Aktualijos

Vytautas Rubavičius. Gedimino bokšto auka – Lietuvos 100-mečiui

Written by Biciulystė Siūlo · 7 min read

Pamažėle, tačiau vis labiau įsibėgėdamas griūva Gedimino kalnas. Kai kurie žmonės kelia alasą, nervinasi, trukdo atsakingiems organams dirbti bei vadovauti, tačiau mūsų darnios plėtros idėjų pritvinkusios valdžios elgesys solidus – ramiai lūkuriuoja, netrukdydama gamtai dirbti savo tiesioginį, tačiau sykiu ir didelės politinės strateginės reikšmės kupiną darbą. Tokia nuostata ypač pažangiai atrodo kovos su klimato kaita sąlygomis. Nieko nedarome, niekam nekenkiame, o tik už menkas lėšas pagarbiname gamtos galią.

Jau senokai aišku, kad tam tikra dalis save lietuviais prikišamai vadinančių piliečių yra tiesiog įsikibę į visokius su praeitimi juos neva siejančius simbolius. Mat įsivaizduoja iš praeities savo jėgą semią. O visa pažangioji žmonija semia iš dabarties: iš bankų ir europinių aruodų. Su tokiom pažiūrom Lietuvai nepakeliui. Ir ypač artėjant Lietuvos 100-mečiui.

Jau taip vangiai ir skurdžiai tam minėjimui ruošiamasi, kad būtų tiesiog neatleistina kvailystė nepasinaudoti pačios gamtos siūloma proga: Gedimino bokšto griūtimi. Natūralia, be jokių europinių lėšų įsisavinimo. Juk įvykis vienaip ar kitaip paliestų visų Lietuvos tautos piliečių jausmus bei protus. Vargu ar kas galėtų apsimesti nieko nematęs ir negirdėjęs. Bokšto griūtis būtų kupina politinės simbolinės prasmės. Pirmiausia ji reikštų ne griūtį, o naujos Lietuvos tautos išsilaisvinimą iš lietuvybės stereotipų pančių, tos naujos tautos pakilimą ir ryžtingą šuolį į šviesią europinę ateitį, kurioje žiba Andriaus Kubiliaus įžiūrėti ir strategijoje Lietuva 2030 aprašyti globalizacijos rodikliai.

Juk semdamiesi iš praeities mes ne kur nueisime. 100-mečio minėjimas tiesiog skatinte skatina imtis tokio didvyriško šuolio, o ne spyriotis kaip už skvernelio tempiama perbrendusi panelė.

Ką Gedimino bokštas sako tai lietuvybės stereotipų iškvaišintai Lietuvos žmonių daliai? Kas kad Maironio apdainuotai. Kur gi mus verčia tas Maironis žiūrėti? Į tą pačią tamsią praeitį, kurioje jei ir kas švietė, tai vienintelė lenkiška lemputė, kurią vėliau Iljičius pakeitė. Kam mums, Baltijos tigrams, tokia praeitis, kai jau dabar savo žygiais garsėjame Anglijoje, Norvegijoje, Škotijoje, Ispanijoje ir kituose kraštuose, o kiek dar jų dainon ir bylon nesudėta. Turime kuo džiaugtis ir didžiuotis: esame skambiausia Europos Sąjungos styga – Rusija gerai pavaro, o ir NATO sugebėjome prisišaukti.

O jau ta mitinė lietuvybė – ar kas įrodė, kad ji egzistuoja? Vieni stereotipai. Juk jau kadaise Alfredas Bumblauskas ir Nerija Putinaitė parodė ir įrodė, kad lietuvybės mitą sugalvojo sovietiniai okupantai ir naudojo jį Lietuvos žmonėms pavergti.

