Aktualijos

Vytauto Didžiojo universitetas siekia tapti lietuvių išeivijos centru

Written by admin · 5 min read

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) nuo šiol kuruos lietuvių išeivijos studentus, vasaromis atvykstančius į Lietuvą atlikti profesinės praktikos. Tokį susitarimą praėjusią savaitę pasirašė VDU ir JAV lietuvių bendruomenės atstovai – VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka ir JAV lietuvių bendrijos pirmininkas Vytautas Maciūnas.

„Ši sutartis mums labai reikšminga, nes tai – kur kas didesnio projekto, kurį pavadinome Pasaulio lietuvių akademija, dalis. Simboliška, kad universitetas, kuris prieš du dešimtmečius buvo atkurtas bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis, šiandien siekia vėl atsigręžti į savo ištakas ir vykdyti tautos vienijimo misiją, padėti išeivijos lietuviams užmegzti arba atnaujinti ryšius su Lietuva“, – sakė VDU rektorius prof. Z. Lydeka.

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (sutr. LISS) programa vykdoma jau nuo 2005 metų. Kiekvieną vasarą pagal šią programą lietuvių išeivijos studentai atvykdavo į Lietuvą stažuotis įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose.

„VDU indėlis šią programą turėtų dar labiau parturtinti: savo lėšomis universitetas skirs atsakingus VDU dėstytojus – praktikos vadovus, kurie sudarys individualią stažuotės programą kiekvienam universiteto kuruojam studentui, taip pat nemokamai apgyvendins universiteto bendrabutyje, suteiks galimybę lankyti lietuvių kalbos pamokas“, – sakė Z. Lydeka.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmingai atliktą praktiką VDU kuruotiems šios programos studentams bus įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai baigtą profesinę stažuotę ir įskaityti akademinius kreditus. Šie kreditai bus atitinkamai įvertinti studentui vasaros grįžus į JAV ar Kanados universitetus. 2010 metais stažuotę Lietuvoje atlikti ketina 58 išeivijos lietuvių studentai, šiemet jiems bus organizuota ir plati Lietuvos pažintinė programa.

„Stažuočių programa skirta vienyti mūsų išsibarsčiusią tautą, nors trumpam sugrąžinant išeivijos jaunimą į lietuvišką visuomenę, suteikiant jiems progą susipažinti su savo srities profesionalais iš Lietuvos. Praktikos metu užsimezga ilgalaikis profesinis bendradarbiavimas, o grįžę į namus studentai tarsi tampa Lietuvos „ambasadoriais“, nes savo bendraamžių tarpe skleidžia pozityvias žinias apie Lietuvą“ , – apie šių stažuočių naudą pasakojo JAV lietuvių bendrijos vykdomoji vicepirmininkė Birutė Bublienė.

VDU indėlis vienijant pasaulio lietuvius neapsiribos vien veikla kuruojant studentų stažuotes, nes ši iniciatyva – tai didesnio socialinio projekto, pavadinto Pasaulio lietuvių akademija, dalis. Pasaulio lietuvių akademijos tikslas – burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra. Šis projektas vienija daug veiklų: visus metus organizuojamus kursus, mainų programas, stažuotes, nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai – ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

„Trokštame, kad Vytauto Didžiojo universitetas taptų viso pasaulio lietuvių akademiniu branduoliu – to sieksime palaikydami glaudžius ryšius, vykdydami kultūrinę ir vertybinę integraciją. Geografiniai atstumai šiais laikais tampa nebe tokie svarbūs, kur kas aktualiau – tarp nutolusių žmonių išlaikyti idėjinius ryšius. Kalbant apie lietuviškąją tapatybę, mums svarbiausia ne genetinis ryšys, o bendri interesai, domėjimasis Lietuvos kultūra ir mokslu“, – apie šį projektą sakė jo koordinatorė Vida Bagdonavičienė.

Įvairios veiklos, palaikant ryšius su lietuvių diaspora, Vytauto Didžiojo universitete vykdomos jau ne vienerius metus: 11 metų iš eilės čia organizuojami lietuvių kalbos vasaros kursai, 10 metų veikia VDU Išeivijos studijų centras, kuriame kaupiamas ir tiriamas lietuvių išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinis, politinis bei mokslinis palikimas. Universitete neseniai pradėta vykdyti Migracijos politikos ir lietuvių diasporos studijų magistrantūros programa, studentams suteikianti išsamių žinių apie migracijos procesus, lietuvių diasporos kultūrinį ir intelektualinį paveldą.

„Tikimės, kad įvairias iniciatyvas sujungsianti Pasaulio lietuvių akademijos idėja padės šias veiklas dar labiau išplėtoti. Šią vasarą, be stažuočių programos, VDU imsis vykdyti dar vieną iniciatyvą – vasaros kursus „Refresh in Lithuania“, skirtus jungti visus užsienyje gyvenančius lietuvius, atkurti jų ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva“, – pasakojo V. Bagdonavičienė.

Daugiau informacijos teikia:
Vida Bagdonavičienė
Projekto koordinatorė

Mob. 8 679 71289

El. paštas pla@isc.vdu.lt
***
Dar daugiau aktualios informacijos žurnalistams rasite tinklalapyje www.vdu.lt: pranešimai spaudai skelbiami adresu http://www.vdu.lt/apie-vdu/pranesimai-spaudai.html, nuolat atnaujinamus ir papildomus renginių anonsus rasite čia: http://www.vdu.lt/lt/events.

