Aktualijos

Vygantas Malinauskas. „Tik nesakykit, kad dienos pabaigoje tai dar labiau nepaskatins rasizmo“

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

Vygantas Malinauskas. „Tik nesakykit, kad dienos pabaigoje tai dar labiau nepaskatins rasizmo“

Riaušininkai ir juos tiesiogiai ar netiesiogiai palaikanti liberalioji žiniasklaida savo veiksmus pateisina mitu apie sisteminį policijos rasizmą. Nurodoma į faktą, kad JAV policija dažniau sulaiko juodaodį nei bet kurios kitos rasinės grupės asmenį. Iš liberalės Aušrinės Armonaitės pasisakymo LRT aktualijų laidoje: „Na, aš ir norėčiau būtent tai suakcentuoti.

Aš nematau diskusijos, ar rasizmo problema egzistuoja Amerikos Jungtinėse Valstijoje ar Lietuvoje, ar bet kur kitur pasaulyje. Ji egzistuoja. Ir kada įvyko, na, toksai tikrai jaudinantis įvykis, tragiškas įvykis, kai pasklido video įrašas, ar ne, kai buvo, na, tikrai neproporcinga perteklinė jėga panaudota prieš juodaodį žmogų, tai natūralu, kad kilo pasipiktinimas. Kažkas prisiminė, jog buvo galbūt, na, irgi sulaikytas ne dėl to, jog kažką padarė, o dėl to, jog yra juodaodis ir priklauso tai rizikos grupei ėė, kuri, na, kuri, na, neva policijos Amerikoje dažniau nusikalsta“.

Galvoju, kad liberalė Aušrinė gana tiksliai apibūdino realią situaciją. Tik, kaip būdinga progresyviems liberalams, viską užtempė ant išankstinių ideologinių klišių, tuo pat metu ignoruodama objektyvius reikšmingus duomenis. Turiu omenyje liberalės teiginį, kad policija kažką daro ne tik todėl, kad priklausai rizikos grupei, bet ir todėl, kad esi juodaodis (tarsi policijos elgesio savaime neįtakotų įtariamojo asmens priklausymas rizikos grupei). Ir Armonaitės teiginį, kad šios grupės atstovai Amerikoje „neva“ dažniau nusikalsta. Suprask, kad faktai, jog šios grupės atstovai dažniau nusikalsta, yra tik kažkoks išmislas.

Tačiau informacijos amžiuje statistika, įskaitant ir statistiką apie nusikalstamumo tarp skirtingų rasinių ar etninių grupių pasiskirstymą, lengvai prieinama iš patikimų šaltinių (nebent ji būtų sąmoningai slepiama kaip Švedijoje, Vokietijoje ar kitose progresyviose ES šalyse). Statistika rodo, kad 2018 JAV afroamerikiečiai sudarė 53 % visų žinomų asmenų, apkaltintų žmogžudyste, ir 60 % visų asmenų, kurie vykdė plėšimus. Tuo metu, kai afroamerikiečiai sudaro tik 13 % procentų visos JAV populiacijos. Iš viso 2018 metais JAV žmogžudysčių aukomis tapo 7407 afroamerikiečiai. Iš jų 9 buvo beginkliai nušauti policijos.

„Washington post“ pateikiamais duomenimis, 2019 metais policija JAV nušovė 1003 asmenis, iš kurių 405 buvo baltieji ir 249 juodaodžiai. Žodžiu, baltasis, dalyvaujantis ginkluotoje konfrontacijoje su policija JAV, rizikuoja būti nušautas daugiau nei 2 kartus negu juodaodis. Tuo tarpu „The Wall Street Journal“ pateikiamais duomenimis, JAV yra 18,5 karto didesnė tikimybė, kad policininkas bus nužudytas juodaodžio vyro, nei kad neginkluotas juodaodis bus nužudytas policijos. Jei dažniau, nei kiti dalyvauji nusikalstamoje veikloje, negali stebėtis, kad tau ir dažniau nei kitiems tenka nukentėti nuo policijos teisėtų ar neproporcingų veiksmų, ar tiesiog apmaudžių policijos klaidų. Nepaisant to, statistika rodo, kad policija (ypač atsižvelgiant į tai, kad pastarieji atsakingi už mažesnį brutalių nusikaltimų procentą) iš tiesų labiau linkusi nušauti baltąjį nei juodaodį nusikaltėlį. Žodžiu, mainstreaminėje žiniasklaidoje ir socialinių tinklų burbuluose populiarus argumentas, kad JAV policija yra rasistinė, nes nuo jos brutalumo dažniau nukenčia juodaodžiai yra lygiai tokia pati „fallacy“, kaip ir argumentas, kad JAV kariuomenė yra rasistinė, nes pastaraisiais metais ji nukauna daug daugiau islamo išpažinėjų nei kitų religijų atstovų…

