Aktualijos

Zigmantas Šėgžda. Siekiama paralyžiuoti teismų darbą

Written by Redakcija · 2 min read

 Teisėjų taryba siekia paralyžiuoti teismų darbą, teisėjams – „mamadieniai“?

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=10040:a-valantino-teiseju-taryba-siekia-paralyziuoti-teismu-darba-teisejams-mamadieniai-ivedama-diktatura&catid=31&Itemid=101

2020-03-16 dieną Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas pasirašė dokumentą, kuris drastiškai apribojo teisėjų funkcijas. Dokumente pateikta nuoroda į Vyriausybės nutarimą dėl karantino. Teisėjų tarybos dokumente nurodyta, kad teisėjų funkcijos, susijusios su teisingumo vykdymo veikla, esą turi būti vykdomos, tačiau iš karto  pateiktas draudimų sąrašas, kuriais teisingumo vykdymas Lietuvoje iš esmės uždraudžiamas. Kaip uždraudžiamas? Uždraudžiamas atšaukiant visus suplanuotus teismo posėdžius bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, teisme sustabdytas tiesioginis asmenų aptarnavimas. Beje, teismams nėra uždrausta žodinio proceso tvarka vykdyti represijas – spręsti žmonių suėmimo ir vaikų atėmimo iš šeimų („paėmimo iš nesaugios aplinkos“) klausimus.

Teismų įstatymo 119 straipsnyje apibrėžiama, kad  Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą. To paties įstatymo 120 straipsnyje pateiktas baigtinis Teisėjų tarybos kompetencijų sąrašas. Konstitucija ir kiti teisės aktai niekam nesuteikia teisės riboti teisėjų funkcijas. Šiuo atveju Teisėjų tarybai ar teismų pirmininkams išimtys netaikomos.

Ironiška, kad taip vadinami nepriklausomi Lietuvos teismai kovo 16-ąją užsirakino duris ir toliau paklusniai vykdo, kažin, ar teisėtas Teisėjų tarybos rekomendacijas.

Pasiremkime Vilniaus regiono apylinkės teismo pavyzdžiu. Apie skandalą teisme sužinojau iš teisėjo Marjan‘o Gerasimovič. Prezidento G.Nausėdos paskirta šio teismo pirmininkė ir teisėja Jolanta Bagdonienė pirmąją karantino dieną… teisme nepasirodė.

2020-03-20 paskambinau pirmininkės padėjėjai ir atstovei  ryšiams su visuomene Laimai Matulytei. Į  klausimą, ar teismo pirmininkė dirba šiuo metu, padėjėja po penkių sekundžių pauzės reagavo ne į temą: „Mmm… taip, darbas teismo nėra nutrūkęs.“ Pokalbio eigoje L.Matulytė  itin nenoriai atskleidė, kad kovo 16-ąją J.Bagdonienė buvo… „mamadienyje“(!). Į klausimą, kokiu pagrindu J.Bagdonienės nėra darbo vietoje,  L.Matulytė atsakė taip: „Žinokit, reikėtų pasižiūrėti, pasitikslinti, nes aš dirbu nuotoliniu būdu…“ Daugiau žinių apie tai, kur yra J.Bagdonienė, iš pirmininkės padėjėjos išpešti nepavyko.

Panašu, kad pačią dramatiškiausią teismo darbuotojams ir teisėjams dieną (kovo 16-oji – pirmoji karantino diena) teismo pirmininkė paspruko nuo atsakomybės – visus juos paliko likimo valiai! Ir kodėl būtent tą lemtingą pirmadienį J.Bagdonienė susiorganizavo nedarbo dieną – „mamadienį“? Teismo tinklalapyje jos darbotvarkė viešai paskelbta – teismo pirmininkė asmenis priima pirmadieniais nuo 9 iki 10 valandos.

Ko bijo ir ką slepia nuo visuomenės teismo pirmininkė? Teismo vadovės pareiga – rinkti informaciją apie tai, kas iš dirbančiųjų teisme atostogavo užsienyje, kas iš jų infekuotas ar privalėjo izoliuotis namuose.

2020-03-20 pakalbinau teismo pirmininkės pavaduotoją ir teisėją Mindaugą Povilanską. Pasak jo, J.Bagdonienė dirbo ir tebedirba  nuotoliniu būdu; o štai kovo 16-ąją teisėja „buvo iš anksto suplanuotame nedarbingume.“ Smalsu būtų regėti, kaip teismo pirmininkė vadovauja teismui, veda pasitarimus, pasirašo teismo dokumentus, nagrinėja administracines ir baudžiamąsias bylas… būdama namuose! M.Povilanskas paneigė įtarimus, kad teismo pirmininkė neseniai grįžo iš užsienio, infekuota, ar jai pasiūlyta izoliuotis namuose.

Teismų administracinę priežiūrą atliekantys A.Valantinas ir teismų pirmininkai, priešingai nei gydymo įstaigų vadovai, sistemingai pranešantys apie virusu apkrėstus medikus, neviešina jokių duomenų apie  infekuotus teisėjus ir teismų darbuotojus. Matyt, įvertinęs, kad anarchijos Lietuvos  teismuose kitaip suvaldyti nepavyks, Teisėjų tarybos pirmininkas šiems žmonėms tiesiog uždraudė atvykti į teismo patalpas. Šis faktas įrodo tai, kad  Teisėjų taryba pareiškė akivaizdų nepasitikėjimą sąžiningai dirbančiais teisėjais, teismų darbuotojais bei jų sąmoningumu.

Krizinėje situacijoje Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino ir kai kurių  kitų teisėjų kompetencija, etika, sąmoningumas ir supratimas apie teisės viršenybę išlindo kaip yla iš maišo.

Pridėjus faktą, kad Lietuvoje šią savaitę buvo uždrausta piliečių susirinkimų ir judėjimo laisvė aikštėse ir skveruose, diktatūros įvedimas – ne už kalnų.

Zigmantas Šėgžda, žmogaus teisių aktyvistas iš Vilniaus