Aktualijos

Žemaitija nenori būti išgręžta ir sunaikinta

Written by admin · 6 min read

Liepos 17 d., trečiadienį, Žemaitijos bendruomenės, visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Seimo nariai ir vietos valdžia susirinko į Kvėdarną (Šilalės raj.) į regioninę konferenciją „Ar reikia Lietuvai tokių skalūninių dujų?

Pirma netikėta žinia susirinkusiems – „LL investicijų“, o tuo pačiu – ir „Chevron“ atstovai atsisakė dalyvauti konferencijoje. Be to, Šilutės merui Jonui Gudauskui teko aiškinti susirinkusiems, apie ką jis šnekėjosi su prieš kelias dienas privataus pokalbio pas jį atvykusiems TS-LKD pirmininku Andriumi Kubiliumi ir „LL investicijų“ atstovų Ignu Vaičeliūnu. Bet kokiu atveju – tai blogas ženklas bendruomenėms.

Akivaizdu ir tai, kad „Chevron“ bendravimo stilius nesikeičia – jiems svarbus tik valdžios pritarimas. Galų gale – kaip vertinti tokį konservatorių vadovo asmeninį angažavimąsi? Ar tai nekvepia politine korupcija?

Labai lauktas akademikas Gediminas Motuza, nors ir negalėjo dalyvauti, atsiuntė laišką, kuriame, be kita ko, parašė: „Išsklaidytųjų angliavandenilių gavybos konkursas buvo paskelbtas skubotai, tam tinkamai nepasiruošus – neatlikus strateginio poveikio aplinkai vertinimo, atsižvelgiančio į šios rūšies angliavandenilių gavybos ypatumus, neparengus reikalingų teisės aktų. Skalūnų dujų gavybos planai tapo itin pavojingi po to, kai Seimas priėme drastiškas Žemės gelmių įstatymo pataisas, leidžiančias neribotais kiekiais laidoti žemės gelmėse bet kokias toksiškas medžiagas, susidarančias hidraulinio ardymo metu be atskiro leidimo, neatsižvelgiant, kad šios srities žinovai – praktikai ir mokslininkai laiko šią veiklą pavojinga, pripažįsta realią geriamo požeminio vandens užteršimo grėsmę ir pasisako prieš toksinių medžiagų naudojimą hidrauliniam ardymui. Rūpintis ekonomika ir energetiniu saugumu būtina, bet to negalima daryti beatodariškai rizikuojant, aukojant kitas vertybes – švarią gamtos aplinką, žmonių sveikatą. Tai vertybės, kurių negalima vertinti vien materialiais dalykais, todėl jomis negalima ir rizikuoti“.

Geologijos tarnybos direktoriaus Juozo Mockevičiaus pranešimas buvo išklausytas be susidomėjimo. Jame nebuvo detaliai paliesta nė viena opi gyventojams problema. O patikinimai, kad skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos procesas bus tinkamai kontroliuojamas jau kuriamų tarnybų, daugelio tiesiog neįtikina. Ar gali būti patikima informacija, kai anksčiau plačiai reklamuojamos nerealiai pigios skalūnų dujos šį kartą JAV Energetikos agentūros, anot J.Mockevičiaus, buvo įvardytos kaip skalūninė nafta.

Šis faktas įstrigo. Skalūnų dujų, pasirodo, turime nerealų skaičių – lygiai 0. O gal išties viskas daroma, kad tokiomis manipuliacijomis skaičiais ir pavadinimais būtų pasiektas pagrindinis tikslas – pasirašyti sutartį, o po to elgtis pagal savo supratimą? O mūsų pačių rinkta valdžia tik tiek ir tegali – tarpininkauti tokiam verslo planui?

Geologo-praktiko, turinčio 25 metų stažą, Edinburgo universiteto magistro Vytauto Švanio pranešimas nepaliko susirinkusiems abejonių, kad ateinanti grėsmė – reali ir neišvengiama. „Nesvarbu, skalūnų dujų ar skalūnų naftos, bus ieškoma, nes gavybos technologija ta pati. Ji ypač tarši ir keliolika kartu brangesnė nei paprastų angliavandenilių išgavimas, todėl mums dujos neatpigs, kaip atsitiko JAV. Ten visai kita situacija.