Kai kuriose pasaulio vietose yra (ar dar neseniai buvo) tarp lietuvių imigrantų neproporcingai daug, lyginant su kitomis etninėmis grupėmis, nusikaltėlių ar asocialiai besielgiančių asmenų. Dėl to tuose kraštuose vietiniai gyventojai į dauguma lietuvių imigrantų (įskaitant ir niekuo dėtus bei padorius tautiečius) įprato žiūrėti nepatikliai, laikyti juos rizikos grupei priklausančiais asmenimis, policija juos atidžiau stebi ir jie dažniau nei vietiniai turi reikalų su policija. Ir man dėl to yra skaudu. Bet tikrai nekyla mintis dėl to vietinius gyventojus (kuriems mano tautiečiai dažniau nei kiti kelia problemų) ar policiją kaltinti rasizmu. Tuo labiau eiti daužyti langų, padeginėti parduotuvių reikalaujant, kad vietos policija būtų labiau tolerantiška mano tautybės nusikaltėlių, nei visų kitų nusikaltėlių atžvilgiu. Jei tai nuo manęs priklausytų, užuot protestavęs prieš policiją ir reikalavęs, kad ji toleruotų mano tautiečių rizikingą elgesį, o vietiniai būtų priversti apsimesti, kad mano tautiečiai nepriklauso padidintos rizikos grupei, imčiausi visų priemonių, kad mano tautiečių tarpe sumažėtų polinkis į nusikalstamą veiklą (kad ir kokios būtų tokio polinkio priežastys). Tai pat viską daryčiau, kad mano tautiečiai savo elgesiu pelnytų vietinių gyventojų pagarbą ir pasitikėjimą. O jei, neduok Dieve, koks nors nusikalstamą biografiją (kaip Floydas) turintis tautietis būtų sulaikytas įtariant padarius nusikaltimą (kaip Floydas) ir policijai panaudojus neproporcingą brutalią jėgą būtų nužudytas (kaip Floydas), žinoma, piktinčiausi. Jei būtų galimybė, prisidėčiau prie taikaus protesto prieš žiaurų policijos elgesį su sulaikytais asmenimis, reikalaučiau teisingumo bei pagarbos visų policijos sulaikytųjų (nepriklausomai nuo kilmės ar rasės) gyvybei. Tačiau nebandyčiau kurti fakenews, kad čia dėl visko dėtas „policijos rasizmas“, nereikalaučiau paleisti policiją, nereikalaučiau išskirtinės policijos tolerancijos mano tautybės nusikaltėliams, neičiau niokoti niekuo dėtų žmonių turto. Ir nedaryčiau iš savo nelaimingo tautiečio „šventojo“. Nes tai būtų nesąžininga ir neteisinga tiek policijos, tiek padorios visuomenės, tiek mano paties dorų tautiečių atžvilgiu.

Pastarojo meto protestai, taip lengvai peraugantys į riaušes, vis labiau atrodo kaip protestas žmonių, kurie nori ir toliau rizikingai elgtis bei rizikuoti visuomenės gerove, bet protestuoja, kad policija su jais elgiasi kaip su padidintos rizikos grupės asmenimis. Protestuotojai pastaruoju metu susitelkė į reikalavimą „defund police“, tai yra atimti iš policijos finansavimą ir ją iš esmės pertvarkyti, kad policija taptų labiau tolerantiška ir pasyvi vienai konkrečiai rasinei grupei priklausančių nusikaltėlių atžvilgiu. Tik nesakykit, kad dienos pabaigoje tai dar labiau nepaskatins rasizmo.