Aktualijos

Vyriausybė atstovauja „Chevron“ interesams

Written by admin · 1 min read

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje Žygaičių bendruomenės nariai antradienį kviečiami į susitikimą su skalūninių angliavandenilių žvalgyba ir gavyba ketinančios užsiimti JAV kompanijos „Chevron“ atstovais. Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys šiame kvietime įžvelgia bandymą imituoti „Chevron“ tarimąsi su bendruomenėmis prieš rugsėjį planuojamą skelbti skalūninių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos konkurso nugalėtoją.

„275 Žemaitijos bendruomenės aiškiai išsakė savo nepritarimą dėl skalūninių angliavandenilių, išgaunamų toksišku ir pavojingu vietiniams gyventojams bei aplinkai hidraulinio ardymo būdu, vietos gyventojai surengė ne vieną protesto akciją ir konferenciją ta tema. Šiandien šie žmonės, bendradarbiaujantys su ilgamečiais geologijos ir naftos pramonės ekspertais, viską žino apie skalūninių dujų gavybos procesus ir jų keliamą pavojų. Vyriausybė, bandydama tarpininkauti ir padėti „Chevron“ „susikalbėti“ su Žemaitijos gyventojais, kviesdama į susitikimą tik aktyviausiai besipriešinančią, matomą žiniasklaidoje Žygaičių bendruomenę, atstovauja ne viešajai Lietuvos piliečių nuomonei, o korporacijų interesams. Tai tėra JAV kompanijos tarimosi su Žemaitijos gyventojais imitacija“, – sakė L.Balsys.

Pasak jo, bendruomenės ne kartą kvietė „Chevron“ kompanijos atstovus dalyvauti jų organizuojamose konferencijose, tačiau šie nė karto nepasirodė, neatsakė į visuomenės klausimus.

Antradienį organizuojamame susitikime Žygaičių bendruomenės nariams ketinama pristatyti „Chevron“ veiklas, pranešimus apie vandens saugumą ir apsaugą, chemines medžiagas, naudojamas hidraulinio ardymo metu bei skalūninių dujų naudą.

Parlamentaro ir Žemaitijos bendruomenių nuomone, Lietuvos Vyriausybė turėtų paskelbti moratoriumą skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos konkurso rezultatų tvirtinimui rugsėjo mėnesį, kol Seime nebus priimtas visas įstatymų, reglamentuojančių skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, paketas, sulauktos naujos su netradiciniais angliavandeniliais susijusios Europos Sąjungos direktyvos bei Europos Komisijos rekomendacijos, o įmonės jau turinčios anksčiau išduotus leidimus bendrai angliavandenilių gavybai, nebus įpareigotos deklaruoti, kokios rūšies išteklius bei kokiais metodais ketina žvalgyti ir išgauti.

„Dabartiniai įstatymai, reglamentuojantys skalūninių angliavandenilių žvalgybą ir gavybą, vis dar turi rimtų spragų. Šiandien naftos kompanijos, kurioms dar iki įstatymų dėl skalūninių angliavandenilių priėmimo, buvo išduoti leidimai jų žvalgybai, gali ieškoti ne tik tradicinės, bet ir skalūninės naftos bei dujų. Dėl šios priežasties, bendruomenėms protestuojant prieš „Chevron“, su šia korporacija susijusios ir jos kontroliuojamos įmonės gali niekieno netrukdomos vykdyti skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, nes jau anksčiau yra gavusios bendras licencijas. Seimo priimta gėdinga Žemės gelmių įstatymo pataisa, leidžianti žemėje laidoti ir laikyti toksiškas hidraulinio ardymo technologijos metu naudojamas atliekas, mano įsitikinimu, prieštarauja Konstitucijai“, – teigė Seimo narys.

Taip pat L.Balsys atkreipė dėmesį, kad iki šiol vis dar nėra suplanuota, kaip vyks hidraulinio ardymo proceso kontrolė, o Lietuvos geologijos tarnybos parengtas projektas neužtikrina skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos saugumo. Šiame projekte nurodoma, kad bendrovė, turinti teisę atlikti hidraulinio ardymo darbus, yra įpareigota apie tai atsakingoms tarnyboms pranešti per 20 dienų, jau po jų įvykdymo – tai yra, po didžiulių kiekių nuodingų chemikalų palaidojimo žemės gelmėse.

alkas.lt