Vytas Švanys dar kartą aptarė skalūnų gavybos technologijos ypatumus ir keliamas grėsmes. Kadangi hidraulinio ardymo procesas nėra visiškai valdomas, plyšiai gali kilti iki 1200 m, sujudinti druskingi vandenys pro plyšius kils į viršų, o kartu su juo – ir chemija užterštas technologinis vanduo, kurio dalis lieka po hidraulinio ardymo. Kolonos gręžiniuose, nors ir betonuojamos, bet netolygiai. Baseinai su panaudotu užterštu, gamtai ir žmogaus sveikatai pavojingu vandeniu kels grėsmę, nes dar nėra sugalvota jo valymo technologijų. Kas garantuos, kad tie milžiniški technologinio vandens kiekiai nepateks į upes ar nebus palaidoti tuščiose žemės gelmių ertmėse? Asmeninės atsakomybės už gresiančią ekologinę katastrofą jokia valdžia neprisiims. Nėra įstatymo, kuris įpareigotų juos tai padaryti.

Vytauto Švanio pranešimas ir aktyvi pilietinė pozicija sulaukė audringo pilnutėlės salės pritarimo.

Žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys pastebėjo „naujovę“ – skalūnų dujų mes neturime. Tai ko vertos kalbos apie energetinę nepriklausomybę nuo „Gazprom“? Visi įstatymų pakeitimai, padaryti neseniai ir garsiai pavadinti aplinkosauginiais, iš esmės yra naudingi „Chevron“, nes panaikinta vienintelė buvusi kliūtis – draudimas laidoti žemės gelmėse pavojingas ir toksiškas medžiagas. Darbiečio Raimundo Paliuko pataisa, už kurią balsavo dauguma Seimo narių, leidžia laidoti technologinį skystį, likusį po hidraulinio ardymo. Išreklamuota kaip saugiklis, gegužės mėn. Seime priimta PAV pataisa, kuri leistų bendruomenėms dalyvauti vertinant poveikį aplinkai ir uždėti veto šiai pavojingai veiklai, greičiausiai galios neilgai – jau senokai įregistruota socialdemokrato Algirdo Syso pataisa, kuri, jei bus priimta, išeliminuos bendruomenes iš PAV sprendimo. Seimo narys L.Balsys įregistravo „anti-Syso“ pataisą. Bet ir ji gali būti užblokuota.

Nuspręsti, koks bus mokesčio dydis skalūnų dujų gavybai, Vyriausybė vis dar nesiryžta. Panašu, kad laukiama, kol „Chevron“ bus paskelbtas konkurso nugalėtoju ir tokių atveju, jei mokesčio dydis bus nepakeistas, jam galios senas – nuo 2 iki 18 %, kuris iki šiol taikomas naftos gavybai. Pastebėtina, kad naftininkai vidutiniškai sumoka iki 5 %. Akivaizdu – reikia suprasti vargšus naftininkus ir dujininkus ir pasirūpinti, kaip palengvinti jiems pelno gavimą, kaitaip jie gali supykti ir pasitraukti, nesusikrovę turtų ir neužnuodiję mūsų žemių ir vandens.

Žaliųjų atstovas Rimantas Braziulis, kreipdamasis į pilnutėlę salę, paklausė: ar jie aktyvūs piliečiai ar panašūs į įkyrius teisybės ieškotojus, gal net riaušininkus, kurie stebimi specialiųjų tarnybų? Kodėl stebimi? Nes gali imti ir pradėti ginti savo žemę. O šito niekaip nesupranta ponas Thomas Haseltonas, kuris net neapsimeta, jog su bendruomenėmis tarsis. „Dėl ko hiena turi tartis su stirna?“ – sarkastiškai pastebėjo R.Braziulis. Jis konstatavo faktą, kad mūsų valstybės vadovai eina prieš savo krašto žmonės. Prasidėjus aktyviai skalūnų dujų (naftos) gavybai 10 tūkstančių Žemaitijos ūkininkų gali būti nuvaryti nuo savo žemių. „Užteršti žemę ir vandenį, vadinasi, priversti žmonės kraustytis kitur“, – sakė R.Braziulis. Kitos Lietuvos nebėr. Nebent koks rezervatas, kaip indėnams.