Pagalvokime ir apie kitą, daug praktiškesnį dalyką: ar Gedimino kalno remontas nors kiek bus atspindėtas pasaulio žiniasklaidoj, ar jis pritrauks naujus turistų srautus? Atsakymas aiškus – ne. O juk senos pilies bokšto griūtis pačiame Europos centre gali sudominti ne vieną leidinį, ypač jei mes patys nepatingėsime tinkamai šią žinią ištransliuoti Europai ir pasauliui, atskleisdami mūsų pasiryžimą šuoliuoti į ateitį ir išsinerti iš ilgai mus dusinusių praeities simbolių ir nacionalizmo gniaužtų. O jei dar ant tų griuvėsių susikabintume vaivorykštės rankomis…

Galima tikėtis, kad šiuo atžvilgiu mūsų tikslinės komunikacijos specialistai nepavestų ir net neprireiktų tų 74 į mygtuką 112 sukištų milijonų. Apsieitų ir su mažesne suma. Kai prireikia Lietuvos piliečiams, mūsų politikai ir specialistai sugeba aukotis. Tad ir Gedimino bokšto griūtis būtų per visą pasaulį nuskambėjusi baltų genčių ainių auka neblėstančiai gero ateities gyvenimo svajai ir naują pažangią Europą kuriančių siekiams. Simbolinė politinė auka, pritrauksianti naujus turistų srautus.

O kas vietoj kalno ir bokšto? Derėtų skelbti visuomeninį idėjų konkursą – tokie nekainuoja. Pirmai pradžiai galėtume galvoti ir apie kokį prūdą, kuriame atsispindėtų praeities nedrumsčiamas Lietuvos teritorijos dangus, gerinantis mūsų santykius su Lenkija. O jau vėliau ir apie vieną kitą meninį akcentą, pavyzdžiui, keliasdešimtmetrinė (aukščiausia regione) aukštų nanotechnologijų kolona su neįžiūrimu paprasta akimi Vyčiu (žiūronai apmokestinami) arba tokių pat technologijų dangun iškeltas ilgas lietvamzdis, iš kurio vanduo virš gatvės nuteka į Nerį.

Nebijokime svajoti, peržengti save, svetingai atsiverkime ateičiai. Tad – drįsk didžioji Lietuvos tauta, ir tepadeda mums gamta.

Komentarai

NorKūnas       2016-12-28 23:13

Paskutiniai Stasio Lozoraičio ištarti žodžiai prieš pat mirtį
buvo tarsi testamentas, raginantis ginti valstybę, jos vientisumą:
“Saugokite mūsų sienas!” (“Proteggere le nostre frontiere!”).
Gedimino kalnas irgi lietuvių supiltas VALSTYBĖS GYNIMUI, tad jo “slinkimas žemyn” gali būti simbolinis ir regimas perspėjimas apie iškilusį mirtiną pavojų tautos
ir valstybės išlikimui.
Daugelio šiandieninio “elito” parsidavėliškumas, todėl suprekinimas ir pardavinėjimas iš esmės nesuprekinamų ir nepardavinėjamų dalykų – politinio suvereniteto, protėvių, partizanų krauju sulaistytos žemės, negimusio žmogaus gyvybės, universitetų ir jų akademinės laisvės, antikonstitucinis atėmimas iš tautos galimybės tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme (realios savivaldos demonstratyvus neleidimas, pataisytas iki neįgyvendinamo referendumo įstatymas) ir pan., taip pat yra akivaizdūs kilmingųjų protėvių dar Viduramžiais vizijose išvysto ir tikrovėje supilto bei perduoto paveldėjimo teise, pirmiausiai moralinio ir politinio, “Gedimino kalno” irimo, jo “slinkimo žemyn” šiuolaikiniai ženklai (paskutinis perspėjimas, kad deramai nesaugomos ir neginamos Lietuvos sienos).

Rado!       2016-12-28 22:08

Kruopščiai ir atsakingai išnagrinėjus dokumentus Vilniaus savivaldybės archyve, nustatyta:
kalnas buvo supiltas kažkokio pil. Gedimino, ( tapatybė dar tikslinama).
Kalno supylimas atliktas be leidimo, be patvirtinto detalaus plano.
Taip pat nustatyta, jog ant neteisėtai supilto kalno savavališkai užimtame valstyb. žemės sklype buvo pastatyti nelegalūs statiniai- bokštas ir nebaigta statyti pilis.
Visi šie statiniai neatitinka A energetinės klasės,  viršija senamiestčio ribose leidžiamą aukštingumą bei darko kraštovaizdį užstodami vaizdą į dangoraižius.
Kadangi visi kalno supylimo bei nelegalių statinių įrengimo darbai vykdyti be patvirtintų projektų, bei nesilaikant ES normas atitinkančių ISo standarų normatyvų, šiuo metu yra avarinės būklės ir kelia pavojų aplinkiniams bei darko miesto įvaizdį
NUTARTA:
Savavališkai supiltą kalną ir ant jo pastatytus nelegalius statinius nedelsiant nugriauti ir sutvarkyti atlaisvintą sklypą kol bus nuspręsta dėl šios komerciškai patrauklios vietos tolimesnio likimo.
Pavesti atsakingoms institucijosms surasti ir atvesdinti nežinia kur esantį pil. Gediminą bei išieškoti iš jo visas nelegalių objektų likvidavimo išlaidas ir patraukti pil. Gediminą administracinėn atsakomybėn už savavališkus veiksmus Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje esančiame valst.žemės sklype.
Už Nutarimą balsuota vienbalsiai. Prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.

