Aktualijos

VSD prisipažino, kad netiria ir netirs Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklos. Kodėl Prezidento Rolando Pakso atveju buvo kitaip?

Written by Redakcija · 1 min read

2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos
konferencija Seime „VSD prisipažino, kad netiria ir netirs Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklos. Kodėl Prezidento Rolando Pakso atveju buvo kitaip?“
Dalyvauja:
Š.m. rugpjūčio 07 d. Z. Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime buvo pristatyta Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Reginos Gudienės nutartis, kuria panaikintas Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento (ONKTD) vyr. prokuroro M. Jovaišos nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM (AOTD) vadovų neveikimo netiriant 2016-03-31 Zigmo Vaišvilos pareiškimu pateiktą informaciją apie Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklą – Rusijos Federacija atsisakė pateikti duomenis apie D.
Grybauskaitės darbą 1991 m. TSRS ambasadoje JAV, nes tai yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis ir saugomo asmens duomenų atskleidimas be jos sutikimo, D. Grybauskaitės skirtingų duomenų pateikimas Lietuvos VRK apie šį buvimo JAV laikotarpį 2009 m. ir 2014 m. kandidatės į Lietuvos Prezidentus anketose (2009 m. anketoje nurodyta, kad JAV ji buvo 1991 m., 2014 m. anketoje – 1992 m., kada ji dirbo ne JAV, Lietuvos tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje), taip pat apie priklausymą komunistų partijai (nurodyta tai TSKP, tai LKP), taip pat prašyta išsiaiškinti, kodėl strateginis Lietuvos saugumo partneris JAV
1992 m. Lietuvos Vyriausybei nurodė, kad Lietuvos ambasados JAV antrasis asmuo D. Grybauskaitė per 24 val. privalo išvykti iš JAV. Teismas prokuratūrai nurodė, kad BPK 168 str. 1 d. leidžia atlikti Z. Vaišvilos pareiškime nurodytus veiksmus, t.y. išreikalauti iš VSD ir AOTD informaciją apie pagal Z. Vaišvilos 2016-03-31 prašymą VSD ir AOTD surinktą medžiagą bei jos pateikimą Seimui, o išreikalavus ir nustačius, kad jokia medžiaga nebuvo renkama ir tyrimas nevykdomas, pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str. dėl žvalgybos institucijų vadovų tarnybos pareigų neatlikimo.
Prokuratūra šios teismo nutarties neskundė. Įsiteisėjusi teismo nutartis turi įstatymo galią ir ją vykdyti privalo visi. Tačiau vyr. prokuroras M. Jovaiša, vykdydamas šį teismo įpareigojimą prokuratūrai, nutarė šios informacijos iš AOTD nereikalauti, t.y. teismo nutarties nevykdyti. Jo nuomone, tai nėra AOTD funkcija. 

Tačiau teismo nuomonė priešinga – LR žvalgybos įstatyme šiai žvalgybos tarnybai suteikta teisė ir pareiga vykdyti veiklą krašto apsaugos sferoje Lietuvoje ir užsienyje. Prezidentė D. Grybauskaitė šioje veikloje bene aktyviausiai dalyvauja ir sukelia Lietuvai nemažai grėsmių.
Iš VSD prokuroras M. Jovaiša informacijos apie surinktą medžiagą pareikalavo. VSD direktorius Darius Jauniškis atsakė, kad VSD netyrė ir negali tirti Prezidentės D. Grybauskaitės veiklos. Tuo remdamasis prokuroras M. Jovaiša dar kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žvalgybos vadovų neveikimo.

Šis prokuroro nutarimas apskųstas teismui, nes neįvykdyta privaloma vykdyti teismo nutartis dalyje dėl informacijos apie šį tyrimą išreikalavimo iš AOTD ir dalyje dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl VSD direktoriaus D. Jauniškio, prisipažinusio, kad netiria Prezidentės D. Grybauskaitės veiklos, neveikimo. Teismo nutartį prokuratūra privalo įvykdyti.

VSD direktoriui D. Jauniškiui patvirtinus, kad netyrė ir netirs Prezidentės D. Grybauskaitės veiklos, aptartinas klausimas, kodėl Prezidento Rolando Pakso atveju tai buvo daroma, o Prezidentės Dalios Grybauskaitės atveju – ne. Įstatymas visiems vienodas. Tam bus skirta antroji spaudos konferencijos dalis.