Aktyvių piliečių sambūrio koordinatorė Justina Vidzėnė išsamiai papasakojo, kaip „tyliai“, Lenkijos valdžiai ir informacijos priemonėms nepastebint, vyksta dalies piliečių pasipriešinimas skalūnų dujų gavybai. Neigiamos pasekmės jaučiamos po seisminių tyrimų – skilinėja namų sienos, sugadinta melioracijos sistema. Lenkų ūkininkai pasakė: kovokite ir neleiskite „Chevron“ padaryti nė vieno žingsnio – jei leisite įkelti jiems vieną koją, jie nušluos jus be jokio gailesčio.

Penktadienį, liepos 19 d., Aplinkos ministerijoje rinksis angliavandenilių konkurso komisija iš 7 žmonių, atstovaujančių kelioms ministerijoms. Nėra net paskelbta, kas tie žmonės. Žinoma, tik tiek, kad vienas iš jų – Geologijos tarnybos direktorius J.Mockevičius. O visi kiti? Ar gali nepaviešintų asmenų komisija nulemti Žemaitijos ir visos Lietuvos ateitį?

-.-.-.-.-
Jonas Nairanauskas: „Jeigu pilies gynybą išduoda vadai, pilėnai ginasi viduje“

Svetlana Martyniuk  
Liepos 16 d. Vilniuje vyko keletas svarbių renginių skalūnų dujų tema. Nacionalinėje Dailės galerijoje vyko ES šalių aplinkos apsaugos ministrų susitikimas. Vienas iš klausimų – skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos aspektai. Atvykusius į susitikimą pasitiko aktyvių piliečių piketas su reikalavimais neleisti Lietuvoje ypač taršios ir kenksmingos aplinkai, žemės gelmėms ir žmonių sveikatai hidraulinio ardymo technologijos.

Pirmą kartą per pusmetį prie protestuotojų priėjo besišypsantis Aplinkos ministras V.Mazuronis. Trumpai pašnekėjęs, jis savo pasisakymą užbaigė žodžiais: „Ir gamtą reikia saugoti, ir nelikti su pliku užpakaliu“. Tarsi vienintelis būdas to pasiekti – leisti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą, nekreipiant dėmesio į neišvengiamą ir jokiais pinigais nepataisomą žalą? Su piketuotojais bendravo ir atskirų valstybių atstovai. Vienas iš Turkijos delegacijos atstovų, pasikalbėjęs su piketuotojais ir palaikydamas juos, sutiko trumpai pastovėti su vienu iš plakatų rankose „Skalūnų dujų gavyba = Ekocidas = Genocidas“. ES Aplinkos apsaugos agentūros atstovas pažadėjo perduoti piketo dalyvių žinią visiems susirinkusiems.

Vėliau BNS patalpose Žemaitijos atstovai surengė spaudos konferenciją „Gazprom atstovo išpažintis“, kurioje Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas paneigė LNK liepos 11d. paskleistą melą apie jam išmokėtus „Lietuvos dujų“ pinigus. Tokią kompensaciją įgyvendinant Lietuvos valstybės ir ES remiamą projektą gavo daugiau nei 500 žmonių, per kurių žemes driekiasi magistralinis dujotiekis, sudarysiantis galimybę integruoti būsimą SGD terminalą į Lietuvos gamtinių dujų rinką. „Apie šį faktą, kad gavau, kaip ir kiti piliečiai, finansinę kompensaciją už sugadintą mišką, paskelbiau dar vasario 6 d. „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje pas E. Jakilaitį. Kam reikėjo traukti ir visiškai iškreipti tą informaciją, iš melo padarant sensaciją?

Seimo narys, Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys pasakė, kad kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą su prašymu ištirti, ar nebuvo falsifikuojamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko A.Butkevičiaus interviu 2013 m. liepos 11 d. LNK žinių reportaže.

