užduotis vykdo ir per savo tėvą, Viktorijos senelį. Visi liko draugiški, bet suklusę.

***

Viktorijos senelis, jo sūnus Viktoras, Viktoro duktė Viktorija („Viktorija” – „pergalė”, lot.) puikiai žaidė ir žaidžia šachmatais. Viktorija dabar – ir politiniais šachmatais. Visi trys puikūs šachmatininkai gerai numatė ir numato tolimus ėjimus į priekį. Labai tolimus. Taip sugeba tik didmeistriai.

***

Mokslas nėra pasakęs, kada, kaip, kokiomis sąlygomis genai suveiks savaip. Anūkės, dukros Viktorijos genai tikrai neatsako už tėvo ir senelio genų veikimą…

Žiūrim, ką turim

Tataigi, Seimui vadovauja politinės korupcijos byloje teisiamos Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

***

Vyriausybės kabinetui vadovauja atvira, švari, be konservatoriškų prieskonių, gryna liberalė Ingrida Šimonytė.

Akylesnė, dora akis pastebi, kad Seime nebeliko koalicijų! Tik senais bėgiais riedantieji įsivaizduoja kairę ir dešinę puses, sparnus ir valdančiąją koaliciją! Viešai sapnuojančių apstu!

Iš tikrųjų

O iš tikrųjų Seimą, Vyriausybę, prezidentūrą, valstybę po 2020 metų rinkimų yra užvaldžiusi liberalizmo pandemija užsikrėtusių draugų grupė. Viename savaitiniame komentare toks paskutinio lašo padorumo dar nepraradęs apžvalgininkas šią grupę įvardijo nauja sudėtine, jau vieninga savarankiška liberaliąja partija!

Aš jam pritariau ir net paplojau – atskleista nuo visuomenės kruopščiai maskuojama tiesa!

Skaičiuojame

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija Seime yra; ji gausiausia, bet „megztųjų berečių” laikų toje partijoje jau nebėra!

***

95 proc. didžiausios valdančiosios frakcijos narių – kiauri liberalai, užsikrėtę nepagydoma seno liberalizmo šiuolaikinės atmainos pandemija.

***

„Megztųjų berečių” laikų konservatorius Jurgis Razma, tapęs liberalės Seimo pirmininkės pirmuoju parankiniu, konservatoriškai nuvėso ir atsidavė Viktorijos valiai. Tapo uoliu jos adjutantu.

***

Sumanių rinkėjų Briuselio katorgon išsiųsti „megztųjų berečių” laikų konservatoriai Andrius Kubilius su ištikimąja palydove Rasa Juknevičiene pasiutusiai greitai integravosi į užkietėjusių europistų gretas. Čia savo rankelę bus prikišęs daugiaspalvis „liberalistas” Petras Auštrevičius.

***

Na, ir kas? – pasakys monotoniškai nuobodus Tapinas. Rinkėjai visus juos ir toliau laikys konservatoriais ir už juos balsuos. Perauklėti jų neįmanoma.

***

Pone Tapinai, pavasario sesijos metu priėmus visokiomis mandrybėmis užmaskuotą Vienalyčių šeimų įstatymą, prasidės savaiminis persiauklėjimas!

Savaiminio persiauklėjimo procesas valstybei nieko nekainuos.

Konservatorių ar konservatorių rėmėjų sūnus Tomas namo parsiveda liberalų rėmėjų šeimos sūnelį Čmirką ir sako: mes mylim vienas kitą ir tai bus mūsų šeima. Konservatorių šeimos, jų rėmėjų šeimos dukrelė Toma parsiveda konservatorių, liberalų ir t.t. šeimos dukrelę Fomą ir sako: mes mylim viena kitą ir būsime šeima.

***

Pasipylus masiškai vienalyčių šeimų pandemijai, net senųjų „megztųjų berečių” laikų konservatoriai ims persiauklėti savaime!

Priėmus įstatymą, Lietuva patirs masinį vienalyčių santuokų ir kartu senųjų konservatorių pažiūrų piliečių savaiminio persiauklėjimo bumą.

Kas iš to išeis, kol kas pasakyti negaliu. Bet žydros vėliavos tikrai linksmai plazdės savaiminio persiauklėjimo ir vienalyčių šeimų bumo sukeltame vėjyje.

***

Po 2020 metų rinkimų Lietuva stojo į savaiminio persiauklėjimo kelią… po žydrųjų vėliava!

Mažai likę vilties, kad visų rinktas prezidentas Gitanas Nausėda netaps savaiminio persimainymo, totalaus persiauklėjimo, negirdėto valstybės valdymo eksperimento vėliavnešiu.

respublika.lt