šimašiux       2016-12-28 21:05

Patikėkit- visko ir visur negaliu suspėti. Va Brclėjų reikėjo gelbėti, po to švenčiau Kalėdas, dabar ragauju upės vandenį (ar jaučiasi šūdo skonis)…
Iki Naujų nespėsiu. Be šansų. Negaliu gi žaibiškai būti visur, bet kur kur tik extra reikalas koks.
Nebent,…

…Šiurint kokz Reikalasssz!
Va, kai reikėjo Ūsą palydėti link balų,vo tokio Reikalo proga ir suspėjau ir buvau.
Laiku, vietoje ir staigiai!
Ar galima lyginti kažkokio nusmurgusio kalniūkščio reikaliuką su tos Balos REIKALU?
Ten buvo Valstybybinės reikšmės reikalas. O čia,… Vieno iš senamiesčio pakrasčio kvartalo reikšmės dalykėlis.
Tegus kultūros ministerija tvarko.
Prie ko čia Vilniaus savivaldybė?
Savivaldybės pastatas visai kitoje upės pusėje stovi.
Ir beje, tvarkingai, stabiliai.
Nenugrius niekada!

Abdula ibn Burdiuk al hab Kebab ogly       2016-12-28 20:43

Taj viksta tadel kad jus kreivatykiai križonys pagonis.
Butumet muslimai, taj jeigu ne Mahometas, tai kalnas pas Mahometą nueitų ir viskas butu akbar.
O dabar bus babakch.

ausrinamarina       2016-12-28 20:38

Įdomu, palaukit, palaukit-o ar šis Kalnas nežeidžia atbėgėlių religinių jausmų? Ar šio kalno buvimas mūsų progresyvioje sostinėje aplamai suderinams su LGBT teisėmis ir laisvėmis?
Kalnas – homofobiškos vyriškos giminės, pilis- homofobiškos moteriškos giminės. Tipiška hetero kiauliška šeima!
O apgriuvęs kalnas, apgriuvusi pilis būtų jau daug lygeteisiškiau.
Nei kalnas, nei ne kalnas. Nei pilis, nei ne pilis.
Ono!
Taip būtų daug progresyviau

Neo       2016-12-28 20:19

Kalną reikia papuošti tautiniais aprėdais, tuomet nenugrius. Lėšų tam galima gauti įvedus Kalno akcizą. Pažiūrėjai į kalną- susimokėk. Važiuoji ar eini pro kalną- sumokėk. Gyveni netoli kalno- mokėk.
O vaikams būtų suteikta teisė piešti kalną nemokamai.
Kaip mat arsirastų ir Darna ir lėšų Kalno renovacijai. Galima būtų net apšildyti, pilyje sudėti plastikinius langus, o šlaitus išgrįsti trinkelėmis.

AMB trestas       2016-12-28 19:46

Grrriūva? Nu tai liuks! Rrreiškia bus pinigų įsisavinimui.
O tooookiam rrreikalui negalima šykštėti- rrreika kokių porrros milijarrrdų.
Gerrarrrdui.
Nulygintume tą smunkančią smėlio krrrūvą nachrrren, o jos vietoje išlietume naują.
Iš betono!
Ir dvigubai aukštesnį. Su navarrrotais- viduje įrrrengtume daugiaaukštę stovėjimo aikštelę, kazino, prrrekybos centrą.
O naujo kalno šlaitus apmūrrrytume rrraudonu klinkerrriu.
Tuomet kalno šlaituose/sienose galėtume laidoti labiausiai Nusipelnusius-
Tuos “kurie ir TADA dirrrrbo Lietuvai.