Nuotraukų iš VDU gyvenimo galite rasti „Flickr“ socialiniame tinkle adresu http://www.flickr.com/photos/vdu.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) nuo šiol kuruos lietuvių išeivijos studentus, vasaromis atvykstančius į Lietuvą atlikti profesinės praktikos. Tokį susitarimą praėjusią savaitę pasirašė VDU ir JAV lietuvių bendruomenės atstovai – VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka ir JAV lietuvių bendrijos pirmininkas Vytautas Maciūnas.

„Ši sutartis mums labai reikšminga, nes tai – kur kas didesnio projekto, kurį pavadinome Pasaulio lietuvių akademija, dalis. Simboliška, kad universitetas, kuris prieš du dešimtmečius buvo atkurtas bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis, šiandien siekia vėl atsigręžti į savo ištakas ir vykdyti tautos vienijimo misiją, padėti išeivijos lietuviams užmegzti arba atnaujinti ryšius su Lietuva“, – sakė VDU rektorius prof. Z. Lydeka.

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (sutr. LISS) programa vykdoma jau nuo 2005 metų. Kiekvieną vasarą pagal šią programą lietuvių išeivijos studentai atvykdavo į Lietuvą stažuotis įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose.

„VDU indėlis šią programą turėtų dar labiau parturtinti: savo lėšomis universitetas skirs atsakingus VDU dėstytojus – praktikos vadovus, kurie sudarys individualią stažuotės programą kiekvienam universiteto kuruojam studentui, taip pat nemokamai apgyvendins universiteto bendrabutyje, suteiks galimybę lankyti lietuvių kalbos pamokas“, – sakė Z. Lydeka.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmingai atliktą praktiką VDU kuruotiems šios programos studentams bus įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai baigtą profesinę stažuotę ir įskaityti akademinius kreditus. Šie kreditai bus atitinkamai įvertinti studentui vasaros grįžus į JAV ar Kanados universitetus. 2010 metais stažuotę Lietuvoje atlikti ketina 58 išeivijos lietuvių studentai, šiemet jiems bus organizuota ir plati Lietuvos pažintinė programa.

„Stažuočių programa skirta vienyti mūsų išsibarsčiusią tautą, nors trumpam sugrąžinant išeivijos jaunimą į lietuvišką visuomenę, suteikiant jiems progą susipažinti su savo srities profesionalais iš Lietuvos. Praktikos metu užsimezga ilgalaikis profesinis bendradarbiavimas, o grįžę į namus studentai tarsi tampa Lietuvos „ambasadoriais“, nes savo bendraamžių tarpe skleidžia pozityvias žinias apie Lietuvą“ , – apie šių stažuočių naudą pasakojo JAV lietuvių bendrijos vykdomoji vicepirmininkė Birutė Bublienė.

VDU indėlis vienijant pasaulio lietuvius neapsiribos vien veikla kuruojant studentų stažuotes, nes ši iniciatyva – tai didesnio socialinio projekto, pavadinto Pasaulio lietuvių akademija, dalis. Pasaulio lietuvių akademijos tikslas – burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra. Šis projektas vienija daug veiklų: visus metus organizuojamus kursus, mainų programas, stažuotes, nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai – ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

„Trokštame, kad Vytauto Didžiojo universitetas taptų viso pasaulio lietuvių akademiniu branduoliu – to sieksime palaikydami glaudžius ryšius, vykdydami kultūrinę ir vertybinę integraciją. Geografiniai atstumai šiais laikais tampa nebe tokie svarbūs, kur kas aktualiau – tarp nutolusių žmonių išlaikyti idėjinius ryšius. Kalbant apie lietuviškąją tapatybę, mums svarbiausia ne genetinis ryšys, o bendri interesai, domėjimasis Lietuvos kultūra ir mokslu“, – apie šį projektą sakė jo koordinatorė Vida Bagdonavičienė.

Įvairios veiklos, palaikant ryšius su lietuvių diaspora, Vytauto Didžiojo universitete vykdomos jau ne vienerius metus: 11 metų iš eilės čia organizuojami lietuvių kalbos vasaros kursai, 10 metų veikia VDU Išeivijos studijų centras, kuriame kaupiamas ir tiriamas lietuvių išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinis, politinis bei mokslinis palikimas. Universitete neseniai pradėta vykdyti Migracijos politikos ir lietuvių diasporos studijų magistrantūros programa, studentams suteikianti išsamių žinių apie migracijos procesus, lietuvių diasporos kultūrinį ir intelektualinį paveldą.

„Tikimės, kad įvairias iniciatyvas sujungsianti Pasaulio lietuvių akademijos idėja padės šias veiklas dar labiau išplėtoti. Šią vasarą, be stažuočių programos, VDU imsis vykdyti dar vieną iniciatyvą – vasaros kursus „Refresh in Lithuania“, skirtus jungti visus užsienyje gyvenančius lietuvius, atkurti jų ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva“, – pasakojo V. Bagdonavičienė.

Daugiau informacijos teikia:
Vida Bagdonavičienė
Projekto koordinatorė

Mob. 8 679 71289

El. paštas pla@isc.vdu.lt
***
Dar daugiau aktualios informacijos žurnalistams rasite tinklalapyje www.vdu.lt: pranešimai spaudai skelbiami adresu http://www.vdu.lt/apie-vdu/pranesimai-spaudai.html, nuolat atnaujinamus ir papildomus renginių anonsus rasite čia: http://www.vdu.lt/lt/events.

Nuotraukų iš VDU gyvenimo galite rasti „Flickr“ socialiniame tinkle adresu http://www.flickr.com/photos/vdu.