„Nevyriausybinių organizacijų pateikta informacija leidžia susidaryti nuomonę, kad žinių siužete rodomi Premjero pasisakymai dėl Žygaičių bendruomenės veiklos yra nesusiję su šiuo klausimu, o A.Butkevičiaus atsakymuose naudojamos frazės buvo „iškirptos“ iš diena anksčiau įvykusios spaudos konferencijos, kurioje Ministras pirmininkas atsakinėjo į visai kitus žurnalistų pateiktus klausimus. Aš pats tris dešimtmečius dirbau televizijos žurnalistu, todėl esu tikras, jog tokie metodai nesuderinami su Europinė demokratija“, – teigė L.Balsys.

Jonas Nairanauskas dar kartą priminė žurnalistams, kad „LL investicijų“ ir“ Chevrono“ atstovų bendravimas su bendrovėmis prasidėjo iš pat pradžių nuo melo, apgaulės ir grasinimų. Apie paskutinį atvejį, kai „Minijos naftos“ teritorijoje jos direktorius ponas T.Haseltonas panaudojo fizinį smurtą prieš Vilkyčių bendruomenės atstovą Darių Vilį, papasakojo pats Darius. „Buvau užpultas tuo momentu, kai jau ėjau išėjimo link, supratęs, kad mūsų, bendruomenių atstovų, neįleis kartu su Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariais. Buvau užpultas ir parblokštas ant žemės. Ir nors Seimo nariai gėdijo T.Haseltoną ir ragino jį atsiprašyti, jis to taip ir nepadarė“.  

Jonas Nairanauskas pridūrė, kad melas, apgaulė, grasinimai ir smurtas lydi visa bendravimo su „LL investicijomis“ ir „Chevronu“ laikotarpį. Ar tai galima pakeisti iki šio penktadienio, liepos 19 d., kai Geologijos tarnybos komisija žada paskelbti konkurso nugalėtoju Rietavo-Šilutės plote Chevron kompanija? Visi prisimena premjero A.Butkevičiaus žodžius, kad „be bendruomenių pritarimo niekas nebus daroma. „Dar vienas plačiai skleidžiamas,melas, kad Žygaičiai neįeina į paskelbta konkursų plotą.

Seimo narys L.Balsys pasakė, kad jei jau ir ieškoti sąsajų su Gazpromų ir Rusijos energetika, tai reikėtų pasidomėti, iš kur į Lietuva atvyko ponas T.Haseltonas su žmona Natalija. Atvyko jis iš Permės, kur iki šiol turi verslo interesų, nes ten dirba jo įkurta įmonė „Odin Energy“.
Buvo ir žurnalistų, klausiančių, iš kokių pinigų vykdomos pasipriešinimo skalūnų dujų akcijos. Anot J.Nairanauko, pilietinė pareiga ginti žemę, vandenį ir savo prigimtines teises, ką garantuoja Orhuso konvencija, didelių pinigų nereikia. „Kai važiojame į Vilnių, dalijamės kelionės išlaidomis. Šiandienos spaudos konferencija apmokėjau savo lėšomis. Plakatus pagaminti daug nekainuoja.

Kai buvo paklaustas, kas labiausiai palaiko šioje nelygioje kovoje, kai piliečių nepalaiko valdžia, Jonas Nairanauskas atsakė: „Vidinis įsitikinimas, kad kitaip elgtis negalima.“Jeigu pilies gynybą išduoda vadai, piliečiai ginasi viduje. Taip ir mes darysime“.

Pasiklausus tos pačios dienos, liepos 16-tosios, pagrindinių TV kanalų laidas, paaiškėjo, kad žurnalistai melą tiražuoja ir toliau. Ką reiškia TV3 Žinių vedėjo žodžiai, kad „pastaruoju metų Žygaičių bendruomenės reputacija pašlijo“? Vienas kanalas paskleidė melą, o kiti kartoja su pasimėgavimu.

Išties propagandiniame fronte nieko naujo.

tiesos.lt