Tonny Blet       2016-12-28 20:26

Skelbiame lažybas- statykite sumas už tai ar kalnas nugrius/nenugrius iki Velykų!
Lažybų brokeriai kol kas nustatė šansus 7:3

Butkevyčius       2016-12-28 19:59

Reikia šiuo klausimu sudaryti darbo grupę

Tarabilda       2016-12-28 18:22

Prie stulpo reikėtų pririšt tą Šimašių ir Birulį, aiškinosi du metus, matai jie, kam Gedimino Kalnas priklauso, ar Vilniaus miestui, ar Vyriausybei. Ir įkrėst nuo visos Lietuvos per plikas subines.

Prašalaičiui       2016-12-28 18:48

jūs ir teisus – medžių kirtimą grindė piliekalnių priežiūros reglamentu, tiksliau – jame įrašyta “giliai moksline įžvalga” – anksčiau piliakalniai būdavo laikomi pliki… Ne vienas liaudininkas/etnografas būtent tokiu argumentu draskė akis visiems, kurie rėmėsi gyvenimiška patirtimi – medžių šaknynas sulaiko erozijas.
Bet jūs ir neteisus – kontrargumentuojančių irgi buvo.
Kodėl buvo išgirsti vieni, o ne kiti – štai kur klausimas.
Aktualus ne tik šia tema kalbant: jei pastebėjote, dabar įtraukti visuomenę į klausimų svarstymą ne tik madinga, net ir įteisinta, padaryta privaloma. Tik kas iš to? Susirenka, pasikalba, o laimi tas, kuris turi politinę valią, o jei labai viskas prastai pasisuka, iešmininkais tampa mokslininkai, pagrindę tą politinę valią…
Piliečiams, kuriems dar rūpi valstybės reikalai ne todėl, kad už tai pinigus gauna, reikėtų labai rimtai apsvarstyti, kaip padaryti, kad tos imituojamos piliečių apklausos, konsultacijos ir diskusijos nebūtų tik priedanga

Prašalaitis       2016-12-28 18:3

Ne genijų ten būta, o avinų. Apsižiūrėjo avinai, kad prieš dvidešimt metų sukurptas piliakalnių priežiūros reglamentas (ar kažkas panašaus) draudžia piliakalnius apsodinti, tai ir puolė avinai ų taisyklių laikytis. Kas blogiausia, kad ketinimas niekam neužkliuvo. Pamenu, kai pamačiau kalną nuskustą savo akimis nepatikėjau.

Lizdeikos košmaras       2016-12-28 19:30

“-Ir kol stovės šis Kalnas, kol stovės ant kalno Pilis- tol gyvuos Gedimino Valstybė.
Ir kai nugrius paskutinis pilies Bokštas, kai nebeliks Kalno- atsivers Nebūties bedugnė į kurią nugarmės Lietuva iki paskutinio lietuvio.
Ir kauks tuomet šiose žemėse stepių vilkai, o lietuvių niekas nebeprisimins ir neapgailės…”

Kai Vilniaus meras nesuvokia savęs visų pirma kaip lietuvio, kaip piliečio/pilėno, o kaip koks kumetys dairosi prievolių raštų, ko dar tikėtis…
Gedimino kalnas be dokumentų egzistuoti negali.
Neturi teisės.
Visas teises turi tik tie kurie iš Gedimino gavo Lietuvą kaip palikimą.
Nachaliavai.
Kas dykai turima tas nevertinama.
Vertė suvokiama per prakatą. Arba per kraują.
Na, mūsų ponai prakaitui alergiški, (kvapas prikiša ponams jų kumetišką kilmę).
Reiškia suvokimas bus duotas per kraują ir ašaras.
Kai bus prarasta negrįžtamai…

kas žino ir kas nežino       2016-12-28 14:57

kiekvienas kaimo runkelis žino kad medžiai sutvirtina šlaitus – bakalaurai ir magistrai – nežino? Yra toks posakis iš didelio rašto išėjo iš krašto. Ar išeis dėl didelio rašto iš krašto Gedimino klanas, pagyvensim pamatysim.

tiesos.lt